Menu

Eretitels voor aftredende bestuursleden

Eretitels voor aftredende bestuursleden

Van rechts naar links: erelid Ko Otte, in het midden erevoorziter Jaitie Dijkstra, lid van verdienste Onno Yntema

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is gisteravond Jaitie Dijkstra benoemd tot erevoorzitter van de Koninklijke Watersportvereniging. Zichtbaar ontroerd nam hij de bijbehorende oorkonde en wandbord in ontvangst. Ko Otte, die ook afscheid nam van het bestuur, werd benoemd tot erelid.

Deze eretitels voor twee mannen als blijk van waardering voor hun bijzondere inspanningen en verdiensten voor de vereniging. Jaitie diende de KWS vijftien jaar lang als vicevoorzitter en voorzitter. Ko was twintig jaar lang vrijwilliger en bestuurslid beheer gebouwen en materialen.

Onno Yntema werd benoemd tot Lid van Verdienste. Hij heeft zich vanaf 2010 tot aan de dag van vandaag geweldig ingezet voor het jeugdzeilen. En onder zijn leiding is het Regionaal Trainingscentrum Zeilen Noord Nederland aan het Sneekermeer vorm gegeven.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top