iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

aankondiging

Download hier de aankondiging in PDF formaat. 

 

Voor problemen met of wijzigingen in inschrijvingen mail naar Marieke Guichard: inschrijving@kws-sneek.nl 

 

 

AANKONDIGING

voor het

Klassen Kampioenschap Vauriën

en het

Pinksterevenement in de Flits- en Schakelklasse

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

 onder auspiciën van het Watersportverbond

van 19 mei tot en met 21 mei 2018

te houden op het Sneekermeer

 

1

DE REGELS

 

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

 

1.2

Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.

 

1.3

 

De wijzigingen op de SWB zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

 

1.4

reserve

 

1.5

In geval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben.

 

1.6

Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

 

2

RECLAME

   
 

3

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

 

3.1

 

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen:

Schakelklasse, Vauriënklasse en Flitsklasse.

 

3.2

 

Deelnamegerechtigde boten in de Flits en Schakelklasse kunnen inschrijven via de website van de KWS en betaling geschied online via de betaalmodule die is gekoppeld aan de inschrijving. Inschrijving van de Vauriënklasse verloopt via www.vaurien.nl

 

3.3

 

De inschrijving sluit op zondag 13 mei om 23:59. Inschrijving na de sluitingsdatum kan onder gegronde redenen worden geaccepteerd door de wedstrijdleiding. Het inschrijfgeld wordt dan verhoogd met €10,00.

 

4

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

 

De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

Klasse                  Inschrijfgeld

Flits                     € 37,50

Schakel                € 25,00

Vauriën                € 30,00

 

5

KWALIFICATIES EN FINALES

 

Indien op de sluitingsdatum 13 mei 2018 40 of meer boten zijn ingeschreven voor één klasse zal de wedstrijdserie worden verdeeld in kwalificatie- en finalewedstrijden. Aanhangsel K van de wedstrijdbepalingen is dan van toepassing op de desbetreffende klasse.

 

6

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

 

6.1

Registratie vindt plaats op zaterdag 19 mei van 09:00 tot 10:00 uur bij het wedstrijdcentrum op het starteiland.

 

6.2

Uitrusting controles kunnen zowel op het water als op de wal plaatsvinden.

 

6.3

De wedstrijden vinden plaats op 19, 20 en 21 mei.

 

6.4

Voor elke klasse staan 8 wedstrijden geprogrammeerd. Er zullen per dag niet meer dan 4 wedstrijden worden gevaren.

 

6.5

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag 19 mei is 10:55.

 

6.6

 

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na

15:00 uur. Voor zaterdag en zondag zal dit 17:00 uur zijn.

 

7

METING

 

Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. In aanvulling hierop kunnen uitrusting controles worden uitgevoerd.

 

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar minimaal twee dagen voorafgaand aan de start van het evenement op www.kws-sneek.nl

 

 

9

LOCATIE

 

Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het wedstrijdcentrum op het starteiland. De pont die de verbinding vormt tussen de vaste wal en het eiland is gevestigd op: Kolmarslân 1, 8626 Offingawier.

 

 

10

BANEN

 

De baan is een inner-outerloop en opgenomen in de LWB.

 

 

 

11

STRAF SYSTEEM

 

11.1

Voor alle deelnemende klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.

 

11.2

 

 

Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden zijn bindend zoals voorzien in RvW 70.5. Het Watersportverbond heeft hier, conform RvW 70.5 (a) of RvW 70.5(b) en de bepaling van het Watersportverbond hierbij, toestemming voor verleend.

 

 

12

SCOREN

 

12.1

 

Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het klassenkampioenschap van de vauriënklasse geldig te maken. Voor de Schakel en Flits moet minimaal 1 wedstrijd worden voltooid.

 

12.2

 

 

(a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.  

(b) Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

 

 

13

HULPSCHEPEN

 

Hulpschepen van de deelnemende klassen moeten kenbaar zijn aan de vlaggen van de deelnemende klassenorganisaties. De KWS heeft de beschikking over meerdere stand-by boten die herkenbaar zijn aan een KWS Vlag en een oranje wimpel met opschrift Stand-By.

 

 

14

Reserve

 

 

15

Reserve

 

 

16

Reserve

 

 

17

RADIOCOMMUNICATIE

 

Behalve in nood situaties  mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

 

 

18

PRIJZEN

 

Vauriënklasse:

Stuurman en bemanning van de winnende boot verkrijgen de titel Klassen Kampioen.

De stuurman en bemanning van de winnende boot ontvangen beide de Rode Kampioenswimpel van het Watersportverbond.

Schakel en Flitsklasse

Voor de Schakel en Flitsklasse zullen de prijzen door de Klassenorganisaties ter beschikking worden gesteld.

 

 

19

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

 

20

VERZEKERING

 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

 

21

OVERIGE INFORMATIE

 

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met Arjen Kort via arjen.kort@gmail.com of 0629045529.