iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

AANKONDIGING

Aankondiging

voor het KWS PAASEVENEMENT

Georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek

i.s.m. de Klassenorganisaties van de Flits-, Schakel- en Vaurien klassen en de SKON

van 4 tot en met 6 april 2015

te houden op het Sneekermeer.

 

 

1.         DE REGELS

1.1    De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.2    De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld in Appendix S zullen van toepassing zijn aangevuld en gewijzigd door de Lokale Wedstrijdbepalingen.

1.3    Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland voorzien zijn van de vereiste licentie.

 

2          LOCATIE WEDSTIJDCENTRUM

Het Wedstrijdcentrum is tijdens het evenement gevestigd in de Roerkoning op het Starteiland/Kolmeersland bij het Sneekermeer.

 

3           RECLAME

Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit.

 

4           DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

4.1    De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen: Flits; Vaurien; Schakel & Splash/Flash.

4.2    Deelnamegerechtigde boten in de Flits-, Vaurien- en Schakel klasse kunnen inschrijven door in te schrijven via de inschrijfpagina op deze site en het inschrijfgeld te voldoen met iDEAL.

4.3     Inschrijvingen voor de Splash moet via de site van de Klasse Organisatie (SKON) http://www.splashclass.org

4.3      Zowel uw inschrijving als het inschrijfgeld moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijvingen ontvangen zijn. Bij terugtrekking wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend.

4.4      Een klasse wordt geaccepteerd als op 29 maart 2015 voor alle dagen minimaal 7 boten staan ingeschreven.

4.5      Indien er in gesplitste klassen A en B niet voldoende boten zijn ingeschreven, behoudt het wedstrijdcomité zich het recht voor de klassen samen te voegen.

4.6     Inschrijving met korting van € 5,- kan tot zondag 29-03-2015.

4.7     Tot 4 april 2015 kunnen inschrijvingen geaccepteerd worden door het wedstrijdcomité. Het wedstrijdcomité heeft het recht om inschrijvingen na 29-03-2015 te weigeren

 

5           INSCHRIJFGELD

5.1     Inschrijfgeld voor het gehele evenement bedraagt:

Flits                   €29,- (met korting tot 29-3-2015 € 24,-)

Schakel             €27,50 (met korting tot 29-03-2015 22,50)

Vaurien             €29,50 (met korting tot 29-03-2015 24,50)

Splash              zie uitnodiging klasse-organisatie

Als het de inschrijving en het inschrijfgeld uiterlijk op zondag 29-03-2015 ontvangen zijn, dan geldt een korting van € 5,- op het inschrijfgeld.

 

6           PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1     Voor de Flits, Schakel en Vaurien zijn er 6 wedstrijden geprogrammeerd

6.2     Voor de Splash zijn er 7 wedstrijden geprogrammeerd.

6.3     Waarschuwingssein 1e wedstrijd: zaterdag 11.55 uur

 

7           WEDSTRIJDBEPALINGEN

7.1     Het startrooster en de lokale wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vanaf de maandag voorafgaand aan het evenement op deze site te vinden zijn.

7.2     De lokale wedstrijdbepalingen zullen niet meer bij het wedstrijdcentrum worden verstrekt

7.3     Het wedstrijdcentrum is op de eerste dag van het evenement geopend vanaf 10.00 uur.

 

 

8           AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

9           VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

10           OVERIGE INFORMATIE

Voor problemen bij inschrijvingen kan contact op worden genomen met Marieke Guichard; inschrijving@sneekweek.nl