Menu

Aanmelden, wijzigen of opzeggen lidmaatschap KWS

Hier kunt u aanmelden als lid van de KWS of uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen.

Door middel van dit formulier kunt u zich aanmelden als Lid of Donateur van de KWS of uw lidmaatschap opzeggen of wijzigingen in uw gegevens doorgeven aan de ledenadministratie.

Vul in onderstaand scherm uw correcte gegevens in. Om de afhandeling zo vlot mogelijk te laten plaatsvinden, willen wij u verzoeken om in ieder geval uw lidnummer in te vullen indien u al lid bent.

selecteer hier de juiste optie
Geef hier uw geboortedatum

Hierbij verleen ik de KWS een machtiging tot het afschrijven van de contributie per seizoen tot wederopzegging.

In het opmerkingen veld graag aangeven welke gegevens zijn gewijzigd.

Conform de wet op bescherming Persoonsgegevens (AVG) vraagt de KWS uw expliciete toestemming om u op de hoogte te kunnen houden van evenementen en activiteiten. LET WEL: de nieuwsbrieven en KWS-journaals zijn de enige officiële communicatiemiddelen van de KWS naar haar leden, betreffende informatie over wedstrijden en activiteiten. Wij adviseren u daarom dringend dit vinkje aan te zetten.

Back to top