Menu

Ko Otte Koninklijk onderscheiden

Ko Otte Koninklijk onderscheiden


Ons erelid en panschipper en vrijwilliger van onze vereniging Ko Otte is woensdag koninklijk onderscheiden door burgemeester Jannewietske de Vries

Ko werd naar het stadhuis gelokt omdat er een overleg zou zijn met bestuur van stichting Skarsweagen en de wethouder over de toekomst van het starteiland. Het bleek een andere feestelijke bijeenkomst te zijn. Ko werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ko is vele jaren bestuurslid van de KWS en gelieerde stichtingen geweest en is nog steeds zeer actief voor onze vereniging als bestuurder van stichting Skarsweagen en aanvoerder van vrijdag vrijwilligersploeg. Naast de KWS is hij actief (geweest) voor de Flitsclub, Pampusclub en is hij thans voorzitter van de stichting Johanna Jacoba.

Namens de vereniging feliciteren we Ko met deze prachtige onderscheiding.

Ko Otte onderscheiden

Foto: Henk vd Veer

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top