iconSneekweek

Sneekweeksite

Alles over de Sneekweek!

In juni 2020 start de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) met de zeil opleidingen voor de jeugd voor iedereen vanaf 6 jaar die wil leren zeilen en een zwemdiploma heeft. Maar hoe is het nou om te zeilen bij de KWS?

Goed nieuws! We kunnen weer zeiltraining geven bij de KWS op het Starteiland!

Dit is voor ieders gezondheid wel met de regelgeving waar we ons aan moeten houden.
Ook zal het anders zijn qua tijden en logistiek. Op dit moment zijn we druk bezig om dit op papier te zetten.

Ouders kunnen bijvoorbeeld niet mee op de pont en komen niet op het starteiland. De kinderen zullen op de pont naar het starteiland worden begeleid door hun trainer. Houd hiervoor de website en facebook in de gaten.

Nog nooit eerder gevaren, het KWS e-Sailing evenement, het is wel net even anders dan normaal maar niet minder leuk! Op woensdag 29 april zeven uur was het zo ver het WhatApp bericht van Marcel: “Goedenavond dames en heren wedstrijdzeilers.”

Dat onze zeil events en de Sneekweek niet door mogen gaan vanwege de corona maatregelen is duidelijk. Maar mag je wel aanmeren op het starteiland? En hoe zit het met trainingen voor de jeugd dit jaar? Karst Doevendans, voorzitter van de KWS Sneek geeft uitleg.

Na de persconferentie van premier Rutte op 21 april is duidelijk geworden dat nagenoeg alle maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland worden verlengd. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuis werken, afstand houden blijft het credo. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren vanaf 29 april.

Uiteraard waren wij als vereniging benieuwd in hoeverre het verbod op bijeenkomsten zou worden verlengd en de mogelijk impact daarvan voor onze vereniging en haar evenementen. Nu is duidelijk geworden dat het verbod op evenementen en bijeenkomsten met een vergunningsplicht is verlengd tot 1 september.

Wat betekent dit concreet  voor de vereniging?

De Sneekweek zal dit jaar definitief niet doorgaan door de verlengde landelijke maatregelen tegen het coronavirus. De 85e jubileumeditie van de Sneekweek zal een jaar opgeschoven worden. Dit betekent dat het zeilevenement en de festiviteiten in de binnenstad niet zullen plaatsvinden.

De organiserende partijen de Koninklijke Watersport Vereniging Sneek, Vereniging Ondernemend Sneek, Stichting uit in Sneek en Sneek Promotion beraden zich nog om in september een weekend te organiseren, waarin cultuur en sport samenkomen. Vanzelfsprekend is dit onder voorbehoud van de ontwikkeling van het virus en de kabinetsmaatregelen, maar dit zou voor ondernemers, inwoners en bezoekers aan Sneek nog een feestelijke afsluiting van het zomerseizoen kunnen bieden.

Voor de reeds geleverde inzet en voorbereidingen door alle vrijwilligers en alle betrokken organisaties willen de organisatoren hun dank uitspreken en wensen iedereen, ondanks alle maatregelen, een mooie en vooral gezonde zomer toe.

9 april 2020

De start van het waterseizoen 2020 op het Starteiland hadden we ons een paar weken geleden nog totaal anders voorgesteld. Wie had kunnen bedenken, dat door deze corona- pandemie het maatschappelijk, sociale en verenigingsleven helemaal tot stilstand zou komen. Onze mooie plannen voor de 50e Kleine Sneekweek en de 85eSneekweek staan nu in een geheel ander daglicht.

Als gevolg van de rijksmaatregelen hebben we moeten besluiten alle evenementen en activiteiten van onze vereniging tot 1 juni a.s. stil te leggen.

 

In navolging van de op 23 maart afgekondigde aanvullende maatregelen door de overheid, in verband met het coronavirus, zal de KWS alle evenementen en activiteiten van de vereniging tot 1 juni afgelasten. Dit betekent dat het Houtevenement, de Kleine Sneekweek en het Pinksterevenement niet zullen worden georganiseerd en er ook geen trainingen zullen plaatsvinden vanuit ons trainingscentrum.  

Op dit moment zijn wij in overleg met de gemeente en provincie in hoeverre de havenfaciliteit al dan niet opengesteld kunnen worden. Daarnaast heeft de stichting Skarsweagen in beraad hoe we met de havenabonnementen zullen omgaan, dan wel met een aangepast prijsstelling komen zodra havenfaciliteiten weer beschikbaar zijn.
Zodra hierover duidelijkheid is, zullen wij dit kenbaar maken op onze site.

Beste zeilers,

 

We zijn in een hele bijzondere tijd aangekomen met heel veel onzekerheden waar het sociale leven en vrijetijdsbesteding drastisch is veranderd door het coronavirus. Op 7 maart hadden we onze ledenvergadering en werden de eerste maatregelen afgekondigd en realiseerden we ons nog niet dat we aan de start stonden van een ingrijpende crisis. Normaliter waren we nu druk geweest met de voorbereidingen van het watersportseizoen op het Starteiland.


Reeds eerder berichten wij dat als gevolg van de Coronacrisis in opvolging van advies van de Nederlandse regering, RIVM en NOC NSF we alle activiteiten van onze vereniging hebben afgelast tot 1 april a.s. Inmiddels zijn er verscherpte maatregelen afgekondigd waarbij in ieder geval tot en met 6 april a.s. scholen en horecagelegenheden en sportclubs hun deuren moeten sluiten. Het Coronavirus ontwikkelt zich snel en de verwachting is dat we het virus niet op korte termijn onder controle hebben.

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle activiteiten van de vereniging tot 1 mei a.s. af te gelasten. Dit betekent dat het paasevenement en de openingswedstrijden niet zullen worden georganiseerd en er ook geen trainingen zullen plaatsvinden vanuit ons trainingscentrum.

 

Wij moeten nu samen als samenleving onze verantwoording nemen en ons strikt houden aan door de overheid afgekondigde maatregelen zodat we hopelijk in de loop van mei het sociale leven langzaam kunnen hervatten. Gezondheid van iedereen staat nu op nummer één!!!

Laten we goed op elkaar passen en dat we straks weer extra kunnen genieten van onze vrijetijdsbesteding. Wij wensen u vooral veel gezondheid toe en houden u uiteraard op de hoogte de komende tijd.


Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een e-mail naar: bestuur@kws-sneek.nl


Bestuur en secties Koninklijke Watersportvereniging Sneek

De ontwikkelingen rond het Coronavirus volgen zich in een snel tempo op.
Gistermiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.
NOC*NSF adviseert haar leden (o.a. het Watersportverbond) met klem, alle sportevenementen in Nederland tot 1 april af te gelasten.

Het bestuur van de KWS heeft besloten om de adviezen van zowel NOC*NSF als het Watersportverbond te volgen. Dit betekent dat alle trainingen, opleidingen, winterclinics en vrijwilligersbijeenkomsten tot 1 april geannuleerd zijn.
 

Wij begrijpen dat dit een vervelend en heel drastisch besluit is. Wij voelen ons verantwoordelijk, gezondheid staat op dit moment voorop.
Wij weten niet hoe de situatie zich de komende tijd zal ontwikkelen, maar
houden deze nauwlettend in de gaten. Als er wijzigingen zijn brengen wij
iedereen zo snel mogelijk op de hoogte.

Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een e-mail naar: bestuur@kws-sneek.nl

Bestuur en secties Koninklijke Watersportvereniging Sneek