iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Uitslag Flits

Uitslag Flits - Gold

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No

Zeilno

Naam

Punten

1

2

3

4

5

6

7

1

888

Jildau ter Horst, Oppenhuizen, Femke Spek

11,0

2

1

2

3

1

(7 )

2

2

1082

Rosalie Veenhoven, Sneek, Mink Bouwman

13,0

2

1

1

2

(dsq )

6

1

3

1045

Welmoed de Vries, Joure, Megan van Arem

13,0

1

(13 )

1

4

2

2

3

4

683

Steven van der Zee, Sneek, Jelmer Yntema

13,0

1

2

2

1

(dsq )

3

4

5

775

Marcella Bootsma, Leeuwarden, Rick Nakken

24,0

3

4

3

(8 )

3

4

7

6

1077

Jorrit ter Horst, Oppenhuizen, Cody van Arem

33,0

5

2

7

5

4

(20 )

10

7

892

Mark Wijnbergen, Sneek, Martijn Seinen

37,0

6

6

8

7

9

1

(19)

8

1102

Laurens Hanselaar, Goingarijp, Hymke Veldhuis

44,0

(dnf )

6

3

12

6

12

5

9

1107

Lycke van der Bles, Joure, Famke de Boer

47,0

4

3

4

16

5

15

(ocs)

10

1108

Douwe Bonnema, Reduzum, Jorrit Bonnema

54,0

3

5

9

(15 )

15

10

12

11

47

Michiel Mulder, IJlst, Haike Mulder

54,0

8

15

12

6

(18 )

5

8

12

1103

Jurgen Schildkamp, Sneek, Marrit Jasper

56,0

(dnf )

7

7

11

11

14

6

13

1006

Lenne Brugman, Zwolle, Sietske Doorenbos

59,0

6

10

5

13

16

9

(20)

14

1101

Pauline van der Zee, Sneek, Josien Abma

60,0

(dnf )

3

5

10

10

17

15

15

216

Femke Yntema, IJsbrechtum, Ilonka van der Zee

68,0

15

11

13

(27 )

8

8

13

16

1098

Annemiek Abma, Joure, Emma de Jong

69,0

7

5

6

21

(26 )

19

11

17

797

Niels van der Zweep, Sneek, Bas Doorenbos

72,0

13

12

10

14

12

11

(dsq)

18

991

Carla de Boer, St. Nicolaasga, Grytsje de Boer

73,0

(dnf )

10

14

9

13

13

14

19

1013

Anna Marieke Nooitgedagt, IJlst, Friso Dirk Salverda

78,0

11

7

9

20

(22 )

22

9

20

681

Laura van der Ploeg, Drachten, Sanne van der Ploeg

84,0

5

4

6

(dnf )

19

27

23

21

1086

Erik Schootstra, Leeuwarden, Geertje Nakken

95,0

(dnf )

11

4

17

23

24

16

22

484

Geart-Jacob de Jong, Akkrum, Tim Spek

99,0

8

14

13

18

20

(29 )

26

23

1091

Koen Bartijn, Goingarijp, Hessel Bij de Leij

100,0

10

16

12

(23 )

17

23

22

24

966

Reinout Troelstra, IJlst, Dyanthe Brouwer

101,0

9

8

11

(28 )

24

25

24

25

1029

Sofie van Olst, Sneek, Bart van Olst

109,0

7

17

(dnf )

19

21

16

29

26

830

Marleen Bootsma;, Goenga, Idith Dooper

112,0

(dnc )

9

17

25

25

18

18

27

843

Janine de Haan, Sneek, Thom de Haan

112,0

(dnf )

18

15

22

14

26

17

28

1068

Jesse Peek, Leeuwarden, Tjalco Koopmans

122,0

10

8

11

29

30

(dnc)

dnc

29

409

Tim Postma, IJlst, Simon Bakker

125,0

12

14

10

30

29

(31 )

30

30

937

Carlien Bootsma, Goenga, Marrit Dooper

126,0

4

(dnf)

dnc

dnc

7

21

25

31

1074

Pepijn Otto, Giekerk, Thomas Covers

135,0

9

(dnc )

14

24

27

dnf

27

32

1064

Miranda Visser, Langweer, Marissa Visser

135,0

14

(dnc )

16

26

28

30

21

33

728

Tessa Schuurmans, Goutum, Myrthe Bakelaar

138,0

11

9

(dnf )

31

31

28

28

Uitslag Flits - Silver

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No

Zeilno

Naam

Punten

1

2

3

4

5

6

7

1

548

Djawia du Bois, Sneek, Jordi du Bois

69,0

(dnf )

12

dnf

3

14

3

2

2

103

Julia IJsselhof, Bolsward, Josselien IJsselhof

78,0

12

(dnf)

dnc

11

7

5

8

3

908

Leonie van der Zee, Sneek, Jelle Muller

83,0

(dnf)

dnc

8

5

21

11

3

4

1034

Marcel de Vries, Sneek, Berend Salverda

87,0

(dnc)

dnc

dnc

2

4

2

9

5

1105

Nynke Humalda, Sneek, Peter IJsselhof

89,0

(dnf)

dnc

dnc

4

2

6

7

6

18

Jens Jongsma, Lemmer, Damy Jansen

91,0

(dnf)

dnc

dnc

16

3

1

1

7

545

Hella Bouma, Offingawier, Nicky Röfekamp

91,0

(dnf)

dnc

15

6

11

13

11

8

1044

Daan Stoel, Sneek, Danielle Nieveen

99,0

(dnf )

13

dnf

1

9

17

24

9

967

Paul Bootsma, Leeuwarden, Marjolein Jellema

107,0

(dnf)

dnc

dnc

12

12

7

6

10

983

David Buitelaar, Sneek, Ester Buitelaar

110,0

(dnf)

dnc

16

7

6

20

26

11

1112

Auke de Jong, Akkrum, Fimme Veldhuis

117,0

(dnc)

dnc

dnc

10

17

4

16

12

802

Chris Seinen, Sneek, Timo de Boer

118,0

(dnf )

19

dnf

14

22

16

12

13

987

Hylke Kooistra, Oudega, Marije Kooistra

122,0

(dnc)

dnc

dnc

20

1

8

23

14

500

Amarins de Vries, Joure, Coen Douma

128,0

(dnf)

dnc

dnf

19

16

18

5

15

25

Lysbet Bonnema, Reduzum, Betty Hof

128,0

(dnc)

dnc

dnc

8

26

10

14

16

869

Lester van Roeden, Enschede, Huib van der Zweep

131,0

(dnc)

dnc

dnc

18

18

15

10

17

300

Anniek Pragt, Coevorden;, Leontien Pragt

135,0

dnf

dnc

dnf

13

8

9

(ocs)

18

1093

Chris Wijnbergen, Sneek, Sean van Arem

137,0

(dnc)

dnc

dnc

9

15

23

20

19

1096

Dennis Wiersma, Oudkerk, Marrit Bakelaar

140,0

(dnc)

dnc

dnc

24

20

22

4

20

1056

Berber Humalda, Sneek, Moniek Burgers

154,0

dnc

dnc

dnc

22

13

14

(dsq)

21

791

Floris van der Meer, Grou, Gerard Kuijer

155,0

(dnc)

dnc

dnc

17

19

28

21

22

1100

Leonie Schuurmans, Goutum, Simone Schuurmans

156,0

dnf

dnc

dnc

15

24

12

(ocs)

23

206

Alida Jonkman, Goingarijp, Bart Jonkman

157,0

(dnf)

dnc

dnc

26

10

26

25

24

393

Marco van der Werf, Uitwellingerga, Klaas Pieter Stoel

158,0

(dnc)

dnc

dnc

29

23

21

15

25

687

Alwin Lochorn, Sneek, Nelleke Lochorn

163,0

dnc

dnc

dnc

(dnf )

5

25

28

26

854

Koen Burgers, Parrega, Yvonne Burgers

166,0

(dnc)

dnc

dnc

25

25

24

22

27

1090

Lois Muller, Sneek, Maarten Smit

172,0

(dnc)

dnc

dnf

28

29

27

18

28

950

Derek Eecen, Oudkarspel, Floortje Eecen

173,0

dnc

dnc

dnc

(dnc)

dnc

19

13

29

1076

;Marije van der Meer, Goingarijp, Roelof Drost

175,0

dnc

dnc

dnc

23

(dnf )

30

17

30

659

Elisa Broer, Heerenveen, Colin Broer

181,0

(dnc)

dnc

dnc

30

30

32

19

31

536

Coen Doorenbos, Sneek, Thijs Tromp

182,0

(dnc)

dnc

dnc

27

27

31

27

32

1095

Anneke Rinckes, Sneek, Alouette Hoekstra

183,0

dnf

dnf

dnc

21

28

29

(dnc)

33

9999

213,0

dnc

dnc

dnc

(dnc)

dnc

dnc

dnc

33

9998

213,0

dnc

dnc

dnc

(dnc)

dnc

dnc

dnc

33

9997

213,0

dnc

dnc

dnc

(dnc)

dnc

dnc

dnc

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021

Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer

Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl