Menu

KWS Sneek wijzigt het concept van de startlijn

KWS Sneek wijzigt het concept van de startlijn

De KWS Sneek heeft het concept van de startlijn gewijzigd en deze wordt nu omschreven als:

“De startlijn is tussen de peilstok met een oranje vlag op het startschip en de baanzijde van de oranje boei aan bakboordzijde.”

Dit houdt concreet in dat er tussen de oranje vlag op het startschip en de oranje boei (pin-end) wordt gestart. Voorheen werd er gebruik gemaakt van twee oranje boeien die los lagen van het schip. Dit ‘oude’ concept wijkt af van de (inter)nationale standaard en is arbeidsintensief om uit te leggen en te wijzigen. Daar komt bij dat in de oude situatie het startschip moest worden beschouwd als hindernis daar waar het geen onderdeel van de startlijn uitmaakte. In de nieuwe situatie is het startschip onderdeel van de startlijn.

Afgelopen jaar (2022) hebben we op diverse evenementen geëxperimenteerd met het nieuwe concept in verschillende configuraties. Uiteraard hebben we de feedback van deelnemers ter harte genomen. De sectie wedstrijdzeilen heeft samen met de wedstrijdleiders geconcludeerd dat het bovenstaande het meest praktische concept is voor deelnemers en organisatie.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de nieuwe manier van starten dan kunt u zich altijd richten tot het dienstdoende comité.

Namens de sectie wedstrijdzeilen en wedstrijdleiders,

Klaas Weissenbach

Voorzitter Sectie Wedstrijdzeilen.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top