Menu

Nieuwe naam pont gekozen

Nieuwe naam pont gekozen

Naar aanleiding van de prijsvraag voor een naam voor de nieuwe pont zijn maar liefst 150 reacties ontvangen en konden we zien dat iedereen zeer creatief was in het bedenken van namen. Vele variaties op “heen en weer” zoals “hin en wer”, “Drs P” kwamen voorbij maar ook bijzondere namen als Koekoeroekoe, de Snitswits. De meest voorkomende naam die ingediend werd was “ de Sweagen”. Op grond hiervan en de achterliggende betekenis van “de Sweagen” is door het bestuur van de vereniging en de stichting Skarsweagen voor deze naam gekozen.

In de volksmond werd het starteiland sinds medio 1900 “de Sweagen” genoemd, en is een oude benaming voor grasland. Sweagen kan ook worden opgevat als het eigen, unieke karakter van het starteiland wat zijn gelijke in Nederland of waar ook ter wereld niet kent.

De naam is ook een knipoog naar de in 1992 opgerichte stichting “Skarsweagen” die verantwoordelijk is voor het beheer van het starteiland en de pontverbinding.

Hiermee is de naam ook een eerbetoon aan medewerkers van gemeentelijke diensten en alle vrijwilligers, die bij “Skarsweagen” zich de afgelopen 25 jaar hebben ingespannen bij plannen maken voor de watersport rondom Sneek en uitvoeren van beheer- en onderhoudsklussen op het Starteiland. Met als kernwaarde de duurzame samenwerking tussen overheid en vrijwilligers voor een gastvrij Starteiland.

Op korte termijn zullen we de prijswinnaars op de hoogte stellen en zullen zorgen voor een leuke en originele prijs die we tijdens de doop van de pont zullen uitreiken.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top