iconSneekweek

Sneekweeksite

Alles over de Sneekweek!

Foto's: Eize Hoekstra (c)

Het Watersportverbond heeft momenteel een achterstand in het verwerken van de licenties en meetbrieven. Hierdoor kunnen zij nieuwe aanvragen niet tijdig verwerken. In overleg met het Watersportverbond is daarom besloten dat er dit jaar tijdens de Sneekweek geen controle van deze wedstrijd- en bemanningslicenties en meetbrieven zal plaatsvinden.

Bij inschrijving voor deelname aan de Sneekweek hoeven dit jaar dan ook geen licentienummers meer te worden ingevoerd. De controle die in de velden van de inschrijving zat is er tijdelijk vanaf gehaald, de velden voor de licenties kunnen dus leeg gelaten worden.

Klik verder voor de publicatie van het Watersportverbond.

Ook zin om deze zomer naar de leukste zeilweek van Nederland te komen? Dan is het Sneekermeer van 4 tot en met 9 augustus the place to be. Daar wordt het grootste zeilevenement op binnenwater georganiseerd!

Op zaterdag 23 juni jl. vond de ondertekening plaats van het sponsorcontract van TVM verzekeringen met de KWS.  Met ingang van deze zomer 2018 is TVM verzekeringen trotse co-sponsor van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Onze actieve vrijwilliger Lia Kolk-Hoeben (64) is vrijdagmiddag 22 juni benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg de onderscheiding opgespeld door Hayo Apotheker, nu burgemeester van de gemeente Waadhoeke. De oud-burgemeester van Súdwest-Fryslân mocht bij ons afmeren op het Starteiland, omdat Lia woonachtig is in de gemeente Waadhoeke.
Natuurlijk zijn wij trots dat we zo’n voorname dame in ons midden hebben.

In januari is gestart met de bouw van de nieuwe pont voor het Starteiland met de ambitie om de pont voor de 83e Sneekweek operationeel te hebben. Helaas is er tijdens het bouwproces vertraging ontstaan, waardoor de pont niet voor de Sneekweek in de vaart kan worden genomen.

Op 26 en 27 mei vindt op het Sneekermeer het Hart en Zeil weekend plaats. Hart en Zeil is een evenement voor kinderen tussen 7 en 15 jaar met een ernstige hartafwijking die zelden of nooit een uitje hebben. Vanwege hun hartafwijkingen zijn deze kinderen niet altijd in staat om een leuk weekend op het water door te brengen. De stichting Hart en Zeil organiseert samen met de KWS, Flitsclub Sneek, Schakel klasse, Vaurien klasse en vele sponsors met medische begeleiding vanuit Antonius Ziekenhuis Sneek het evenement elke 2 a 3 jaar. 

Met ingang van mei 2018 is TVM verzekeringen trotse sponsor van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek

“En daar zijn we zeer content mee,” aldus Hendrik de Jonge, directeur afdeling Scheepvaart bij TVM verzekeringen. “Voor degenen die ons niet kennen, TVM is een coöperatie en we werken voor onze leden en klanten in transport, logistiek, binnenvaart én de pleziervaart. Ons hoofdkantoor zit in Hoogeveen, we werken internationaal.

Waarom sponsor van de KWS?

Sneek  – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek werd gisteravond door de voorzitter ook de KWS Hoofdprijs 2017 uitgereikt. Deze hoofdprijs wordt traditiegetrouw uitgereikt aan een persoon of instelling die een belangrijke rol speelt in het welslagen van de Sneekweek, zonder dat hij of zij deel uitmaakt van de organisatie van de Sneekweek op en aan het Sneekermeer.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is maandagavond Beer van Arem postuum benoemd tot erelid.
Zichtbaar ontroerd nam zijn vrouw Carien uit handen van de voorzitter de bijbehorende oorkonde en wandbord in ontvangst.