iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Lokale Wedstrijdbepalingen

Lokale Wedstrijdbepalingen

 

1            Organiserende Autoriteit

1.1             De Organiserende Autoriteit is de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)

 

 

2            De van toepassing zijnde bepalingen

2.1             Samen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond - Appendix S van de RvW 2005-2008, inclusief alle wijzigingen en de bepalingen van het Watersportverbond daarbij, vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen, de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 89.2 RvW.

 

 

3            De locatie van het wedstrijdkantoor

3.1             Het Wedstrijdkantoor is gevestigd in het Wedstrijdcentrum op het Kolmeersland in het Sneekermeer.

 

 

3.2             Het Wedstrijdcentrum is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-415140.

 

 

3.3             De normale openingstijden zijn van 09.00 uur tot 18.00 uur.

 

 

4            Wijzigingen van de standaard wedstrijdbepalingen

4.1             In de SWB, zoals in de RvW 2005-2008 omschreven als Bepaling van het Watersportverbond Appendix S – Standaard Wedstrijdbepalingen, dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:

 

 

-           SWB regel 11.5 voor “regel 29.2” te lezen “regel 29.1 RvW”;

 

 

-           SWB regel 14.2 wordt 14.1;

 

 

-           SWB regel 14.3 wordt 14.2;

 

 

-           SWB regel 16.6 voor “14.3” te lezen “14.1”;

 

 

-           SWB regel 16.6 voor “19.2” te lezen “19”.

 

 

4.2             Iedere wedstrijd waarvoor het waarschuwingssein om 20.00 uur niet is gegeven zal op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Dit is een aanvulling op regel 5 SWB.

 

 

4.3             Op de laatste dag van het evenement zal iedere wedstrijd waarvoor het waarschuwingssein om 16.00 uur niet is gegeven niet meer worden verzeild. Dit wijzigt regel 5.2 SWB.  

 

 

4.4             In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “OW” boven “C” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden in de C-klasse worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.

 

 

4.5             In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag "OW" boven "B" wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden voor zowel de B-klasse als de C-klasse worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.

 

 

4.6             Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit wijzigt regel 27.2 RvW en is een aanvulling op regel 11 SWB.

 

 

4.7            Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 1 uur na de finish van de eerste boot in zijn klasse, krijgen de score "DNF” (niet gefinisht). Dit wijzigt regel 35 en A4 RvW en regel 15 SWB.

 

 

4.8            Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het protestcomité aangaande de kwalificatiewedstrijden in de Sneekweek 2008 wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor, conform regel 70.4(a) RvW en de bepaling van het Watersportverbond daaronder, toestemming verleend. Dit is een aanvulling op regel 16 SWB

 

 

4.9            Het Lage Punten Scoresysteem, regel A4 is, conform regel 17.1 SWB, van toepassing. Er zijn 6 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 2 wedstrijden moeten worden voltooid om de serie geldig te maken. Als een klasse kwalificatiewedstrijden zeilt, behoren deze kwalificatiewedstrijden tot de geprogrammeerde wedstrijden waarover de seriescore wordt bepaald. Dit is een aanvulling op regel 17.3 SWB.

 

 

4.10         Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen bekend gemaakt op het Mededelingenbord van het Wedstrijdcentrum. Uitslagen zijn verkrijgbaar in de verkoopstand van de KWS nabij het Wedstrijdcentrum. De uitslagen zullen tevens worden bekend gemaakt op de website www.sneekweek.nl .

 

 

Dit is een aanvulling op regel 2 SWB.

 

 

4.11         Indien op de deelnemerslijst en/of op het Mededelingenbord bij de betreffende klasse een wedstrijdteken staat aangegeven, dan moeten de deelnemers in deze klasse tijdens het wedstrijdzeilen een opvallend groen wedstrijdteken op de aangegeven wijze voeren. Dit is een aanvulling op regel 2 SWB.

 

 

4.12         Voor de Splash- en Flashklasse geldt, dat indien er meer dan 50 deelnemers per klasse ingeschreven zijn er kwalificatiewedstrijden gevaren worden. De boten zijn dan, afhankelijk van de groep/subgroep waarin gestart wordt, herkenbaar zijn aan linten welke bij de uitreiking van het programma zullen worden uitgereikt. Na afloop van de kwalificatiewedstrijden dienen de linten weer teruggebracht te worden bij het Wedstrijdcentrum. Dit is een aanvulling op regel 2 SWB.

 

 

5            Prijzen

5.1             Voor iedere klasse worden dagprijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

 

 

Bij    7 t/m 10 inschrijvers                                 per dag:                                 2 prijzen.

 

 

Bij 11 t/m 15 inschrijvers                                 per dag:                                 3 prijzen.

 

 

Bij 16 t/m 20 inschrijvers                                 per dag:                                 4 prijzen.

 

 

Bij 21 t/m 25 inschrijvers                                 per dag:                                 5 prijzen.

 

 

Bij 26 t/m 30 inschrijvers                                 per dag:                                 6 prijzen.

 

 

Bij 31 en meer inschrijvers                                 per dag:                                 7 prijzen.

 

 

5.2            Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan tijdens een race op één dag slechts één start en de wedstrijd beëindigt, wordt aan deze boot de tweede prijs toegekend.

 

 

5.3            Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.

 

 

5.4            De dagprijzen voor iedere klasse kunnen dagelijks vanaf 15.00 uur bij het Wedstrijdcentrum worden afgehaald. Niet in ontvangst genomen dagprijzen moeten uiterlijk de volgende dag worden afgehaald. Niet afgehaalde prijzen vervallen daarna aan de KWS.   

 

 

5.5             In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één Hoofdprijs verzeild.
De prijswinnaars dienen zich daarvoor op donderdag direct na hun wedstijd of uiterlijk 15.00 uur te melden bij het wedstrijdcentrum van de KWS.

 

 

5.6             De Hoofdprijzen en de wisselbeker van de teamwedstrijden Holland - Friesland worden woensdag na de laatste teamwedstrijd uitgereikt.

 

 

6            Kwalificatiewedstrijden

6.1             Voor de klassen die kwalificatiewedstrijden zeilen wordt het zogenaamde poulesysteem toegepast. Dit houdt in dat deelnemers in deze klassen over vier groepen worden verdeeld (subgroepen a, b, c en d). Deze subgroepen zeilen de wedstrijden volgens onderstaand rooster:

 

 

 

 

 

Wedstrijd

 

 

Groep I

 

 

Groep II

 

 

Zaterdag

 

 

Subgroepen a en b

 

 

Subgroepen c en d

 

 

Zondag

 

 

Subgroepen a en c

 

 

Subgroepen b en d

 

 

Maandag

 

 

Subgroepen a en d

 

 

Subgroepen b en c

 

 

 

 

 

6.2             Na een serie van drie voorwedstrijden in subgroepen a, b, c en d vindt aan de hand van de daarin behaalde resultaten, met tijdelijke aftrek van het slechtste resultaat, een splitsing plaats in twee klassen, die elk de resterende wedstrijden zeilen.

 

 

6.3             Bij een even aantal inschrijvingen wordt de eerste helft van het klassement na drie voorwedstrijden, ingedeeld in de A, dan wel A1 of A2 klasse, terwijl de tweede helft wordt ingedeeld in de B, dan wel B1 of B2 klasse. De splitsing in een Gold- en Silverfleet, evenals de starttijden en het al dan niet voeren van een wedstrijdteken wordt op het mededelingenbord kenbaar gemaakt.

 

 

6.4             Bij een oneven aantal inschrijvingen wordt de eerste helft +1 van het klassement na drie voorwedstrijden, ingedeeld in de A, dan wel A1 of A2-klasse, terwijl de tweede helft wordt ingedeeld in B, dan wel B1 of B2 klasse.

 

 

6.5             De scores behaald in de voorwedstrijden blijven meetellen voor de seriescore, tenzij een score aftrekbaar is.

 

 

7            Afwijkende Wedstrijdbepalingen teamwedstrijden

De Holland - Friesland teamwedstrijden in de Regenboogklasse zullen worden verzeild onder Appendix D RvW en de aanvullende wedstrijdbepalingen, die apart aan de deelnemers worden uitgereikt. Aanvullende reglementen Holland - Friesland zijn op de achtergrond van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de wedstrijdbepalingen van de Sneekweek en de bijzondere wedstrijdbepalingen voor de teamwedstrijden gelden de bijzondere wedstrijdbepalingen.

 

 

8            Algemene mededelingen

8.1             Naast de banenkaart welke in het programmaboekje wordt aangegeven, zijn in het Wedstrijdcentrum voor de prijs van € 3,00 watervaste banenkaarten (versie 2007) verkrijgbaar waarop de banen afzonderlijk zijn uitgewerkt.

 

 

8.2             Wedstrijdtekens zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 2,00.

 

 

8.3             Protestvlaggen zijn bij het Wedstrijdcentrum verkrijgbaar tegen betaling van € 7,00.

 

 

8.4             Het Boekje “De Regels voor Wedstrijdzeilen” is verkrijgbaar tegen betaling van   € 6,50.

 

 

8.5             Programmaboekjes zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 2,00.

 

 

8.6             Plakcijfers ten behoeve van het voeren van de juiste zeilnummers zijn verkrijgbaar tegen betaling van
€ 5,00 per cijfer.

 

 


Bijlage A: Het Wedstrijdgebied

 

 

 

 

A1         Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuidoosten van het Prinses Margrietkanaal, de Zoutpoel en de Goïngarijpster Poelen.

 

 

 

 

 

A2           Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer en de Joustervaart. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, en de Joustervaart geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW.

 

 

 

 

 

A3           Het wedstrijdgebied is op het binnenblad van dit programma weergegeven.

 

 

Bijlage B: Banen en merktekens

 

B1.          De Banen

                                De wedstrijden worden gevaren op de vernieuwde Sneekweekbanen (versie 2007).
Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. Naast dit bord wordt voor iedere klasse een bord getoond in de kleur zwart voor de lange baan of een wit bord met een rode cirkel voor de middellange baan of een wit bord met een groene driehoek voor de korte baan.

 

 

B2.          De merktekens

B2.1         De merktekens van de baan zijn rode boeien voorzien van oneven nummers en gele boeien voorzien van even nummers.

 

 

B2.2         Het vervangende merkteken conform regel 34(b) RvW is een boei van dezelfde kleur zonder of met een ander nummer.

 

 

In afwijking van regel 34(b) RvW worden geen geluidsseinen gegeven bij dit merkteken.

 

 

B2.3         De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien.

 

 

B2.4         De finishlijn zal liggen tussen de twee gele merktekens voor het Wedstrijdcentrum van de KWS.

 

 

                In afwijking van Wedstrijdseinen RvW wordt geen blauwe vlag getoond.

 

 

B2.5         Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een groene vlag wordt getoond is het eerste merkteken een groene boei zonder nummer. Deze boei vervangt het eerste merkteken van de aangegeven baan en dient in de plaats van dit eerste merkteken aan dezelfde zijde gerond te worden.

 

 

B2.6         De te zeilen banen zijn op het binnenblad van dit programma aangegeven.

 

 

Bijlage C: Startprocedure en Startrooster

 

C1.          De startprocedure.

In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klassensein en vlag “W”. Wanneer het waarschuwingssein samenvalt met het startsein van een klasse is het neerhalen van vlag “W” het visuele waarschuwingssein en startsein.

 

 

 

 

 

Waarschuwingssein (5 minuten sein)

 

 

Vijf minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven, wordt vlag “W” gehesen en het klassensein getoond.

 

 

 

 

 

Voorbereidingssein (4 minuten sein)

 

 

Vier minuten voor de start wordt één geluidssignaal gegeven en Vlag “P” (blauwe vlag met wit blok) of vlag “I” (gele vlag met zwarte stip) of de zwarte vlag getoond.

 

 

 

 

 

1-minuut sein

 

 

Eén geluidssignaal waarbij vlag “P” (of de “I” vlag of de Zwarte vlag) wordt weggenomen.

 

 

 

 

 

Start

 

 

Eén hoornstoot en vlag “W” wordt weggenomen.

 

 

C2.                 Individuele terugroep

Bij een individuele terugroep wordt vlag “X” getoond en worden herhaalde geluidssignalen gegeven.

 

 

C3.                 Algemene Terugroep

De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start. Dit wijzigt regel 29.2 RvW.

 

 

Het startrooster zoals aangegeven in Bijlage C4 zal altijd worden gehandhaafd.

 

 

Het neerhalen van vlag “W” voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als visueel nieuw waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, gestreken. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en Wedstrijdseinen RvW.

 

 

C4.          Het Startrooster.

            Het startrooster volgt op www.sneekweek.nl ca. 2 weken voor aanvang van de Sneekweek.