Menu

Afgelasting evenementen tot 1 mei a.s.

Afgelasting evenementen tot 1 mei a.s.

Beste zeilers,

We zijn in een hele bijzondere tijd aangekomen met heel veel onzekerheden waar het sociale leven en vrijetijdsbesteding drastisch is veranderd door het coronavirus. Op 7 maart hadden we onze ledenvergadering en werden de eerste maatregelen afgekondigd en realiseerden we ons nog niet dat we aan de start stonden van een ingrijpende crisis. Normaliter waren we nu druk geweest met de voorbereidingen van het watersportseizoen op het Starteiland.


Reeds eerder berichten wij dat als gevolg van de Coronacrisis in opvolging van advies van de Nederlandse regering, RIVM en NOC NSF we alle activiteiten van onze vereniging hebben afgelast tot 1 april a.s. Inmiddels zijn er verscherpte maatregelen afgekondigd waarbij in ieder geval tot en met 6 april a.s. scholen en horecagelegenheden en sportclubs hun deuren moeten sluiten. Het Coronavirus ontwikkelt zich snel en de verwachting is dat we het virus niet op korte termijn onder controle hebben.

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle activiteiten van de vereniging tot 1 mei a.s. af te gelasten. Dit betekent dat het paasevenement en de openingswedstrijden niet zullen worden georganiseerd en er ook geen trainingen zullen plaatsvinden vanuit ons trainingscentrum.

Wij moeten nu samen als samenleving onze verantwoording nemen en ons strikt houden aan door de overheid afgekondigde maatregelen zodat we hopelijk in de loop van mei het sociale leven langzaam kunnen hervatten. Gezondheid van iedereen staat nu op nummer één!!!

Laten we goed op elkaar passen en dat we straks weer extra kunnen genieten van onze vrijetijdsbesteding. Wij wensen u vooral veel gezondheid toe en houden u uiteraard op de hoogte de komende tijd.


Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een e-mail naar: bestuur@kws-sneek.nl


Bestuur en secties Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Andere interessante nieuwsartikelen

Back to top