Menu

De Zomerwedstrijden gaan door!

De Zomerwedstrijden gaan door!

Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat de Zomerwedstrijden doorgaan. Op 26 en 27 juni zullen deze worden gehouden op het Sneekermeer. De inschrijving staat inmiddels open voor alle (nationale en internationale) eenheidsklassen. Voor de jeugdklassen mogen we iedereen welkom heten. Voor de klassen waaraan deelnemers van 18 jaar en ouder deelnemen, kunnen enkel KWS leden deelnemen. De regels schrijven voor dat alleen op verenigingsniveau mag worden deelgenomen aan wedstrijden. Ben je niet lid van de KWS, maar wil je wel graag de Zomerwedstrijden varen, dan is het uiteraard mogelijk om alsnog lid te worden van de KWS.

Voor de Zomerwedstrijden gelden daarnaast onderstaande punten:

  • Alle deelnemers dienen zich te houden aan het Corona-protocol welke te vinden is op onze website (kws-sneek.nl). Het corona-protocol maakt integraal onderdeel uit van de wedstrijdbepalingen.
  • De deelname is gratis voor alle deelnemers.
  • Voor de jeugdklassen (tot en met 17 jaar) geldt dat iedereen zich kan inschrijven. Bij deze leeftijdsgroep geldt geen maximum aantal deelnemers.
  • Voor de klassen waaraan deelnemers van 18 jaar en ouder deelnemen, zijn we van overheidswege gebonden aan een maximale groepsgrootte van 50 personen. Indien een groep uit meer personen bestaat, treden wij in overleg met de klassenorganisatie voor een splitsing van de groep in één of meerdere subgroepen.
  • Om als klasse deel te nemen moeten er op het moment dat de inschrijving sluit minimaal 5 deelnemers staan ingeschreven.
  • De mixklasse komt te vervallen.

Omdat dit de eerste officiële wedstrijden van het seizoen zijn, attenderen wij u op het feit dat voor deelname een wedstrijdlicentie verplicht is. Het is verstandig om dit van tevoren te controleren, zodat u tijdens de Zomerwedstrijden niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wij kijken uit naar uw deelname!

KWS sectie Wedstrijdzeilen

Meer informatie en inschrijven

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top