iconSneekweek

Sneekweeksite

Alles over de Sneekweek!

In navolging van de op 23 maart afgekondigde aanvullende maatregelen door de overheid, in verband met het coronavirus, zal de KWS alle evenementen en activiteiten van de vereniging tot 1 juni afgelasten. Dit betekent dat het Houtevenement, de Kleine Sneekweek en het Pinksterevenement niet zullen worden georganiseerd en er ook geen trainingen zullen plaatsvinden vanuit ons trainingscentrum.  

Op dit moment zijn wij in overleg met de gemeente en provincie in hoeverre de havenfaciliteit al dan niet opengesteld kunnen worden. Daarnaast heeft de stichting Skarsweagen in beraad hoe we met de havenabonnementen zullen omgaan, dan wel met een aangepast prijsstelling komen zodra havenfaciliteiten weer beschikbaar zijn.
Zodra hierover duidelijkheid is, zullen wij dit kenbaar maken op onze site.

Beste zeilers,

 

We zijn in een hele bijzondere tijd aangekomen met heel veel onzekerheden waar het sociale leven en vrijetijdsbesteding drastisch is veranderd door het coronavirus. Op 7 maart hadden we onze ledenvergadering en werden de eerste maatregelen afgekondigd en realiseerden we ons nog niet dat we aan de start stonden van een ingrijpende crisis. Normaliter waren we nu druk geweest met de voorbereidingen van het watersportseizoen op het Starteiland.


Reeds eerder berichten wij dat als gevolg van de Coronacrisis in opvolging van advies van de Nederlandse regering, RIVM en NOC NSF we alle activiteiten van onze vereniging hebben afgelast tot 1 april a.s. Inmiddels zijn er verscherpte maatregelen afgekondigd waarbij in ieder geval tot en met 6 april a.s. scholen en horecagelegenheden en sportclubs hun deuren moeten sluiten. Het Coronavirus ontwikkelt zich snel en de verwachting is dat we het virus niet op korte termijn onder controle hebben.

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle activiteiten van de vereniging tot 1 mei a.s. af te gelasten. Dit betekent dat het paasevenement en de openingswedstrijden niet zullen worden georganiseerd en er ook geen trainingen zullen plaatsvinden vanuit ons trainingscentrum.

 

Wij moeten nu samen als samenleving onze verantwoording nemen en ons strikt houden aan door de overheid afgekondigde maatregelen zodat we hopelijk in de loop van mei het sociale leven langzaam kunnen hervatten. Gezondheid van iedereen staat nu op nummer één!!!

Laten we goed op elkaar passen en dat we straks weer extra kunnen genieten van onze vrijetijdsbesteding. Wij wensen u vooral veel gezondheid toe en houden u uiteraard op de hoogte de komende tijd.


Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een e-mail naar: bestuur@kws-sneek.nl


Bestuur en secties Koninklijke Watersportvereniging Sneek

De ontwikkelingen rond het Coronavirus volgen zich in een snel tempo op.
Gistermiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.
NOC*NSF adviseert haar leden (o.a. het Watersportverbond) met klem, alle sportevenementen in Nederland tot 1 april af te gelasten.

Het bestuur van de KWS heeft besloten om de adviezen van zowel NOC*NSF als het Watersportverbond te volgen. Dit betekent dat alle trainingen, opleidingen, winterclinics en vrijwilligersbijeenkomsten tot 1 april geannuleerd zijn.
 

Wij begrijpen dat dit een vervelend en heel drastisch besluit is. Wij voelen ons verantwoordelijk, gezondheid staat op dit moment voorop.
Wij weten niet hoe de situatie zich de komende tijd zal ontwikkelen, maar
houden deze nauwlettend in de gaten. Als er wijzigingen zijn brengen wij
iedereen zo snel mogelijk op de hoogte.

Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een e-mail naar: bestuur@kws-sneek.nl

Bestuur en secties Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 9 maart jl zijn de afscheidnemende vrijwilligers Fronie & Jan de Bruin en Piet Hibma van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek benoemd tot Lid van Verdienste. Met z’n drieën staan ze voor 72 jaar vrijwilligerswerk voor de KWS.

Voor hen was er voor elk een oorkonde en bloemen.

 

Sinds 1994 zet het algemeen bestuur van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek een instantie of persoon in het zonnetje, die zich inzet voor de Sneekweek maar niet direct bij de organisatie is betrokken. De prijs bestaat uit het Hoofdprijs Wandbord van de Sneekweek .

Dit jaar was de prijs voor Snakeware.  Als blijk van grote waardering voor hun betrokkenheid en inzet bij de KWS.

 

Beste leden en donateurs,

 

Jullie hebben het vast zelf ook al geconstateerd: Het KWS Journaal van februari 2020  is verkeerd gehecht.

Met als gevolg dat voor- en achterin verschillende pagina’s niet op de juiste plaats stonden.

Helaas werd dat pas ontdekt toen het KWS Journaal al bij de leden op de mat lag.

Zonde en een smet op het vele werk dat we er allemaal aan gehad hebben.

 

En we kwamen erachter dat Yska Minks weggevallen is in de eregalerij.

Sorry daarvoor. Want Nederlands kampioen worden in de Yngling op Medemblik is het vermelden zeker waard.

 

het bestuur

 

De digitale versie van het KWS Journaal is wél correct. Bekijk hem hier.

Het aanvragen van een ligplaatsabonnement voor de haven op het Starteiland of een stallingsplaats bij de Roerkoning voor 2020 is nu weer mogelijk. Tevens is het met ingang van dit jaar mogelijk om een vaste seizoensligplaats aan te vragen waarmee u onbeperkt in de haven kunt liggen op een vaste ligplaats.

Tijdens het Zeiler van het Jaar Gala in Scheveningen is Gerlof van der Werf door de jury verkozen tot de winnaar van de Maas Trofee. Deze oeuvreprijs werd uitgereikt aan de persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeilsport.

Ook KWSer Marissa IJben mag zich winnaar noemen. Zij won de Flyer Trofee, de prijs die gaat naar het jeugdtalent van het jaar, welke dit jaar twee winnaars kent. Ook Sil Hoekstra mocht deze prijs in ontvangst nemen

In de wintermaanden is het de tijd om ons te verdiepen in de ontwikkelingen en achtergronden van het wedstrijdzeilen.

 

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek nodigt hiervoor graag wedstrijdzeilers en mensen die betrokken zijn bij het wedstrijdzeilen uit voor de avonden van de 3e dinsdag van november, december, januari, februari en maart. Wedstrijdzeilers, officials en andere betrokkenen bij het wedstrijdzeilen uit heel Nederland zijn van harte welkom.

De Schuttevaerrace 2020 zal plaatsvinden op 3 en 4 juli