iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

rib met startschip organogram

Bestuur KWS

Bestuur van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek
Opgericht op 1 juni 1851

Aangesloten bij het Watersportverbond

 

Erevoorzitters

 

E.K. Hoekstra †

 

U. de Bruin † 

 

E.R. Koudenburg

 
H. Snoekc  

J.J. Dijkstra

 

 

 

Ereleden

 

R. Alberda-Zondervan †

 

Drs. H. de Boer †

 

mr. J. Brouwer †

 

S. Jorna †

 

S. van der Steeg †

 

D. van der Werf †

 

mr. R. Mulder †

 
J. van der Horst †  

J.P. Otte

 
B. K. van Arem †  
Gerlof van der Werf  
   
Lid van Verdienste  
Onno Yntema  
Afke de Goede  
Piet Hibma  
Jan de Bruin  
Fronie de Bruin  
   

Bestuur

 

Voorzitter

Karst Doevendans

voorzitter@kws-sneek.nl

 

Secretaris

Trynke Schuurmans

bestuur@kws-sneek.nl

 

1e Penningmeester

Jacob Boonstra

penningmeester@kws-sneek.nl

 

2e Penningmeester 

Marcel van der Kooi
wedstrijdzeilen-penningmeester@kws-sneek.nl

Commissaris Jeugdopleiding & Training

Marinus Schouten

bestuur@kws-sneek.nl

Commissaris sectie Wedstrijdzeilen

Klaas Weissenbach

wedstrijdzeilen-voorzitter@kws-sneek.nl

Commissaris sectie PR & Sponsoring

Natasja Kesteloo
06 51 91 73 57

sponsoring@kws-sneek.nl

Commissaris sectie Beheer Materiaal & Gebouwen

Peter Spek
06 22 49 60 51

materiaal@kws-sneek.nl

   
Ledenadministratie  

 Hilda Hoekstra

De Molier 11A

8525 EX Langweer

ledenadministratie@kws-sneek.nl

   

 

Vereniging adres:
Koninklijke Watersportvereniging Sneek
Postbus 100
8600 AC Sneek
bestuur@kws-sneek.nl

Bankrekeningnummer
NL77RABO0111037964 ten name van Penningmeester KWS