Menu

Oude strippenkaarten pont nog tijdelijk geldig

Oude strippenkaarten pont nog tijdelijk geldig

Stichting Skarsweagen heeft met ingang van 2023 de exploitatie van de pont overgenomen van de familie Vellinga. Het is gebleken dat er strippenkaarten (10 rittenkaart) in verleden door familie Vellinga werden verkocht. Bij de overname is onvoldoende stilgestaan bij dat er nog strippenkaarten in omloop waren. De opbrengsten hiervan heeft de stichting Skarsweagen ook niet ontvangen van Foarunder en kunnen wij ook niet meer claimen, mede omdat onduidelijk is hoeveel strippenkaarten nog in omloop zijn. Dit is ook de reden dat wij ze niet meer uitgeven en niet konden worden gebruikt. Wij begrepen dat vele vaste gasten van het starteiland nog strippenkaarten bezitten en graag met gebruik van deze strippenkaarten over willen. Het stichtingsbestuur heeft dan ook besloten dat de pontkaarten (strippenkaart) vanaf heden t/m 1 juli 2023 nog gebruikt kunnen worden. Dus vanaf heden kunt u weer gewoon over met strippenkaart. Na 1 juli zullen wij het nogmaals tegen het licht houden in hoeverre het noodzakelijk is de regeling te verlengen omdat het ons als stichting nu ook geld kost omdat tegen overzetten dan geen inkomsten staan.

Wij hopen met deze regeling onze gasten tegemoet te komen.

Mocht u vragen hebben dan kunt die altijd stellen aan onze pontschippers.

Directie Stichting Skarsweagen.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top