iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Aankondiging

Download hier de aankondiging in PDF fromaat. 

 

Voor problemen met of wijzigingen in inschrijvingen mail naar Marieke Guichard: inschrijving@kws-sneek.nl 

 

 

AANKONDIGING

voor  het

Paasevenement

In de Splash-, Flits-, vaurien-, en schakelklasse

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

In samenwerking met de klassenorganisaties

31 maart t/m 2 april 2018

te houden op het Sneekermeer

 

1

DE REGELS

 

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 - 2020 (RvW)

 

1.2

 

De standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld als bepalingen van het Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor wedstrijdzeilen zullen van toepassing zijn.

 

1.3

De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen wijzigingen op de Regels voor Wedstrijdzeilen en/of Bijlage Z RvW bevatten.

 

1.4

Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

 

2

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

 

2.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): Splash Blue, Splash Red, Flits-, Vaurien- en Schakelklasse.

 

2.2

 

 

Deelnamegerechtigde boten in de Splash klassen kunnen inschrijven via de website www.Splashclass.org.
Deelname gerechtigde boten in de Flits, Schakel en Vaurien klassen kunnen inschrijven via de website www.kws-sneek.nl en het tijdig voldoen van hun inschrijfgeld.

 

2.3

De sluitingsdatum voor inschrijvingen is: 26-03-2018.

 

2.4

 

Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende extra voorwaarden geaccepteerd: de voor inschrijvingskorting vervalt.

 

3

INSCHRIJFGELD

 

3.1

 

 

 

 

 

 

De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

Klasse                  Inschrijfgeld

Splash Blue           € 29,50 t/m 26-03-2018, vanaf 27-03-2018 € 34,50

Splash Red            € 29,50 t/m 26-03-2018, vanaf 27-03-2018 € 34,50

Flits                      € 25,00 t/m 26-03-2018, vanaf 27-03-2018 € 30,00

Vaurien                 € 25,00 t/m 26-03-2018, vanaf 27-03-2018 € 30,00

Schakel                 € 25,00 t/m 26-03-2018, vanaf 27-03-2018 € 30,00

 

3.2

  

Deelnemers in de Splash Blue klassen moeten een door de Klassenorganisatie beschikbaar gesteld lint van een in de wedstrijdbepalingen aangegeven kleur voeren. Deze linten zijn verkrijgbaar voor €1,00 bij het Wedstrijdkantoor.

 

4

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

 

4.1

 

Registratie:

Op 31 maart 2018 van 09:30 uur tot 11:30 uur bij het Wedstrijdkantoor.

 

4.2

 

 

 

 

 

Data van de wedstrijden:

Datum                 Klasse Splash Blue en Red           Klasse Flits, Vaurien en Schakel

31 maart 2018   2 wedstrijden                                   2 wedstrijden

1 april 2018        3 wedstrijden                                   2 wedstrijden

2 april 2018        2 wedstrijden                                   2 wedstrijden

minimaal 1 wedstrijd moet voltooid zijn om de serie geldig te maken.

 

4.3

 

 

 

De tijd voor het eerste waarschuwingssein is:

31 maart 2018   12:00 uur

1 april 2018        11:00 uur

2 april 2018        10:00 uur

 

4.4

Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.

 

4.5

 

Het wedstrijdcomité kan gelet op het aantal inschrijvingen beslissen om in een klasse kwalificatiewedstrijden te varen. Dit zal aangegeven worden in de Wedstrijdbepalingen.

 

5

WEDSTRIJDBEPALINGEN EN MELDING

 

5.1

De wedstrijdbepalingen zijn vanaf 26 maart 2018 beschikbaar op internet www.kws-sneek.nl

 

5.2

Deelnemers moeten zich op 31 maart 2018 tussen 09:30 en 11:30 uur melden bij het wedstrijdkantoor.

 

 

 

6

LOCATIE WEDSTRIJDKANTOOR

 

Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het gebouw de Roerkoning op het Kolmarslân (Starteiland in het Sneekermeer),

nabij het adres Kolmarslân 1, Offingawier. Het Kolmarslân is bereikbaar met een pont. 

 

7

BANEN

 

7.1

Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal.

 

7.2

De wedstrijden worden gevaren op een inner-outerloop baan.

 

              

 

8

STRAFFEN

 

Voor alle deelnemende klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.

   

 

9

ONDERSTEUNENDE PERSONEN

 

Het is ondersteunende personen niet toegestaan om zich tijdens het wedstrijdzeilen van een klasse te bevinden op een plaats waar een boot in de wedstrijd zou kunnen zeilen, anders dan om hulp te verlenen aan een boot die in gevaar verkeert of om hulp te verlenen aan een boot in de Flits C klasse conform de Lokale Wedstrijdbepalingen.

 

10

PRIJZEN

 

Het aantal prijzen wordt als volgt bepaald: één prijs voor elke 5 in een groep op de sluitingsdatum ingeschreven boten met een maximum van 5 prijzen voor iedere groep. Op basis van het aldus bepaalde aantal worden aan de stuurlieden en bemanningen van de hoogst geëindigde boten in het eindklassement van de groepen de prijzen toegekend.
Voor de Flitsklasse geldt dat voor elke volgende prijs wordt toegekend in de aantallen deelnemers meer dan vijf. D.w.z. dat 1 prijs wordt uitgeloofd bij vijf deelnemers, 2 bij zes en meer deelnemers, 3 bij elf en meer, enz. enz.

 

11

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

 

12

VERZEKERING

 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

 

13

OVERIGE INFORMATIE 

 

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de Klassenorganisatie of de KWS, via wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl.

 

Wedstrijdinformatie kan vermeld worden op het Twitteraccount @Sneekweek, dit is niet het officiële mededelingenbord in de zin van de Wedstrijdbepalingen.