iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

Sectie Wedstrijdzeilen

De organisatie van alle door de KWS georganiseerde wedstrijden, is in handen van de Sectie Wedstrijdzeilen. De sectie Wedstrijdzeilen bestaat uit 10 mensen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de wedstrijden op het Sneekermeer. Met een gemiddelde van  zo’n 50 wedstrijddagen per jaar, waaronder klasse kampioenschappen en klassenevenementen. Op aanvraag wijkt het organisatiecomité uit naar een andere locatie, zoals Medemblik en Stavoren.

 

Het succes van de organisatie is te danken aan een kleine 100 enthousiaste vrijwilligers die als comitéleden, juryleden en stand-by ervoor zorgen dat duizenden zeilers hun sport kunnen beoefenen. Iedere wedstrijd staat er een voltallig team klaar om ervoor te zorgen dat er gestart en gefinisht kan worden met daarbij alle bijkomende wedstrijdzaken zoals inschrijving, uitslagenverwerking, behandeling van protesten en prijsuitreiking.

 

Om er voor te zorgen dat de vrijwilligers over de kennis beschikken die nodig is om hun taken uit te voeren, biedt de KWS hen trainingen en cursussen aan. Zie daarvoor hier

 

De sectie wedstrijdzeilen bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter

Klaas Weissenbach

 

wedstrijdzeilen-voorzitter@kws-sneek.nl

   

Secretaris

Afke Deen

  wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl
   

Penningmeester

Marcel van der Kooi

  wedstrijdzeilen-penningmeester@kws-sneek.nl
   

Coördinator wedstrijdleiding 

Arjen Kort

   

Coördinator jury

Marcel Bult

  jury@kws-sneek.nl
   

Coördinatoren standby

David Dijkstra en Wouter Huijsman

 

standby@kws-sneek.nl

   

Inschrijving wedstrijden

Marieke Guichard 

  inschrijving@kws-sneek.nl
   

Drukwerk en interne zaken

Johan Schurer

  jschurer@ziggo.nl

 

 

De sectie wedstrijdzeilen belegt over het gehele jaar maandelijks een reguliere vergadering waarin alle lopende zaken worden behandeld. 

Naast deze reguliere vergaderingen worden er jaarlijks aanvullende vergaderingen belegd met onder andere klassenorganisaties en wedstrijdleiders. Doel van deze vergaderingen is het evalueren van het afgelopen seizoen en het maken van afspraken voor het aankomende seizoen.

Tevens worden de relevante vergaderingen van het Watersportverbond bijgewoond door leden van de sectie wedstrijdzeilen en wordt er, indien gewenst, zitting genomen in diverse commissies en raden van het Watersportverbond.