iconSneekweek

Sneekweeksite

Alles over de Sneekweek!

We hebben in het voorjaar van 2020 voor het eerst winterwedstrijden georganiseerd. Dit was een pilot welke zeer positief is ontvangen door de zeilers. Afgelopen jaar hebben we de winterwedstrijden helaas niet kunnen organiseren in verband met Covid19, maar hebben we in april en mei nog wel enkele racetrainingen kunnen organiseren. We willen als KWS in het voorjaar van 2022 weer proberen de winterwedstrijden te organiseren, te weten op:

 

  • zondag 20 februari 2022;
  • zondag 6 maart 2022;
  • zondag 27 maart 2022.

 

De winterwedstrijden zijn (sprint)wedstrijdjes waarbij we....

De concept wedstrijdkalender met de data van al onze evenementen in 2022 is nu beschikbaar.

Ook de Winterclinic van 18 januari 2022 is gecanceld.

Gezien  de huidige coronaontwikkelingen hebben wij besloten om ook de aankomende winterclinic, die ditmaal verzorgd zou worden door Mark Neeleman, niet door te laten gaan.

Of de geplande winterclinic van februari plaats kan vinden, is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Volg de mededelingen op de site van de KWS.

In dit nummer:

- interview: Pontbaas Klaas Jager

- verenigingsinfo

- reportage: Special Olympics Unified Sailing Regatta 2021

- verenigingsinfo: Op weg naar een toekomstbestendige Sneekweek

- In Touw: Optimisttrainster Sandrine Röell

- Terugblik op 2021

- Reportage: Sinterklaasintocht 2021

- op het voordek: HBO bouw & energie

- verenigingsinfo: KWS herintroduceert mixklasse tijdens clubwedstrijden

Op 9 november jl. stemden de leden van de Vereniging Ondernemend Sneek unaniem in met de projectaanvraag uit het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân om een bedrag van vijftigduizend euro subsidie toe te kennen aan de stichting Sneekweek in oprichting. In Theater Sneek konden leden stemmen op verschillende projecten, de stichting Sneekweek kreeg als enige 100% van de stemmen.

 

Experiment startlijn Sluitingswedstrijden

Beste deelnemers aan de KWS Sluitingswedstrijden 2021,

 

De Sluitingswedstrijden zijn één van de laatste wedstrijden van het zeilseizoen 2021. We willen tijdens de Sluitingswedstrijden een experiment uitvoeren ten aanzien van de startlijn. Hieronder vinden jullie kort een toelichting.

 

Normaliter is de startlijn tijdens wedstrijden georganiseerd door de KWS tussen ongenummerde oranje boeien aan bakboordzijde van het startschip (zie illustratie hieronder).

Als KWS willen we onze wedstrijden altijd zo aantrekkelijk mogelijk maken. We willen in dit kader tijdens de Sluitingswedstrijden graag experimenteren met een andere wijze van starten. De Regels voor Wedstrijdzeilen bieden namelijk ook de mogelijkheid om te starten tussen een staak met een oranje vlag en een oranje vlag op het startschip. In onderstaande illustratie is dit visueel weergegeven.

Voor de volledigheid verwijzen wij naar de Lokale Wedstrijdbepalingen van de Sluitingswedstrijden. Daarnaast willen we jullie er op wijzen dat deze manier van starten ook gevolgen kan hebben voor de voorrangsregels zoals opgenomen in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Voor zover jullie deze kennis (nog) niet paraat hebben, dan is het zeker de moeite waard om de RvW er nog even op na te slaan.

 

Uiteraard zijn wij na de Sluitingswedstrijden benieuwd naar jullie ervaringen met deze wijze van starten.

 

Tot slot willen we jullie veel zeilplezier tijdens de Sluitingswedstrijden toe wensen en hopen we jullie in 2022 in grote getalen weer te mogen verwelkomen bij onze evenementen.

 

KWS sectie Wedstrijdzeilen

havenbeleid Sneeker Zeil Olympiade

havenbeleid Sneeker Zeil Olympiade

Tijdens de Sneker Zeil Olympiade van 7 t/m 9 augustus 2021 is het conform het havenreglement niet toegestaan dat schepen langer dan 12 meter zijn afgemeerd in de kleine haven (Noord en Oost) maar dat deze een plaats krijgen toegewezen in de grote haven die specifiek is bestemd voor schepen langer dan 12 meter.

Tijdens dit evenement is het coronaprotocol van kracht en willen we ook verzoeken zoveel mogelijk de 1,5 m regel in acht te nemen in onze haven.

Graag verwijzen we ook naar ons havenreglement 2021 en verzoeken u de aanwijzingen van onze havenmeesters op te volgen.

Alvast dank voor uw medewerking.

 

Bestuur Stichting Skarsweagen

 

Sneeker Zeil Olympiade gaat door!

We hebben de afgelopen weken intensief overleg gehad met de Gemeente over de Corona ontwikkelingen en ons Coronaprotocol. We hebben groen licht van de gemeente ontvangen, wat betekent dat de Sneeker Zeil Olympiade definitief door gaat!

 

We willen alle deelnemers en overige geïnteresseerden die voornemens zijn om naar het Starteiland te komen expliciet vragen om kennis te nemen van het protocol en zich hieraan te houden. Het protocol vind je hier

 

Samen gaan we van deze olympiade een sportieve en veilige wedstrijd maken!

Inschrijving Sneeker Zeil Olympiade geopend!

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de inschrijving van de eerste Sneeker Zeil Olympiade is geopend. Uiteraard is het jammer dat we geen Sneekweek oude stijl kunnen organiseren. Medio mei moesten wij een beslissing nemen over de Sneekweek. Met de op dat moment geldende vooruitzichten en beperkingen konden wij niet anders dan de Sneekweek af te lasten en een alternatief bedenken. Dit is de Sneeker Zeil Olympiade geworden. Bij dit evenement staat het sportieve karakter voorop. Het sociale aspect zal, in tegenstelling tot de Sneekweek oude stijl, een minder prominente rol vervullen. We hebben de inschrijving voor leden gratis gemaakt als blijk van waardering. Bedankt dat jullie ons in barre tijden zijn blijven steunen. Voor de niet-leden hanteren wij voor dit evenement een gereduceerd tarief. Omdat Corona nog steeds niet verdwenen is, hanteren wij een Corona protocol. Dit protocol zal kort voorafgaand aan het evenement worden gepubliceerd, zodat het actueel en functioneel is. We hopen jullie in groten getale te mogen verwelkomen op het water. 

Inschrijven

UPDATE Verruimingen Zomerwedstrijden

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft, zoals verwacht, groen licht gegeven voor het openstellen van de Zomerwedstrijden voor niet KWS-leden. Ook de beperking op de groepsgrootte bij wedstrijden vervalt per 26 juni. We kunnen en gaan er een sportief festijn van maken. Uiteraard dienen alle deelnemers op de wal de 1,5 meter afstand in acht te nemen.