iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Aankondiging

AANKONDIGING

voor 

het Pinksterevenement & Clubkampioenschap Flits

In de Flits-, Schakel- en Vaurienklasse

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

In samenwerking met de betreffende Klassenorganisaties

Op 23, 24 en 25 mei 2015, te houden op het Sneekermeer.

 

 

1

DE REGELS

 

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 - 2016 (RvW)

 

1.2

De Standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld in Appendix S zullen van toepassing zijn.

 

1.3

De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.

 

1.4

In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

 

1.5

Ieder persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond.

       

2

RECLAME

 

Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt door de Organiserende Autoriteit.

       

3

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

 

3.1

Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie.

 

3.2

Iedere boot moet een geldig meetcertificaat hebben.

 

3.3

Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan moeten er op de sluitingsdatum van de inschrijving tenminste 7 of meer boten per dag zijn ingeschreven.

 

3.4

De inschrijving geschied via deze site.

 

3.5

Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDEAL.

 

3.6

Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat.

 

3.7

Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

3.8

Sluitingsdatum van de inschrijving: 17 mei 2015

 

3.9

Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: inschrijving@sneekweek.nl

 

3.10

Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het Wedstrijdcomité te groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.

       

4

INSCHRIJFGELD

 

Het inschrijfgeld bedraagt:

 

Flits

€ 42,50 (met korting tot 17 mei € 37,50)

 

Schakel

€ 30,- (met korting tot 17 mei € 25,-)

 

Vaurien

€ 35,- (met korting tot 17 mei € 30,-)

 

Als de inschrijving en het inschrijfgeld uiterlijk zondag 17 mei 2015 ontvangen zijn, dan geldt een korting van € 5,- op het inschrijfgeld.

 

 

 

   

5

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

 

5.1

Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.

 

5.2

Voor alle klassen zullen 8 wedstrijden worden geprogrammeerd.

 

5.3

In de Flitsklasse zullen, verdeeld over 4 subgroepen, kwalificatiewedstrijden worden verzeild.

 

5.4

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag is 10.55 uur.

       

6

WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

6.1

De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.

 

6.2

De wedstrijdbepalingen zullen bij het wedstrijdcentrum worden verstrekt.

 

6.3

Het wedstrijdcentrum is op zaterdag 23 mei geopend vanaf 09.30 uur.

       

7

DE BAAN

 

De wedstrijden zullen worden gezeild op de zgn. Innerloop – Outerloop baan.

       

8

PRIJZEN

 

8.1

Het aantal prijzen wordt als volgt bepaald: 1 prijs voor elke 5 in een groep op tijd ingeschreven boten met een maximum van 10 prijzen voor iedere groep. Op basis van het al dus bepaalde aantal worden aan de stuurlieden en bemanningen van de hoogst geëindigde boten in het eindklassement van de groepen de prijzen toegekend.

Voor de Flitsklasse en Vaurienklasse geldt dat voor elke volgende prijs wordt toegekend in de aantallen deelnemers meer dan vijf. Dat wil zeggen dat 1 prijs wordt uitgeloofd bij vijf deelnemers, 2 bij zes en meer deelnemers, 3 bij elf en meer, enz. enz.

 

8.2

De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement uiterlijk anderhalf uur na de laatste finish (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland.

 

8.3

De winnaar in de “Goldfleet” van de Flitsklasse wordt “Clubkampioen van de Flitsclub 2015”

       

9

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1

Deelnemers nemen conform regel 4, geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie.

 

9.2

De organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

       

10

VERZEKERING

 

Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of het equivalent daarvan.

       

11

OVERIGE INFORMATIE 

 

11.1

Voor informatie over inschrijvingen kunt u richten tot Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl

 

11.2

Voor overige informatie kunt u zich richten tot het wedstrijdsecretariaat: Jeldau van der Werf: wedstrijdzeilen@sneekweek.nl of schriftelijk via: KWS, Postbus 100, 8600 AC, Sneek

 

11.3

Via Twitter @Sneekweek en deze website zal tijdens het Pinksterevenement informatie worden gegeven aan de deelnemers.

 

Onderstaand de aankondiging in PDF:

Aankondiging pinksterevenement.pdf