iconSneekweek

Sneekweeksite

Alles over de Sneekweek!

Verruimingen Zomerwedstrijden

De versoepelingen die vanavond (vrijdagavond 18 juni) zijn afgekondigd maken het (waarschijnlijk)mogelijk om de Zomerwedstrijden ook open te stellen voor deelnemers die niet lid zijn van de KWS. Uiteraard zijn we daar als vereniging erg blij mee, want wij stellen de deelname van zeilers van buiten de KWS zeer op prijs. U kunt zich nog gratis inschrijven tot en met zondag 20 juni (23:59 uur). U vindt de link naar de inschrijfmodule op www.kws-sneek.nl

 

We staan in nauw contact met de Gemeente, die uiteindelijk goedkeuring moet verlenen over deelname van niet-KWS leden. Dit houdt in dat wanneer er geen groen licht wordt gegeven door de Gemeente, de inschrijving van niet-KWS leden alsnog komt te vervallen. Dit laatste lijkt zeer onwaarschijnlijk, omdat wij in de aanloop naar 18 juni positieve reacties hebben ontvangen van de Gemeente. Indien we onverhoopt geen toestemming van de Gemeente krijgen dan zullen we dit zo snel mogelijk met niet leden communiceren.

 

Wij kijken uit naar grote en sterke velden op een zonnig en zomers Sneekermeer!

 

Sectie Wedstrijdzeilen KWS

Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat de Zomerwedstrijden doorgaan. Op 26 en 27 juni zullen deze worden gehouden op het Sneekermeer. De inschrijving staat inmiddels open voor alle (nationale en internationale) eenheidsklassen. Voor de jeugdklassen mogen we iedereen welkom heten. Voor de klassen waaraan deelnemers van 18 jaar en ouder deelnemen, kunnen enkel KWS leden deelnemen. De regels schrijven voor dat.....

Sneeker Zeil Olympiade

Kortgeleden hebben we jullie geïnformeerd dat, als gevolg van de geldende Covid19 maatregelen, het helaas niet mogelijk is om in 2021 de 85e Sneekweek te organiseren. Hierbij is ook aangegeven dat we de mogelijkheden onderzoeken om alternatieve wedstrijden te organiseren op het Sneekermeer.

 

We hebben als Koninklijke Watersportvereniging Sneek besloten om van zaterdag 7 t/m maandag 9 augustus de Sneeker Zeil Olympiade te organiseren. We proberen binnen de dan geldende mogelijkheden een zo goed en aantrekkelijk mogelijke wedstrijdserie neer te zetten. Dit betekent echter wel dat we in een zo laat mogelijk stadium gaan beslissen hoe het wedstrijdformat er uit zal zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal wedstrijden per dag en de te varen banen. Hiermee kunnen we optimaal gebruik maken van de begin augustus geldende mogelijkheden voor het wedstrijdzeilen.

 

Via onze nieuwsbrieven, de KWS site en Facebook blijven we jullie de komende tijd informeren over de Sneeker Zeil Olympiade.

Ook in 2021 kan er door de nog geldende Corona maatregelen geen Sneekweek worden georganiseerd.

 

Dit hebben de betrokken partijen onlangs in gezamenlijkheid besloten. De Sneekweek bestaat uit een aantal vaste elementen. Zo is er normaliter op vrijdag een feestelijke opening in het theater met aansluitend De Vlootschouw, zijn er zeilwedstrijden op het Sneekermeer en uiteenlopende festiviteiten in de stad. Deze elementen zijn onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. Sneekweek is een familiefeest met een zeer grote naamsbekendheid waar duizenden mensen op af komen. Dit A-merk en bijbehorende invulling moet je koesteren. Kan dit niet, dan organiseer je geen Sneekweek. Aldus de stakeholders.

 

Webinar Regels voor Wedstrijdzeilen Watersportverbond

Webinar Regels voor Wedstrijdzeilen Watersportverbond

 

Vanaf dit jaar zijn de “nieuwe” Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 van toepassing. Om je voor te bereiden op het nieuwe seizoen en de kennis van de Regels voor Wedstrijdzeilen op te frissen, organiseerde het Watersportverbond een tweetal webinars waar Henk Plaatje (international judge) vertelde over de veranderingen bij de voorrangsregels, algemene beperkingen en situaties rondom de start en over Regel 18,  situaties rondom merktekens

 

Deze webinars zijn terug te kijken via onderstaande link

 

Schrijf je nu in voor de webinars Regels voor Wedstrijdzeilen! - Watersportverbond

 

Het zal voor jullie waarschijnlijk geen verrassing zijn, maar we hebben helaas moeten besluiten om ook het Houtevenement (8 en 9 mei) en de Kleine Sneekweek (13 t/m 16 mei) niet door te laten gaan. Op basis van de huidige Corona maatregelen is het niet mogelijk om deze evenementen te organiseren, ook niet in aangepaste vorm. We zijn voornemens om in het weekend van 8/9 mei en 15/16 mei weer...

Deze week ontvingen wij het zeer droevige nieuws dat Lia Kolk is overleden. Lia heeft zich vele jaren ingezet als vrijwilliger voor de watersport. Lia was niet alleen actief bij de KWS maar bij vele andere organisaties. Zo is ze onder andere voorzitter van de Flitsclub geweest en is ze één van de grondleggers geweest van Stichting Hart en Zeil. Lia is ook binnen de KWS vele jaren actief geweest. De eerste jaren binnen de sectie Jeugdzeilen (nu sectie Joast) en de laatste jaren onder andere als vrijwilliger in de Roerkoning. Lia zorgde altijd voor warm welkom voor de zeilers. Ook de vrijwilligers werden altijd goed verzorgd in de Roerkoning. We gaan haar enthousiasme, energie, gedrevenheid, inzet en gastvrijheid enorm missen. Het KWS bestuur en alle secties wensen de kinderen en familie van Lia heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke periode.

 

Bestuur en secties Koninklijke Watersportvereniging Sneek

 

 

 

Olympisch medaillewinnaar Annemieke Bes gaat trainingen en trainers begeleiden bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) dit voorjaar. De KWS is super trots dat ze de jeugdopleiding van de KWS komt versterken en ondersteunen. Een inspirator voor de zeilers, trainers en de ouders.

We hebben, naar aanleiding van de persconferentie van Rutte & De Jonge afgelopen week, moeten besluiten dat het op dit moment helaas niet mogelijk is om de Openingswedstrijden door te laten gaan. De huidige maatregelen bieden onvoldoende mogelijkheden hiervoor. Dit is uiteraard jammer gezien alle voorbereidingen en omdat iedereen graag had willen varen.  

 

De kabinetsmaatregelen voor sport bieden wel voldoende ruimte om - met inachtneming van de aanwezige protocollen en nadere afspraken - zeiltrainingen te laten plaatsvinden. We zijn momenteel aan het kijken of we voor enkele jeugd- en/of eenmansboten in samenwerking met de klassen een zeiltraining voor KWS leden kunnen organiseren. Desbetreffende klassen zijn inmiddels hierover benaderd. 

 

 

Klaas Weissenbach, voorzitter sectie Wedstrijdzeilen 

We hebben in overleg met de Flitsclub, Schakelklasse en Vaurienklasse helaas moeten besluiten om het Paasevenement niet door te laten gaan. Dit is uiteraard jammer gezien alle voorbereidingen die door alle partijen al getroffen waren. De huidige regelgeving vanuit de Rijksoverheid, Veiligheidsregio Fryslan en gemeente laten het niet toe om wedstrijden te organiseren. Daarom hebben we gezamenlijk deze beslissing genomen.

 

De KWS trainingen gaan wel gewoon door. De kabinetsmaatregelen voor sport bieden wel voldoende ruimte om dit - met inachtneming van ons Coronaprotocol - te laten plaatsvinden.

 

Klaas Weissenbach, voorzitter sectie Wedstrijdzeilen