Menu

Over de Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Voor de mooiste zeilwedstrijden en meer

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (K.W.S.) is één van de 350 watersportverenigingen in het land, die zijn aangesloten bij het Watersportverbond. Bij onze vereniging zijn jong en oud welkom om te leren zeilen of te komen wedstrijdzeilen. Sinds 1851 zijn we dé zeilvereniging van Sneek en omstreken!

De meeste mensen kennen onze vereniging als de organisator van de Sneekweek. Het grootste ‘in shore’ zeilevenement van Europa. Een gegeven waar we niet alleen als leden van de vereniging erg trots op zijn. Ook de inwoners van Sneek kijken ieder jaar uit naar zeven dagen gezelligheid in stad en op ‘de meer’ vanaf de eerste zaterdag in augustus.

Met ruim 1000 leden is de K.W.S. een toonaangevende wedstrijd organiserende vereniging in Nederland van veel meer wedstrijden dan de Sneekweek.

Vanuit haar uitvalsbasis op het Starteiland organiseren we jaarlijks meerdere wedstrijden voor open eenheidsklassen en skûtsjes. En ieder jaar verzorgen we enkele NK’s en eens in de twee/ drie jaar een EK of een WK. Door workshops en opleidingen proberen we continue de kwaliteit van de wedstrijdorganisatie hoog te houden.

Kws sneek starteiland roerkoning trainingscentrum

Onze kracht

De K.W.S. is tevens verantwoordelijk voor het beheer van de haven op het starteiland en investeert voortdurend in voorzieningen voor de wedstrijdzeilsport en faciliteiten voor publiek. Zo is in 2019 om de bereikbaarheid van het Starteiland te verbeteren een nieuwe elektrisch aangedreven pont in de vaart genomen.

Vanuit trainingscentrum de ‘Roerkoning’ bieden we zeiltrainingen aan voor jong en oud, beginner of gevorderde. En we leiden onze eigen trainers op. Vermeldenswaard is de actieve groep van het aangepast zeilen. Voor mensen met een beperking hebben we speciale zeilboten beschikbaar.


De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ze zijn ons kapitaal. Of ze nu de kraan bedienen, de uitslagen verwerken of de sponsors ontvangen. Iedereen is een belangrijke schakel in een zeer divers geschakeerde ketting.

Aan vrijwilligers die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging zijn de volgende eretitels toegekend:

Erevoorzitters

E.K. Hoekstra †

U. de Bruin †

E.R. Koudenburg

H. Snoekc

J.J. Dijkstra

Ereleden

R. Alberda-Zondervan †

Drs. H. de Boer †

mr. J. Brouwer †

S. Jorna †

S. van der Steeg †

D. van der Werf †

mr. R. Mulder †

J. van der Horst †

J.P. Otte

B. K. van Arem †

G.S. van der Werf

J. Dijkstra

T. Schuurmans

Leden van Verdienste

O.P. Yntema

A.S. de Goede

P. Hibma

J. de Bruin

F. de Bruin - Van der Feer

M. Poiesz

Kws sneek starteiland startschip sneekermeer

Onze sponsoren

Hoofdsponsor
Back to top