iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Wedstrijdbepalingen Paasevenement

De wedstrijdbepalingen met het startrooster is hier te downloaden in PDF

LWB_Paasevenement 2019.pdf

 

Zaterdag is er om 10:00 uur palaver in de Roerkoning!

 

Startrooster:

Klassen 

vlag 

Klasse 

20/4 

Race 1 

20/4 

Race 2 

20/4 

Race 3 

21/4 

Race 4 

21/4 

Race 5 

21/4 

Race 6 

21/4 

Race 7 

22/4 

Race 8 

22/4 

Race 9 

22/4 

Race 10 

Vlag J 

Splash Red 

10.55 uur 

13.55 uur 

z.s.m. 

09.55 uur 

z.s.m. 

12.55 uur 

z.s.m. 

09.55 uur 

z.s.m. 

12.55 uur 

Gele vlag 

Splash Blue A 

11.00 uur 

14.00 uur 

z.s.m. 

10.00 uur 

z.s.m. 

13.00 uur 

z.s.m. 

10.00 uur 

z.s.m. 

13.00 uur 

Vlag B 

Splash Blue B 

11.05 uur 

14.05 uur 

z.s.m. 

10.05 uur 

z.s.m. 

13.05 uur 

z.s.m. 

10.05 uur 

z.s.m. 

13.05 uur 

   

Race 1 

Race 2 

 

Race 3 

 

Race 4 

 

Race 5 

 

Race 6 

Vlag E 

Schakel 

11.10 uur 

14.10 uur 

 

10.10 uur 

 

13.10 uur 

 

10.10 uur 

 

13.10 uur 

Vlag V 

Vaurien 

11.15 uur 

14.15 uur 

 

10.15 uur 

 

13.15 uur 

 

10.15 uur 

 

13.15 uur 

Vlag F voor Flits A,
Groene vlag voor Flits B 

Flits A+B 

11.20 uur 

14.20 uur 

 

10.20 uur 

 

13.20 uur 

 

10.20 uur 

 

13.20 uur 

Vlag W 

Flits C 

11.25 uur 

14.25 uur 

 

10.25 uur 

 

13.25 uur 

 

10.25 uur 

 

13.25 uur 

Aankondiging PAASEVENEMENT

Aankondiging_Paasevenement 2019.pdf

 

Het Paasevenement van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek wordt gehouden van 20 t/m 22 april 2019 op het Sneekermeer.

 

1          DE REGELS

1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voorWedstrijdzeilen (RvW).

1.2       Bepaling van het Watersportverbond Bijlage Z Standaardwedstrijdbepalingen RvWis van toepassing.

1.3       De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen wijzigingen op de Regels voor Wedstrijdzeilen en/of Bijlage Z RvW bevatten.

1.4       Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

 

2          DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

2.1       De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): Splash Blue, Splash Red, Flits-, Vaurien- en Schakelklasse

2.2       Deelnamegerechtigde boten in de Splash klassen kunnen inschrijven via de website www.Splashclass.org.
Deelname gerechtigde boten in de Flits, Schakel en Vaurien klassen kunnen inschrijven via de website www.kws-sneek.nl en het tijdig voldoen van hun inschrijfgeld.

2.3       De sluitingsdatum voor inschrijvingen is: 15-04-2019.

2.4       Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende extra voorwaarden geaccepteerd: de voor inschrijvingskorting vervalt.

 

3          INSCHRIJFGELD

3.1       De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

Klasse             Inschrijfgeld

Splash Blue      € 34,50 t/m 15-04-2019, vanaf 16-04-2019 € 44,50

Splash Red      € 34,50 t/m 15-04-2019, vanaf 16-04-2019 € 44,50

Flits                  € 25,00 t/m 15-04-2019, vanaf 16-04-2019 € 30,00

Vaurien            € 25,00 t/m 15-04-2019, vanaf 16-04-2019 € 30,00

Schakel            € 25,00 t/m 15-04-2019, vanaf 16-04-2019 € 30,00

3.2       Deelnemers in de Splash Blue klassen moeten een door de Klassenorganisatie beschikbaar gesteld lint van een in de wedstrijdbepalingen aangegeven kleur voeren. Deze linten zijn verkrijgbaar voor €1,00 bij het Wedstrijdkantoor

 

4          PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

4.1       Registratie:

            Op 20 april 2019 van 08:30 uur tot 10:00 uur bij het Wedstrijdkantoor.

4.2       Data van de wedstrijden:

            Datum             Klasse Splash Blue en Red    Klasse Flits, Vaurien en Schakel

            20 april 2019    3 wedstrijden                            2 wedstrijden

            21 april 2019    4 wedstrijden                            2 wedstrijden

            22 april 2019    3 wedstrijden                            2 wedstrijden

     minimaal 1 wedstrijd moet voltooid zijn om de serie geldig te maken.

4.3       De tijd voor het eerste waarschuwingssein is:

20 april 2019    11:00 uur

21 april 2019    10:00 uur

22 april 2019    10:00 uur

4.4       Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.

4.5       Het wedstrijdcomité kan gelet op het aantal inschrijvingen beslissen om in een klasse kwalificatiewedstrijden te varen. Dit zal aangegeven worden in de Wedstrijdbepalingen.

 

5          WEDSTRIJDBEPALINGEN EN MELDING

5.1       De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk vanaf 15 april 2019 beschikbaar via www.kws-sneek.nl

5.2       Deelnemers moeten zich op 20 april 2019 tussen 08:30 en 10:00 uur melden bij het wedstrijdkantoor.

 

 

 

6          LOCATIE WEDSTRIJDKANTOOR

Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het gebouw de Roerkoning op het Kolmarslân (Starteiland in het Sneekermeer), nabij het adres Kolmarslân 1, Offingawier.

Het Kolmarslân is bereikbaar met een pont. 

 

7          BANEN

7.1       Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal.

7.2       De wedstrijden worden gevaren op een inner-outerloop baan.

 

8          Straffen

            Voor alle deelnemende klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.

 

9          ONDERSTEUNENDE PERSONEN

Het is ondersteunende personen niet toegestaan om zich tijdens het wedstrijdzeilen van een klasse te bevinden op een plaats waar een boot in de wedstrijd zou kunnen zeilen, anders dan om hulp te verlenen aan een boot die in gevaar verkeert of om hulp te verlenen aan een boot in de Flits C klasse conform de Lokale Wedstrijdbepalingen.

 

10        PRIJZEN

Het aantal prijzen wordt als volgt bepaald: één prijs voor elke 5 in een groep op de sluitingsdatum ingeschreven boten met een maximum van 5 prijzen voor iedere groep. Op basis van het aldus bepaalde aantal worden aan de stuurlieden en bemanningen van de hoogst geëindigde boten in het eindklassement van de groepen de prijzen toegekend.
Voor de Flitsklasse geldt dat voor elke volgende prijs wordt toegekend in de aantallen deelnemers meer dan vijf. D.w.z. dat 1 prijs wordt uitgeloofd bij vijf deelnemers, 2 bij zes en meer deelnemers, 3 bij elf en meer, enz. enz.

           

11        AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

12        VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

13        OVERIGE INFORMATIE

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de Klassenorganisatie of de KWS, via wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl.

 

Wedstrijdinformatie kan vermeld worden op het Twitteraccount @KWSSneek, dit is niethet officiële mededelingenbordin de zin van de Wedstrijdbepalingen.