iconInschrijven

Lid worden?

kijk wat de KWS kan bieden

iconVereniging

Vrijwilliger worden

Samen zeilen / organiseren

iconWedstrijden

inschrijven

wedstrijden en trainingen

69

AFTELLEN

Dagen tot Sneekweek

rib met startschip organogram

Bestuur KWS

Bestuur van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek
Opgericht op 1 juni 1851

Aangesloten bij het Watersportverbond

 

Erevoorzitters

 

U. de Bruin

 

E.R. Koudenburg

 
H. Snoekc  

 

 

Ereleden

 

mr. J. Brouwer

 

S. Jorna

 

mr. R. Mulder

 
   

Bestuur

 

Voorzitter

 

Karst Doevendans

 

Vice-voorzitter

 

Jaitie Dijkstra

0515-420895

 

1e Secretaris

 

 

Trynke Schuurmans

bestuur@kws-sneek.nl

 

 

2e Secretaris

 

 

Vacant

 

1e Penningmeester

 

 

 

Piet Hibma

06-51086208

penningmeester@kws-sneek.nl

 

2e Penningmeester

 

 

 

Marcel van der Kooi
wedstrijdzeilen-penningmeester@kws-sneek.nl

 

Commissaris sectie JOAST

(Jeugdzeilen, Opleidingen, Aangepast zeilenSchoolzeilen

en Toervaren

 

Vacant

Commissaris sectie Wedstrijdzeilen

 

 

Afke de Goede

wedstrijdzeilen-voorzitter@kws-sneek.nl

 

Commissaris sectie PR & Sponsoring

 

 

Gerlof van der Werf
0515-416395

sponsoring@kws-sneek.nl

 

Commissaris sectie Beheer Materiaal en Gebouwen

 

 

Ko Otte
0515-420555
otte.sneek@planet.nl

 

   
Ledenadministratie Helga Burgers 

 

It Hof 33
8511 AE  Goingarijp

ledenadministratie@kws-sneek.nl

   

 

Vereniging adres:
Koninklijke Watersportvereniging Sneek
Postbus 100
8600 AC Sneek
bestuur@kws-sneek.nl

Bankrekeningnummer
NL77RABO0111037964 ten name van Penningmeester KWS