Menu

Historie

Oprichting

In 2004 vonden een aantal enthousiastelingen van de KWS dat het mooi is dat de KWS een aantal grote sponsoren had, maar zij onderkenden dat er toch ook een groot aantal bedrijven uit de regio waren die de KWS en haar activiteiten een warm hart toe droegen. De heren Mark Tromp, Johan de Visser, Ko Otte, Gerlof van der Werf en Jaitie Dijkstra waren van mening dat een sponsorgroep, gericht op netwerken, een mooie aanvulling zou zijn op de grotere sponsoren. Het idee was om op deze wijze ook geld bij elkaar te brengen, om bepaalde investeringen te kunnen doen, die anders voor de KWS niet mogelijk zouden zijn geweest. M.a.w. men richtte Het ZakelijkGezeilschap der KWS op, kortweg Het Gezeilschap.

Ledenbestand

Samen met de bedrijven die de KWS al ondersteunden, startte Het Gezeilschap met ongeveer 7 à 8 (MKB) leden/bedrijven. In de beginjaren groeide dit aantal tot ongeveer 15 leden. Ook de (sub)sponsoren traden toe tot Het Gezeilschap en werden er meer bedrijven geworven om lid te worden. Een van de eerste activiteiten van Het Gezeilschap was een bezoek aan subsponsor Sonnema Berenburg in Bolsward en aansluitend een bezoek aan Okkinga Communicatie, ook in Bolsward. leder namen een introducé mee. Het aantal bedrijven groeide daarna gestaag door tot een aantal van 20. Sinds een aantal jaren staat de teller op ruim 50 leden. Het Gezeilschap vormt binnen de zeilsport een uniek netwerk dat door de KWS is omarmd als een volwaardige subsponsor.

Rechtspersoon

Het Gezeilschap is qua rechtspersoon een stichting, met 5 bestuursleden. Een Stichting kan formeel geen leden hebben. Echter, de deelnemende bedrijven worden gezien als leden.

Back to top