Menu

Corona update (9 april)

Corona update (9 april)

De start van het waterseizoen 2020 op het Starteiland hadden we ons een paar weken geleden nog totaal anders voorgesteld. Wie had kunnen bedenken, dat door deze corona- pandemie het maatschappelijk, sociale en verenigingsleven helemaal tot stilstand zou komen. Onze mooie plannen voor de 50e Kleine Sneekweek en de 85eSneekweek staan nu in een geheel ander daglicht.

Als gevolg van de rijksmaatregelen hebben we moeten besluiten alle evenementen en activiteiten van onze vereniging tot 1 juni a.s. stil te leggen.

En de vraag die ons allemaal bezighoudt is in hoeverre en op welke wijze we na deze datum weer evenementen en activiteiten mogen en kunnen organiseren. Uiteraard zijn jullie net als wij benieuwd in hoeverre de Sneekweek, al dan niet in een aangepaste vorm, door kan gaan. Het bestuur is met de verschillende stakeholders in gesprek in hoeverre dit nog tot de mogelijkheden behoort. De richtlijnen van het kabinet zijn hierbij uiteraard leidend. Desalniettemin zijn we op de achtergrond met al onze vrijwilligers en sponsors uiteraard wel bezig om ons voor te bereiden op trainingen, wedstrijden en aangepaste activiteiten, zodra dat weer kan.

De “intellectuele lock down” waar we nu in zitten heeft met name in de toeristische sector heeft grote financiële gevolgen. Maar ook andere sectoren worden hard geraakt. Laten we hopen dat we dus snel weer terug kunnen keren naar de normale situatie.

Ook onze vereniging en de aan ons gelieerde stichtingen ontkomen niet aan de gevolgen van de lockdown. De kosten en vaste lasten van de vereniging en stichtingen lopen gewoon door, maar inkomsten uit evenementen en activiteiten zijn er op dit moment niet.

Dit betekent dat we met elkaar naar oplossingen zullen moeten zoeken om de negatieve effecten zo beperkt mogelijk te houden. Dit betekent echter ook dat, ondanks dat de vereniging nu even nagenoeg stilstaat, de contributie inning wel gewoon door zal gaan, zodat we als vereniging in ieder geval onze aan lopende verplichtingen kunnen blijven voldoen. We vertrouwen erop dat jullie hier begrip voor hebben. In het geval dat het als gevolg van de crisis voor u als lid of donateur echter tot een financieel probleem zou leiden, schroom dan niet even contact op te nemen om hiervoor een regeling te treffen.


Wat is de status van het Starteiland op dit moment?

Onze havenfaciliteiten zoals toilet en douchegelegenheden zijn tenminste tot 28 april a.s. gesloten, conform de richtlijnen van de overheid. Ook zijn de water- en stroomvoorzieningen op de steigers tot die datum uitgeschakeld. De ponten zijn ook uit de vaart tot nader order. Ook het stallingterrein bij de Roerkoning blijft gesloten en de verenigingsboten blijven aan wal.

Wij moeten nu samen als samenleving onze verantwoording nemen en ons strikt houden aan door de overheid afgekondigde maatregelen om hopelijk in de loop van juni het sociale – en verenigingsleven - langzaam weer kunnen te hervatten. Gezondheid van iedereen staat nu op nummer één!!!

Laten we goed op elkaar passen, zodat we straks weer extra kunnen genieten van onze vrijetijdsbesteding.

Wij wensen jullie vooral veel gezondheid toe en houden jullie op de hoogte de komende tijd.

Bestuur Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top