Menu

Lia Kolk Geridderd

Lia Kolk Geridderd

Onze actieve vrijwilliger Lia Kolk-Hoeben (64) is vrijdagmiddag 22 juni benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg de onderscheiding opgespeld door Hayo Apotheker, nu burgemeester van de gemeente Waadhoeke. De oud-burgemeester van Súdwest-Fryslân mocht bij ons afmeren op het Starteiland, omdat Lia woonachtig is in de gemeente Waadhoeke.
Natuurlijk zijn wij trots dat we zo’n voorname dame in ons midden hebben.

Lia kreeg haar koninklijke onderscheiding vanwege haar inzet voor de watersport. Vanaf 2000 is zij betrokken bij diverse verenigingen die een link hebben met de watersport.

Ze runt het trainingscentrum 'De Roerkoning' samen met haar ploeg en draait diensten achter het buffet. Ook is ze enkele jaren commissaris van het jeugdzeilen geweest, evenals een paar jaar secretaris van de Schuttevaerrace.
Sinds 2004 is ze nauw betrokken bij de 'Commissie wedstrijdzeilen' van District Noord van het Watersportverbond waar ze reeds tien jaar voorzitter van is. Recreatieschap 'De Marrekrite' krijgt dankzij Lia financiële steun door de opbrengst van de wimpelactie van de ‘Vrienden van de Marrekrite’ waar zij voorzitter van is.

Ze is voorzitter van Watersportvereniging De Meeuwen, voorzitter van de Friesche Elfstedenweek te water en voorzitter van Stichting Open Monumentendag in gemeente Waadhoeke.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top