Menu

Afscheid vrijwilligers tijdens ALV

Afscheid vrijwilligers tijdens ALV

Afscheid vrijwilligers Koninklijke Watersportvereniging Sneek (K.W.S.)

SNEEK- 14 maart 2023

Trynke Schuurmans en Jaap Dijkstra werden op maandag 13 maart bij hun vertrek als vrijwilliger van de KWS blij verrast met het erelidmaatschap van de vereniging tijdens de algemene ledenvergadering. Trynke vanwege haar dertig jaar lange inzet in vele diverse functies, waarvan de laatste acht jaar als secretaris van de vereniging.

Jaap vanwege zijn 33 jaar bij de sectie Standby, als voorzitter en lid van het algemeen bestuur en later als lid van het wedstrijdcomité.

En er werd van vele andere vrijwilligers afscheid genomen:
Theo en Ymkje Otte, Fred Hoekstra, Henk Huijsman, Anne-Marie Schuurmans en daarnaast van Natasja Kesteloo en Marcel Bult die helaas niet aanwezig konden zijn.

Het bestuur is hen allen zeer erkentelijk voor de vele jaren aan inspanningen voor de club.

Door het vertrek van Trynke kwam de positie van secretaris vrij die is ingevuld door Frederika Rollema.

Foto’s van de vrijwilligers

Trynke Schuurmans

Trynke Schuurmans

Jaap Dijkstra

Jaap Dijkstra

Theo een Ymkje Otte

Theo en Ymkje Otte

Henk Huijsman

Henk Huijsman

Fred Hoekstra

Fred Hoekstra

Anne-Marie Schuurmans

Anne-Marie Schuurmans

Frederika Rollema - nieuwe secretaris van de vereniging

Frederika Rollema

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top