iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

lokale wedstrijdbepalingen

 

Download hier de lokale wedstrijdbepalingen inclusief alle bijlagen (zoals wedstrijdgebied, startrooster e.d.) in PDF formaat.

 

Lees onderstaand de lokale wedstrijdbepalingen zonder bijlagen.

 

Waarschuwing aan alle zeilers 

Buiten de wedstrijden is laveren in de vaargeul van het PM-kanaal niet toegestaan (ook niet wachten of blijven varen vóór de start). Oversteken is toegestaan, mits dit via de kortste route gedaan wordt (in een rechte lijn). Het is niet toegestaan te zeilen in de sluis te Terherne. In de vaargeul blijven alle verkeersregels (Binnenvaartpolitiereglement en de Vaarwegenverordening Friesland) van kracht. (zie ook bepaling A3.2)

 

Lokale Wedstrijdbepalingen 
     
De Zomerwedstrijden van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek worden gehouden op 23 en 24 juni 2018 op het Sneekermeer.
1 Organiserende Autoriteit
  De Koninklijke Watersportvereniging Sneek
     
2 De van toepassing zijnde bepalingen
  Samen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepalingen van het Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW), vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB), inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 90.2 RvW.
     
3 De locatie van het Wedstrijdkantoor
3.1 Het Wedstrijdkantoor is gevestigd in het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland  in het Sneekermeer.
3.2 Het Wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden via telefoonnummer 0515-415140.  

3.3

 

De openingstijden zijn op zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en op zondag van 09.00 uur tot de start van de prijsuitreiking. Het Wedstrijdcentrum kan tijdelijk gesloten zijn tijdens de wedstrijden.

3.4

 

Het officiële Mededelingenbord bevindt zich aan de zijkant van het Wedstrijdkantoor. Mededelingen en uitslagen zullen zo mogelijk ook op de website www.kws-sneek.nl worden vermeld. Het niet voldoen aan deze regel is geen grond voor verhaal.
3.5 Informatie over het verloop van de wedstrijden wordt gecommuniceerd via het Twitter account @kwssneek. 
     
4 Wijzigingen/aanvullingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen

4.1 (a)

 

Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1’ minuut vervangen door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdsein OW. Dit wijzigt SWB 4.1.2

4.1 (b)

 

Wanneer vlag “OW” boven “C” getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte wedstrijden in de C-klasse uitgesteld. ‘1 minuut’ sein wordt vervangen door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdsein OW. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

4.1 (c )

 

Wanneer vlag “OW” boven “B” getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte wedstrijden in de B- en C-klasse uitgesteld. ‘1 minuut’ sein wordt vervangen door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdsein OW. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

4.1 (d)

 

Wanneer vlag “N” boven ”C” getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in de C-klasse niet meer verzeild. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

4.1 (e )

 

Wanneer vlag “N” boven ”B” getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in de B- en C-klasse niet meer verzeild. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

4.1(f)  

 

Wanneer vlag “D” getoond wordt op de wal, geldt dat alle boten de haven niet mogen verlaten totdat deze is weggenomen. Het ‘1 minuut’ sein zal niet eerder dan 45 minuten zijn. Dit is een aanvulling op SWB 4 (seinen op de wal).

4.2

 

Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW en een aanvulling op regel 11 SWB.
4.3 Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 60 minuten te beëindigen.  Dit is een aanvulling op regel 15 SWB.

4.4

 

Het is ondersteunende personen niet toegestaan om zich tijdens het wedstrijdzeilen van een klasse te bevinden op een plaats waar een boot in de wedstrijd zou kunnen zeilen, anders dan om hulp te   verlenen aan een boot die in gevaar verkeert.
     
5 Reclame
  Boten mogen geen reclame voeren die niet is toegestaan in ISAF regulation 20.
     
6 Prijzen
6.1 In de jeugdklassen worden over de totale wedstrijdserie (zonder aftrek) prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:
  Bij 3 t/m 6 inschrijvers: 1 prijs (mix-klasse)
  Bij 7 t/m 9 inschrijvers: 2 prijzen.
  Bij 10 t/m 12 inschrijvers: 3 prijzen.
  Bij 13 t/m 14 inschrijvers: 4 prijzen.
  Bij 15 of meer inschrijvers: 5 prijzen.
  Voor de overige klassen zijn maximaal drie prijzen beschikbaar:
  Bij 3 t/m 6 inschrijvers: 1 prijs (mix-klasse)
  Bij 7 t/m 9 inschrijvers: 2 prijzen
  Bij meer dan 9 inschrijvers: 3 prijzen
6.2 Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend. 

6.3

 

Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één. 

6.4

 

De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 16.00 uur (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland.
     
7 Kraanbediening
  De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer.
  Takelen zonder afspraak kan, op de dag voorafgaand aan een evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag van het evenement van 08.30-11.00 uur en direct na afloop van de wedstrijden tot aan de prijsuitreiking, tegen betaling van € 5,- te betalen bij het in takelen d.m.v. betaalautomaat: contante betaling is niet mogelijk. De kraanservice is op deze dagen telefonisch bereikbaar op 0628498062. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

startrooster

 

Klassenr.

Klasse

1e start

2e start

3e start

4e start

 

 

Zaterdag

 

Zondag

 

 

 

 

 

 

 

1

12-voetsjol          

11.00

14.00

10.00

12.30

2

Flits A+B  

11.05

14.05

10.05

12.35

3

Flits C

11.10

14.10

10.10

12.40

 

 

 

 

 

 

4

Vaurien

11.20

14.20

10.20

12.50

5

Schakel

11.25

14.25

10.25

12.55

6

Vrijheid

11.30

14.30

10.30

13.00

 

 

 

 

 

 

7

Valk

11.40

14.40

10.40

13.10

8

O-jol

11.45

14.45

10.45

13.15

9

Solo

11.50

14.50

10.50

13.20

10

Ok Dinghy, 2.4 (mix)

11.55

14.55

10.55

13.25

 

 

 

 

 

 

11

30m2

12.05

15.05

11.05

13,35

12

Regenboog

12.10

15.10

11.10

13.40

13

16 m2

12.15

15.15

11.15

13.45

14

Pampus

12.20

15.20

11.20

13.50

 

 

 

 

 

 

15

Finn

12.30

15.30

11.30

14.00

mededelingen

er zijn nog geen mededelingen.