Menu

Kort verslag algemene ledenvergadering KWS

Kort verslag algemene ledenvergadering KWS

Op 13 april heeft de KWS haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Dit keer in It Foarûnder op het Starteiland. Het was een mooie en winderige dag. Vertoeven op het Starteiland is dan prachtig; met het zicht op de zeilbootjes op het Sneekermeer.

Met een kleine 40 man/vrouw was de opkomst wat mager maar dat neemt het plezier van elkaar ontmoeten en vrijwilligers in het zonnetjes zetten niet weg. Na de gebruikelijke behandeling van verslagen en financiën besteden we aandacht aan een aantal vrijwilligers.

KWS Hoofdprijs

Tijdens deze vergadering is de traditionele KWS hoofdprijs dit jaar uitgereikt aan Jan Bootsma. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon die zich inzet voor de Sneekweek, maar niet direct bij de (wedstrijd)organisatie is betrokken.

Foto: Jan Bootsma ontvangt de KWS Hoofdprijs 2024

Jan Bootsma is op vele terreinen actief geweest voor de Sneek. Meer dan 40 jaren heeft hij ervoor gezorgd dat het Rode Kruis tijdens de Sneekweek op het Starteiland stond. De bekende ambulanceboot was ook één van zijn initiatieven, Jan maakte het mede mogelijk dat dit hulpverleningsschip tijdens vele evenementen en zeilwedstrijden van de KWS op Sneekermeer aanwezig was.
Daarnaast was actief bij de watertak van Scoutinggroep Tibrag. Met de zeeverkenners onderhielden zij jarenlang tijdens de Sneekweek een pontverbinding tussen het Starteiland en Schareiland. De zeeverkenners roeiden van 9 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s nachts met de lelievlet in ploegendiensten van 2 uren om de overzet verrichten. Al deze jaren was Jan Bootsma de stille kracht en begeleider van de pontwerkers; eigenlijk was hij de pontbaas. Daarnaast verrichten de zeeverkenners allerlei hand en spandiensten op het starteiland.

Nadat de uitbreiding van het eiland met de nieuwe haven was gerealiseerd, was er geen vraag meer om te worden overgezet naar het Schareiland en hield het pontje varen helaas op voor de scouts. Maar door een reikende hand van de KWS konden de zeeverkenners tijdens de Sneekweek op het Starteiland blijven vertoeven. Tot op heden verrichten zij met name schoonmaakwerkzaamheden in de gebouwen van stichting Skarsweagen en KWS, werkzaamheden als hulphavenmeester, kassadiensten bij de pont etc. Naast dit alles, was Jan maar liefst 45 jaar actief bij de vlootschouw waarmee de Sneekweek traditioneel werd geopend. Jan heeft daar tot vorig jaar in de commissie gezeten en vervulde voornamelijk de taak als wal-coördinator bij de Kolk, op het Kolmeer en in De Domp.

Afscheid vrijwilligers

Er werd ook afscheid genomen van de vrijwilligers Albert Flokstra en Piet van der Zwaag.

Albert Flokstra


Albert Flokstra was jaren standby-lid van de KWS Standby. In het werkende leven was Albert werkzaam op de Ambulance. Die kennis en ervaring nam hij mee naar ons en deelde dit graag onder o.a. de vrijwilligers die hij onder zijn hoede had. Zijn rust, humor en nuchterheid hadden een zeer positief effect op het stand-by team.

Joke namens Piet van de Zwaag


Piet van der Zwaag was ruim 25 jaar wedstrijdleider en heeft veel nationale kampioenschappen geleid. Hij heeft ook jarenlang met een vast team van KWS vrijwilligers één van de banen bij de Delta Lloyd regatta als wedstrijdleider geleid. Hier heeft hij veel ideeën opgedaan om het organiseren van zeilwedstrijden steeds professioneler te maken. Veel van deze ideeën heeft hij op zijn eigen wijze binnen het KWS wedstrijdleiderskorps ingebracht.

Meerdere keren heeft hij meegedacht om de wedstrijdbanen te optimaliseren voor de verschillende evenementen. Een van de laatste wapenfeiten is dat Piet de aanzet heeft gegeven voor de nieuwe Sneekweek banen die in 2023 voor het eerst zijn gebruikt. Om gezondheidsredenen kon Piet zelf niet aanwezig zijn. Zijn vrouw Joke nam namens Piet het vrijwilligersbord in ontvangt.

Verkiezing bestuur

Tijdens de vergadering werden penningmeesters Jacob Boonstra en Marcel van der Kooi herbenoemend voor een periode van vier jaar. Timo Weda werd benoemd tot bestuurslid PR en communicatie.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top