Menu

Corona-protocol zeilwedstrijden KWS

Corona-protocol zeilwedstrijden KWS

2020-08-15 Corona-protocol wedstrijden KWS_zeilers DEFINITIEF.pdf

Beste zeilers, bezoekers en andere geïnteresseerden,

Na een lange tijd noodgedwongen onze mooie sport niet te kunnen hebben beoefend lijkt het er op dat we dit najaar nog een paar wedstrijden kunnen varen. Onze zeilwedstrijden dienen te worden georganiseerd en gevaren binnen de kaders van de vergunning van de Provincie Fryslân, de noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân en aanvullende bepalingen vanuit de Gemeente Súdwest-Fryslân. Eén van de randvoorwaarden is een zogeheten Corona-protocol. We hebben de afgelopen weken overleg gehad met de Gemeente Súdwest-Fryslân om te komen tot een Corona-protocol voor onze wedstrijden. In de bijlage vinden jullie een samenvatting van het Corona-protocol voor zover dit van invloed is op de zeilers en bezoekers.

We vragen jullie om kennis te nemen van dit protocol en de randvoorwaarden/kaders van dit protocol na te leven. Op deze wijze kunnen we de wedstrijden voor zeilers, vrijwilligers, bezoekers en andere geïnteresseerden verantwoord laten plaatsvinden. Voor zeilers kan het niet naleven van het protocol een straf van het protest comité tot gevolg hebben. Wij gaan er overigens vanuit dat dit niet nodig hoeft te zijn, omdat het protocol is opgesteld om ieders veiligheid en gezondheid beter te kunnen waarborgen.

Tot slot nog het volgende. De afgelopen periode stijgt het aantal Coronameldingen in Nederland weer. Dit vinden we een zorgelijke ontwikkeling. Als KWS volgen we continu de ontwikkelingen op dit gebied. Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen we besluiten om alsnog één of meerdere wedstrijden/evenementen te annuleren. Dit zal dan via onze website en Facebook worden gecommuniceerd.

Indien jullie vragen hebben over het protocol, neem dan gerust contact met ons op via wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl

Tot op het water.

Met vriendelijke groet,

KWS sectie Wedstrijdzeilen

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top