iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2019

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Aankondiging

AANKONDIGING

voor de 

Zomerwedstrijden

In alle erkende open eenheidsklassen

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

op 27 en 28 juni 2015

te houden op het Sneekermeer.

 

1 DE REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 - 2016 (RvW) 
1.2 De Standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld in Appendix S zullen van toepassing zijn. 
1.3 De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.
1.4 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
1.5 Ieder persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond. 
   
2 RECLAME 
  Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt door de Organiserende Autoriteit. 
   
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1 Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie. 
3.2 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat hebben. 
3.3 Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan moeten er op de sluitingsdatum tenminste 7 of meer boten per dag zijn ingeschreven. Indien er op de sluitingsdatum minder dan 7 maar tenminste 3 boten per dag zijn ingeschreven, kan er in die klasse gestart worden in een mix-klasse, waarbij meerder klassen worden samengevoegd in één start.
3.4 De inschrijving geschied via deze site. 
3.5 Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDEAL.
3.6 Inschrijvingen vanuit het buitenland dienen te geschieden via overboeking. 
3.7 Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat. 
3.8 Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
3.9 Sluitingsdatum van de inschrijving: zondag 21 juni.
3.10 Bij een te late inschrijving wordt 6,- Euro in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten gunste aan het KWS jeugdzeilen. 
3.11 Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: inschrijving@sneekweek.nl
3.12 Indien er in gesplitste klassen A en B niet voldoende jachten zijn ingeschreven, behoudt het wedstrijdcomité zich het recht voor de klassen samen te voegen.
3.13 Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het Wedstrijdcomité te groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.
   
 
   
4 INSCHRIJFGELD
  Het inschrijfgeld voor het gehele evenement bedraagt:
  Jeugdboot            € 8,50
  Éénmansboot      € 12,25
  Tweemansboot  € 16,-
  Driemansboot     € 20,25
  Voor KWS leden is deelname gratis.
   
   
5 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
5.1 Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn. 
5.2 Voor alle klassen zullen 4 wedstrijden worden geprogrammeerd. 
5.3 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 09.55 uur.
   
6 WEDSTRIJDBEPALINGEN
6.1 De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn. 
6.2 De wedstrijdbepalingen zullen niet  bij het wedstrijdcentrum worden verstrekt. 
6.3 Het wedstrijdcentrum is op 27 juni geopend vanaf 09.00 uur.
   
7 DE BAAN
  De wedstrijden zullen worden gezeild op de clubbanen.
   
8 PRIJZEN
8.1 In de jeugdklassen worden over de totale wedstrijdserie  prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:
Bij < 7 inschrijvers: 1 prijs (mixklasse)
Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen.
Bij 10 t/m 12 inschrijvers : 3 prijzen.
Bij 13 t/m 15 inschrijvers : 4 prijzen.
Bij 15 of meer inschrijvers : 5 prijzen.
8.2 Voor de overige klassen zijn maximaal 3 prijzen beschikbaar:
Bij < 7 inschrijvers: 1 prijs (mixklasse)
Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen
Bij 10 of meer inschrijvers : 3 prijzen
8.3 Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.
8.4 Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.
8.5 De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 16.00  uur (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.
   
9 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Deelnemers nemen conform regel 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
9.2 De organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 
   
10 VERZEKERING 
  Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of het equivalent daarvan. 
   
11 OVERIGE INFORMATIE 
11.1 Voor informatie over inschrijvingen kunt u richten tot Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl 
11.2 Voor overige informatie kunt u zich richten tot het wedstrijdsecretariaat: Jeldau van der Werf: wedstrijdzeilen@sneekweek.nl of schriftelijk via: KWS, Postbus 100, 8600 AC, Sneek
11.3 Via Twitter @Sneekweek en deze website zal tijdens het evenement informatie worden gegeven aan de deelnemers.