iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Wedstrijdbepalingen

De Wedstrijdbepalingen zijn hier ook beschikbaar als PDF download:

LWB Roekoepolle Race 2012.pdf

 

 

Lokale Wedstrijdbepalingen

 

De 8e Roekoepôle Race wordt gehouden op 20 en 21 oktober 2012 op het Sneekermeer, de Zoutpoel en de Goïngarijpster Poelen.

1       Organiserende Autoriteit:

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek

2.      De van toepassing zijnde bepalingen

Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2009-2012 (RvW), vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 90.2 RvW.

3.      De locatie van het wedstrijdkantoor

3.1         Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland  in het Sneekermeer.

3.2         Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-415140.

3.3         De openingstijden zijn op zaterdag van 08.30 uur tot 18.00 en op zondag van 09.00 uur tot de start van de prijsuitreiking.

3.4         Het officiële mededelingenbord bevindt zich aan de zijkant van het wedstrijdkantoor. Mededelingen en uitslagen zullen zo mogelijk ook op de website www.sneekweek.nl worden vermeld.

4                     Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen

In de Standaard Wedstrijdbepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

4.1         Iedere wedstrijd op zaterdag, waarvoor het waarschuwingssein om 17.00 uur niet is gegeven, zal op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Dit is een aanvulling op regel 5 SWB.

4.2         Regel 18.1 SWB vervalt (meldingsmerkteken)

4.3         Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW en een aanvulling op regel 11 SWB.

4.4         Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 90 minuten te beëindigen. Dit is een aanvulling op regel 15 SWB.

5.      Prijzen

5.1         Aan de boten die in de eindrangschikking op de eerste drie (kleine a) of eerste vijf (grote A)  plaatsen eindigen wordt een prijs ter beschikking gesteld.

5.2         De winnaar van het evenement krijgt een wisselprijs uitgereikt in de vorm van een halfmodel van een skûtsje.

5.3         De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 15.00 uur (protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdkantoor van de KWS op het Kolmeersland.

6.      Algemeen

6.1         Indien een deelnemende boot een verzoek om hulp van buiten doet dient daarvoor een gele vlag te worden gehesen.

6.2         Iedere deelnemer neemt voor eigen rekening en risico deel aan de wedstrijden en kan noch de organiserende vereniging, noch andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken en aansprakelijk stellen voor enigerlei schade en/of letsel aan schip, aan opvarenden of aan boord aanwezige goederen.

Bijlage A: Het Wedstrijdgebied

 

A1       Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuidoosten van het Prinses Margrietkanaal, de Zoutpoel en de Goïngarijpster Poelen.

A2       Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer en in de Joustervaart. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, en de Joustervaart gelden als een hindernis in de zin van de Definities RvW.

A3                   Het wedstrijdgebied is onderstaand weergegeven:

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bijlage B: Baan en merktekens

B1.      De baan 

B1.1    De wedstrijden worden gevaren op een baan welke wordt gevormd door een aantal merktekens welke in het Sneekermeer, in de Zoutpoel en in de Goïngarijpster Poelen liggen. Banenkaarten, met daarop de plaats van het startgebied en de volgorde van de te ronden merktekens, worden tijdens een palaver in “It Foarûnder”, op zaterdag 20 oktober, voorafgaande aan race 1 om 09.00 uur, en op zondag 21 oktober, voorafgaande aan race 3 om 09.30 uur, uitgereikt.

B1.2    Het baansein is een geel bord met een zwarte letter.

B1.3    Baan A          start-2SB-1BB-4SB-6SB-8SB-3BB-10SB-2SB-enz.

            Baan B          start-2SB-1BB-6SB-5BB-3BB-10SB-2SB-enz.

            Baan C          start-1BB-2SB-3BB-4SB-6SB-8SB-7BB-5BB-10SB-enz.

            Baan D          start-1BB-4SB-3BB-6SB-5BB-7BB-9BB-10SB-11BB-enz.

            Baan E          start-1BB-6SB-5BB-7BB-10SB-3BB-1BB-enz.

            Baan F          start-1BB-2SB-3BB-6SB-5BB-7BB-10SB-11BB-enz.

            NB. i.v.m. winddraaiingen kunnen boeien worden verhaald

 

B2.      De merktekens 

B2.1    De merktekens van de baan zijn rode boeien voorzien van oneven nummers en gele boeien voorzien van even nummers.

B2.2    Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde kleur met een ander of geen nummer.

B2.3    De merktekens van de start­lijn zijn ongenummerde oranje boeien.

B2.4    De finishlijn wordt gevormd door een merkteken van de baan en een comitéboot voerende vlag “S”.

Bijlage C: Het programma van de wedstrijden

C1.     Het Startrooster.

De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd. In afwijking van regel 5.1 SWB worden hier de starttijden gegeven:

 

Klassen

nummer

klasse

Zaterdag  20 okt.

starttijd 1e start

zaterdag 20 okt.

starttijd 2e start

zondag  21 okt.

Starttijd

 

1

Grote A Groep 1

10.30 uur

14.30 uur

11.00 uur

 

2

Grote A Groep 2

10.40 uur

14.40 uur

11.10 uur

3

Kleine A

10.50 uur

14.50 uur

11.20 uur

 

Dit betreft de starttijden van de eerste groep. Indien er in meerdere groepen gestart wordt is de starttijd van de tweede groep 10 minuten na een geldige start van de eerste groep.

Indien er in de Grote A niet in groepen wordt gevaren is de starttijd van de Kleine A 10 minuten na een geldige start van de Grote A.

C1.1  10-minutensein
In afwijking van regel 26 RvW wordt 10 minuten voor de start één hoornstoot gegeven en wordt de vlag van de stad Sneek gehesen. Tegelijk wordt het klassennummer getoond. De vlag van de stad Sneek wordt na een geldige start van de tweede startgroep weggenomen.

C1.2  Waarschuwingssein.
In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het hijsen van vlag “W”.

C1.3  Startsein
Eén hoornstoot en vlag “W” wordt weggenomen.
Het startsein van de eerste startgroep valt samen met het 10 minutensein van de tweede startgroep. Het neerhalen van seinvlag “W” bij de start van de eerste startgroep geldt als het visuele 10-minutensein voor de tweede startgroep.

C1.4  Algemene Terugroep.
De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 10 minuten na de ongeldig verklaarde start. De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C1, zal altijd worden gevolgd.
Het neerhalen van vlag “W” voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als nieuw visueel 10-minutensein. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, neergehaald. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en Wedstrijdseinen RvW.

Bijlage D: Officials

D1.1   Leden Wedstrijdcomité:

Gerlof vd Werf                     wedstrijdleider

Jan Kooistra                         schipper startschip

Maaike Wiersma                 uitslagverwerking
Afke de Goede
Dirk Blom Jr.

Klaas Pieter Stoel
Boudewijn vd Werf

Nico Veldman
Pieter Boelsma

Theo de Groot

 

D1.2   Leden Protestcomité:

Onno Zweep                        voorzitter
Bouke Oostenbrug

Irene Wentink

 

D1.3   Leden Rescue:

Hein Neijenhuis                  coördinator

Tineke Neijenhuis

Wouter Huijsman

Jan Pieter Dijkstra

Johannes de Vries