iconSneekweek

Sneekweeksite

Alles over de Sneekweek!

De concept wedstrijdkalender met de data van al onze evenementen in 2022 is nu beschikbaar.

In de wintermaanden is het de tijd om ons te verdiepen in de ontwikkelingen en achtergronden van het wedstrijdzeilen.

 

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek nodigt hiervoor graag wedstrijdzeilers en mensen die betrokken zijn bij het wedstrijdzeilen uit voor een dinsdagavond van november, december, januari en februari. Wedstrijdzeilers, officials en andere betrokkenen bij het wedstrijdzeilen uit heel Nederland zijn van harte welkom.

Experiment startlijn Sluitingswedstrijden

Beste deelnemers aan de KWS Sluitingswedstrijden 2021,

 

De Sluitingswedstrijden zijn één van de laatste wedstrijden van het zeilseizoen 2021. We willen tijdens de Sluitingswedstrijden een experiment uitvoeren ten aanzien van de startlijn. Hieronder vinden jullie kort een toelichting.

 

Normaliter is de startlijn tijdens wedstrijden georganiseerd door de KWS tussen ongenummerde oranje boeien aan bakboordzijde van het startschip (zie illustratie hieronder).

Als KWS willen we onze wedstrijden altijd zo aantrekkelijk mogelijk maken. We willen in dit kader tijdens de Sluitingswedstrijden graag experimenteren met een andere wijze van starten. De Regels voor Wedstrijdzeilen bieden namelijk ook de mogelijkheid om te starten tussen een staak met een oranje vlag en een oranje vlag op het startschip. In onderstaande illustratie is dit visueel weergegeven.

Voor de volledigheid verwijzen wij naar de Lokale Wedstrijdbepalingen van de Sluitingswedstrijden. Daarnaast willen we jullie er op wijzen dat deze manier van starten ook gevolgen kan hebben voor de voorrangsregels zoals opgenomen in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Voor zover jullie deze kennis (nog) niet paraat hebben, dan is het zeker de moeite waard om de RvW er nog even op na te slaan.

 

Uiteraard zijn wij na de Sluitingswedstrijden benieuwd naar jullie ervaringen met deze wijze van starten.

 

Tot slot willen we jullie veel zeilplezier tijdens de Sluitingswedstrijden toe wensen en hopen we jullie in 2022 in grote getalen weer te mogen verwelkomen bij onze evenementen.

 

KWS sectie Wedstrijdzeilen

havenbeleid Sneeker Zeil Olympiade

havenbeleid Sneeker Zeil Olympiade

Tijdens de Sneker Zeil Olympiade van 7 t/m 9 augustus 2021 is het conform het havenreglement niet toegestaan dat schepen langer dan 12 meter zijn afgemeerd in de kleine haven (Noord en Oost) maar dat deze een plaats krijgen toegewezen in de grote haven die specifiek is bestemd voor schepen langer dan 12 meter.

Tijdens dit evenement is het coronaprotocol van kracht en willen we ook verzoeken zoveel mogelijk de 1,5 m regel in acht te nemen in onze haven.

Graag verwijzen we ook naar ons havenreglement 2021 en verzoeken u de aanwijzingen van onze havenmeesters op te volgen.

Alvast dank voor uw medewerking.

 

Bestuur Stichting Skarsweagen

 

Sneeker Zeil Olympiade gaat door!

We hebben de afgelopen weken intensief overleg gehad met de Gemeente over de Corona ontwikkelingen en ons Coronaprotocol. We hebben groen licht van de gemeente ontvangen, wat betekent dat de Sneeker Zeil Olympiade definitief door gaat!

 

We willen alle deelnemers en overige geïnteresseerden die voornemens zijn om naar het Starteiland te komen expliciet vragen om kennis te nemen van het protocol en zich hieraan te houden. Het protocol vind je hier

 

Samen gaan we van deze olympiade een sportieve en veilige wedstrijd maken!

Inschrijving Sneeker Zeil Olympiade geopend!

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de inschrijving van de eerste Sneeker Zeil Olympiade is geopend. Uiteraard is het jammer dat we geen Sneekweek oude stijl kunnen organiseren. Medio mei moesten wij een beslissing nemen over de Sneekweek. Met de op dat moment geldende vooruitzichten en beperkingen konden wij niet anders dan de Sneekweek af te lasten en een alternatief bedenken. Dit is de Sneeker Zeil Olympiade geworden. Bij dit evenement staat het sportieve karakter voorop. Het sociale aspect zal, in tegenstelling tot de Sneekweek oude stijl, een minder prominente rol vervullen. We hebben de inschrijving voor leden gratis gemaakt als blijk van waardering. Bedankt dat jullie ons in barre tijden zijn blijven steunen. Voor de niet-leden hanteren wij voor dit evenement een gereduceerd tarief. Omdat Corona nog steeds niet verdwenen is, hanteren wij een Corona protocol. Dit protocol zal kort voorafgaand aan het evenement worden gepubliceerd, zodat het actueel en functioneel is. We hopen jullie in groten getale te mogen verwelkomen op het water. 

Inschrijven

UPDATE Verruimingen Zomerwedstrijden

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft, zoals verwacht, groen licht gegeven voor het openstellen van de Zomerwedstrijden voor niet KWS-leden. Ook de beperking op de groepsgrootte bij wedstrijden vervalt per 26 juni. We kunnen en gaan er een sportief festijn van maken. Uiteraard dienen alle deelnemers op de wal de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Verruimingen Zomerwedstrijden

De versoepelingen die vanavond (vrijdagavond 18 juni) zijn afgekondigd maken het (waarschijnlijk)mogelijk om de Zomerwedstrijden ook open te stellen voor deelnemers die niet lid zijn van de KWS. Uiteraard zijn we daar als vereniging erg blij mee, want wij stellen de deelname van zeilers van buiten de KWS zeer op prijs. U kunt zich nog gratis inschrijven tot en met zondag 20 juni (23:59 uur). U vindt de link naar de inschrijfmodule op www.kws-sneek.nl

 

We staan in nauw contact met de Gemeente, die uiteindelijk goedkeuring moet verlenen over deelname van niet-KWS leden. Dit houdt in dat wanneer er geen groen licht wordt gegeven door de Gemeente, de inschrijving van niet-KWS leden alsnog komt te vervallen. Dit laatste lijkt zeer onwaarschijnlijk, omdat wij in de aanloop naar 18 juni positieve reacties hebben ontvangen van de Gemeente. Indien we onverhoopt geen toestemming van de Gemeente krijgen dan zullen we dit zo snel mogelijk met niet leden communiceren.

 

Wij kijken uit naar grote en sterke velden op een zonnig en zomers Sneekermeer!

 

Sectie Wedstrijdzeilen KWS

Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat de Zomerwedstrijden doorgaan. Op 26 en 27 juni zullen deze worden gehouden op het Sneekermeer. De inschrijving staat inmiddels open voor alle (nationale en internationale) eenheidsklassen. Voor de jeugdklassen mogen we iedereen welkom heten. Voor de klassen waaraan deelnemers van 18 jaar en ouder deelnemen, kunnen enkel KWS leden deelnemen. De regels schrijven voor dat.....

Sneeker Zeil Olympiade

Kortgeleden hebben we jullie geïnformeerd dat, als gevolg van de geldende Covid19 maatregelen, het helaas niet mogelijk is om in 2021 de 85e Sneekweek te organiseren. Hierbij is ook aangegeven dat we de mogelijkheden onderzoeken om alternatieve wedstrijden te organiseren op het Sneekermeer.

 

We hebben als Koninklijke Watersportvereniging Sneek besloten om van zaterdag 7 t/m maandag 9 augustus de Sneeker Zeil Olympiade te organiseren. We proberen binnen de dan geldende mogelijkheden een zo goed en aantrekkelijk mogelijke wedstrijdserie neer te zetten. Dit betekent echter wel dat we in een zo laat mogelijk stadium gaan beslissen hoe het wedstrijdformat er uit zal zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal wedstrijden per dag en de te varen banen. Hiermee kunnen we optimaal gebruik maken van de begin augustus geldende mogelijkheden voor het wedstrijdzeilen.

 

Via onze nieuwsbrieven, de KWS site en Facebook blijven we jullie de komende tijd informeren over de Sneeker Zeil Olympiade.