Menu

Algemene Leden Vergadering (ALV) op 10 mei 2021 – online

Algemene Leden Vergadering (ALV) op 10 mei 2021 – online

Mede in verband met de covid-pandemie heeft het bestuur besloten de algemene jaarvergadering uit te stellen van maart naar mei.

We zullen de vergadering online organiseren, omdat de verwachting is dat dan nog niet iedereen gevaccineerd is tegen het coronavirus. En we dus nog niet mogen samenkomen. We hebben tijd nodig om deze online-bijeenkomst goed te kunnen inregelen.

Er worden op 10 mei alleen de noodzakelijke agendapunten behandeld. We bedoelen dan in ieder geval het vaststellen van de notulen van de ALV van 9 maart 2020, het secretarieel en financieel jaarverslag, begroting 2021, contributie 2022 en de bestuursverkiezingen. De toelichting op deze agendapunten verschijnen in het KWS Journaal van april aanstaande.

Zodra de rijksoverheid en onze veiligheidsregio ons ruimte biedt weer samen te komen, dan gaan we dat doen. Uiteraard binnen de dan geldende versoepelingen moet het ons vast lukken gezelligheid te plannen. Een gezamenlijke borrel en bitterbal, het voelt als heel lang geleden.

Het bestuur.

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top