Menu

Onderzoek onder de leden van de KWS

Onderzoek onder de leden van de KWS

Onderzoek onder de leden van de KWS, september-november 2016

Beste leden van de KWS,

Op 6 september 2016 heeft een delegatie van ons bestuur 12 studentes van de Stenden Hogeschool Leeuwarden rondgeleid over het Starteiland en van alles en nog wat verteld over het reilen en zeilen van de vereniging. Deze studentes zijn derdejaars in de opleiding Vrijetijdsmanagement.

De KWS heeft hen gevraagd onderzoek te doen naar de wensen van onze leden en of die in overeenstemming zijn met de activiteiten die de vereniging biedt. We zijn een grote vereniging met een zeer divers aanbod aan op de watersport georiënteerde activiteiten. En die activiteiten zijn de laatste jaren nogal uitgebreid.

Tijdens wedstrijdevenementen en lezingen spreken we vele leden. Maar dan hebben we het nooit zozeer over wat er van de vereniging gevonden wordt en wat er eventueel nog beter kan. En toch is het belangrijk om af en toe te meten of het bestuur met haar secties de juiste koers vaart.

Vandaar ook dit onderzoek die zijn gestart vanuit twee centrale vragen:

  • Voor wie zijn we eigenlijk actief en komt dat overeen met wat de vereniging biedt.
  • Wat motiveert je om vrijwilliger van de vereniging te zijn.

De studenten zijn er negen weken mee bezig. Je mag dan ook geen diepgravend onderzoek verwachten. Wat er wel uit kan komen: waar de leden tevreden over zijn en waar de vereniging in tekort schiet inclusief aanbevelingen.

Deze 12 studenten werken in vier groepjes van drie. Elk heeft zijn eigen deelproject.

Samen met de hogeschool is de vereniging in de volgende doelgroepen ingedeeld:

  • De jeugdleden (van 6 tot 16 jaar)
  • De juniorleden (van 19-23 jaar)
  • De vrijwilligers van de vereniging (circa 200)
  • De overige groep (de grootste meest diverse groep)

Om tot betrouwbare resultaten te komen gaan de studenten tussen 1 oktober en 1 november a.s. – overwegend steekproefsgewijs - onze leden benaderen. Dat zal met behulp van onze ledenadministratie gebeuren. Omdat bijna al onze leden via de email te bereiken zijn zal de benadering dan ook op die manier plaatsvinden.

Als een verzoek van de studenten tot je komt zouden we het zeer op prijs stellen als je er aan meewerkt. De enquête is hooguit een paar A4-tjes.

In de loop van november gaan de studenten hun resultaten aan de KWS opleveren.

De uitkomsten delen we daarna graag met jullie allen via KWS-Journaal, website en/ of facebook.

NB: Gelet op de verschillende doelgroepen die we in samenwerking met de studenten hebben gekozen kun je dus door meer dan één groepje studenten wordt benaderd.

En denk vast na over wat je belangrijk vindt om te melden in het belang van de vereniging.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top