iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Aankondiging

Download hier de aankondiging in PDF formaat. 

 

LET OP: er is dit jaar een nieuwe versie van de banenkaarten!! Heb je geen kaarten versie 2018, haal deze dan op bij het wedstrijdcentrum!

 

AANKONDIGING

voor 

de zomerswedstrijden

In alle erkende open eenheidsklassen

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

23 en 24 juni 2018

te houden op het Sneekermeer

 

1

DE REGELS

 

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 - 2020 (RvW)

 

1.2

 

De standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld als bepalingen van het Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor wedstrijdzeilen  zullen van toepassing zijn.

 

1.3

De lokale wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.

 

1.4

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW voorrang hebben.

 

1.5

 

Ieder persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond.

 

2

RECLAME

 

Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt door de Organiserende Autoriteit.

 

3

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

 

3.1

Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie.

 

3.2

Iedere boot moet een geldig meetcertificaat hebben.

 

3.3

 

 

Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan moeten er op de sluitingsdatum van de inschrijving tenminste 7 boten per dag zijn ingeschreven. Indien er op de sluitingsdatum minder dan 7 maar tenminste 3 boten per dag zijn ingeschreven, kan er in die klasse gestart worden in een mix-klasse, waarbij meerder klassen worden samengevoegd in één start.

 

3.4

De inschrijving geschiedt via deze site.

 

3.5

Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDEAL of Creditcard.

 

3.6

Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat.

 

3.7

Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

3.8

Sluitingsdatum van de inschrijving: woensdag 20 juni 2018

 

3.9

Bij een te late inschrijving wordt € 6,- in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten gunste van het KWS jeugdzeilen.

 

3.10

Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: inschrijving@kws-sneek.nl

 

3.11

 

Indien er in gesplitste klassen A en B niet voldoende boten zijn ingeschreven, behoudt het wedstrijdcomité zich het recht voor de klassen samen te voegen.

 

3.12

 

Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het wedstrijdcomité te groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.

 

4

INSCHRIJFGELD

 

Het inschrijfgeld bedraagt:

 

Jeugdboot

€ 8,50 per evenement

 

Eenmansboot

€ 12,25 per evenement

 

Tweemansboot

€ 16,- per evenement

 

Driemansboot

€ 20,25 per evenement

       Voor KWS leden is de inschrijving gratis.

 

5

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

 

5.1

Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.

 

5.2

Voor alle klassen zullen 4 wedstrijden worden geprogrammeerd.

 

5.3

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.55 uur.

 

6

WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

6.1

De lokale wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.

 

6.2

De wedstrijdbepalingen zullen niet meer bij het wedstrijdcentrum worden verstrekt.

 

6.3

Het wedstrijdcentrum is op 23 juni geopend vanaf 09.00 uur.

 

7

DE BAAN

 

De wedstrijden zullen worden gezeild op de clubbanen versie 2018

 

8

PRIJZEN

 

8.1

In de jeugdklassen worden over de totale wedstrijdserie  prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

   

Bij 3 t/m 6 inschrijvers: 1 prijs (mix-klasse)

   

Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen

   

Bij 10 t/m 12 inschrijvers : 3 prijzen

   

Bij 13 t/m 14 inschrijvers : 4 prijzen

   

Bij 15 of meer inschrijvers : 5 prijzen

 

8.2

Voor de overige klassen zijn maximaal 3 prijzen beschikbaar:

   

Bij 3 t/m 6 inschrijvers: 1 prijs (mix-klasse)

   

Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen

   

Bij meer dan 9 inschrijvers : 3 prijzen

 

8.3

Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

 

8.4

 

Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.

 

8.5

 

De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 16.00 uur (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland. 

 

9

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1

Deelnemers nemen conform regel 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.

 

9.2

 

De organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

10

VERZEKERING

 

Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,- per gebeurtenis of het equivalent daarvan.

 

11

OVERIGE INFORMATIE 

 

11.1

Voor informatie over inschrijvingen kunt u zich richten tot Marieke Guichard: inschrijving@kws-sneek.nl

 

11.2

Via Twitter@kwssneek en deze website zal tijdens het evenement informatie worden gegeven aan de deelnemers.