iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

mededelingen

lokale wedstrijdbepalingen

Download onderstaand de lokale wedstrijd bepalingen: 

 

LWB_RPR_2018.pdf

aankondiging

Aankondiging

voor de Roekoepolle Race

georganiseerd door KWS Sneek

 onder auspiciën van het Watersportverbond

op 20 en 21 oktober 2018 op het Sneekermeer

 

1 DE REGELS
  1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
  1.2 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.
  1.3 De wijzigingen op de SWB zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.
  1.4 reserve
  1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben.
  1.6 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.
     
2 RECLAME
    Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit.
     
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
  3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor SKS skutsjes, de IFKS A-klasse en de IFKS kleine A-klasse.
  3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via www.kws-sneek.nl en betaling geschied online via de betaalmodule die is gekoppeld aan de inschrijving.
  3.3 De inschrijving sluit op woensdag 17 oktober 2018 om 23:59. Inschrijving na de sluitingsdatum kan onder gegronde redenen worden geaccepteerd door de wedstrijdleiding. 
     
4 INSCHRIJFGELD
    Het vereiste inschrijfgeld bedraagt €70,-
     
5 Reserve
     
6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
  6.1 Registratie vindt plaats op zaterdag 20 oktober van 08:30 tot 09:30 uur bij het wedstrijdcentrum op het starteiland.
  6.2 Uitrustingscontrole kan zowel op het water als op de wal plaatsvinden.
  6.3 De wedstrijden vinden plaats op 20 en 21 oktober.
  6.4 Voor elke klasse staan 3 wedstrijden geprogrammeerd. Er zullen per dag niet meer dan 2 wedstrijden worden gevaren.
  6.5 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag 20 oktober is 10:25.
  6.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14:00 uur.
     
7 METING
    Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. In aanvulling hierop kunnen uitrustingcontroles worden uitgevoerd.
     
8 WEDSTRIJDBEPALINGEN
    De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar minimaal twee dagen voorafgaand aan de start van het evenement op www.kws-sneek.nl
     
9  LOCATIE 
 

9.1

 

Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het wedstrijdcentrum op het starteiland. De pont die de verbinding vormt tussen de vaste wal en het eiland is gevestigd op: Kolmarslân 1, 8626 Offingawier.
     
10 BANEN
    De KWS Roekoepolle Race banen zullen worden gevaren welke zijn opgenomen in de LWB.
     
11 Reserve
     
12 SCOREN
    Er moet minimaal 1 wedstrijd worden voltooid om een winnaar uit te roepen.
     
13 HULPSCHEPEN
    Hulpschepen van de deelnemende klassen moeten kenbaar zijn aan de vlaggen van de deelnemende klassenorganisaties. De KWS heeft de beschikking over meerdere stand-by boten die herkenbaar zijn aan een KWS Vlag en een oranje wimpel met opschrift Stand-By.
     
14 Reserve
     
15 Reserve
     
16 Reserve
     
17 RADIOCOMMUNICATIE
    Behalve in nood situaties  mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.
     
18 PRIJZEN
    De KWS stelt prijzen ter beschikking voor de nummers 1, 2 en 3 bij meer dan 7 deelnemers. Bij 7 deelnemers of minder zal alleen de nummer 1 een prijs ontvangen. 
     
19 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
    Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
     
20 VERZEKERING
    Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.
     
21 OVERIGE INFORMATIE
    Bij problemen met inschrijven kan contact opgenomen worden met Marieke Guichard via inschrijving@kws-sneek.nl. 
    Voor overige informatie kan contact op worden genomen met Arjen Kort via arjen.kort@gmail.com of 06-29045529.