Menu

Eerste Regionaal Trainingscentrum Zeilen van start bij KWS

Eerste Regionaal Trainingscentrum Zeilen van start bij KWS

Op dinsdag 10 maart heeft het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Zeilen in Noord Nederland officieel haar deuren geopend. Ziekte verhinderde gedeputeerde mevrouw J. De Vries van de Provincie Fryslân het startsein te geven. Haar vervanger mevrouw T. Martens namens Streekwurk Fryslân verrichtte nu samen met de heer D. Stoker, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, op het water de opening met de zeilers.

Stimulans voor alle jeugdzeilers

Dit RTC is in Nederland het allereerste voor de zeilsport. Jeugdige zeiltalenten uit het Noorden krijgen hiermee de kans om vooral door-de-week extra trainingsuren te maken. Zij zullen de stap naar het nationale en internationale podium sneller maken en zijn daarmee een stimulans voor alle jeugdige wedstrijdzeilers in de regio. “De jeugdzeilers zien de talenten trainen en krijgen een goed beeld van waar ze naar toe kunnen werken”, aldus trainer Koen van Esch. Steeds meer wordt wedstrijdzeilen een volwaardige sport waar voor de jongste jeugd tot aan het hoogste niveau complete trainings- en wedstrijdprogramma’s worden geboden.

Topsport in Sneek

Veel Nederlandse topsporters trainen in Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en Nationale Trainingscentra (NTC’s) waar ze op één locatie fulltime trainen, studeren en wonen. De zeilsport heeft haar NTC in Scheveningen gevestigd. Om de stap naar topsport te kunnen overbruggen streeft NOC*NSF voor alle sporten ook naar Regionale Trainingscentra (RTC’s). Jeugdige talenten kunnen in een RTC dicht bij huis trainen onder professionele begeleiding, met goede faciliteiten, specialistische hulp en aansluiting bij het onderwijs. Het Watersportverbond werkt voor het zeilen toe naar meerdere RTC’s in Nederland, in Sneek wordt dus nu het eerste RTC Zeilen geopend. Topsport Noord is als vooruitgeschoven post van NOC*NSF nauw betrokken bij de opzet van dit RTC. De KWS stelt de Roerkoning op het starteiland en boten beschikbaar. Voor de hele regio wil de KWS het wedstrijdzeilen als jeugdsport op de kaart blijven zetten.

Trainen en opleiden nieuwe trainers

Er gaat bij het RTC getraind worden in twee wedstrijdklassen, Laser en Optimist. De trainingen zijn toegankelijk voor jeugdzeilers uit Noord Nederland die in deze klassen op nationaal en internationaal niveau zeilen. De trainers zijn Menno Sappe en Koen van Esch. Naast het scouten en trainen van talenten krijgt het centrum een belangrijke functie in het ondersteunen van de breedtesport. De RTC-trainers leiden (met name ook jonge) nieuwe trainers op en stellen hun kennis beschikbaar voor verenigingen en stimuleringsprojecten.

Subsidie

Voor de komende vijf jaar heeft het RTC Zeilen de begroting rond. Dat is mogelijk gemaakt door sponsors, eigen bijdragen van de zeilers en subsidies. De gemeente Súdwest-Fryslân steunt dit initiatief met een opstartsubsidie e een vaste bijdrage per jaar. “Súdwest-Fryslân is een watersport gemeente. Ik vind het daarom belangrijk om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd in de zeilsport te stimuleren, jong geleerd is oud gedaan” aldus wethouder Stoker. De provincie heeft vanuit het gebiedsplatform Streekwurk Fryslân ook een subsidie beschikbaar gesteld en Topsport Noord draagt grotendeels in natura bij.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top