iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Lokale Wedstrijdbepalingen Paaswedstrijden 2006

Lokale Wedstrijdbepalingen

 

voor het Paasevenement

 

in de Schakel-, Vaurien-, Flash-, Splash-, en Flitsklasse

 

op 15, 16 en 17 april 2006

 

op het SNEEKERMEER

 

1.      Organiserende Autoriteit:

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)

In samenwerking met:

De Splash/Flash Klassenorganisatie (SKON)

De Flits Klassenorganisatie Nederland (FKN)

De Schakel Klasse Organisatie (SKO)

Vaurien Nederland

1.2       Leden Wedstrijdcomité:

Bieuwe Couperus                     (Wedstrijdleider)

Jan Faber                                 (Schipper startschip)

Tiety Miedema                         (Uitslagverwerking)

Els van Leeningen

Linda Couperus

Gerrit Hofstra

Basjan Faber

Chantal Versteeg

Jan Geertsema

1.3       Leden Protestcomité:

Onno Yntema                                      (Voorzitter)

Jos Spijkerman

Beer van Arem

1.4       Leden Stand By:

Zat:                         Zon                  Ma

GJ Engelmoer coörd W. Faber coörd  GJ Engelmoer coörd

David Dijkstra          David Dijkstra    Fred Hoekstra

Jaap Kuipe               Piet Simon        Jaap Kuiper

                                              

2.      De van toepassing zijnde bepalingen

Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S, inclusief alle wijzigingen en de bepalingen van het Watersportverbond, vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 89.2 RvW.


3.      De locatie van het wedstrijdkantoor

3.1               Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het Kolmeersland in het Sneekermeer.

3.2               Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-415140.

3.3               Op de eerste twee dagen van het evenement is het wedstrijdkantoor geopend vanaf 09:30 uur.

3.4               De normale openingstijden zijn van 09:00 uur tot 18:00 uur

4.      Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen

4.1       In de SWB, zoals omschreven als Bepaling van het Watersportverbond Appendix S – Standaard Wedstrijdbepalingen, in de RvW 2005-2008, dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:

o        SWB regel 11.5 voor “regel 29.2” te lezen “regel 29.1”;

o        SWB regel 14.2 wordt 14.1;

o        SWB regel 14.3 wordt 14.2;

o        SWB regel 16.6 voor “14.3” te lezen “14.1”;

o        SWB regel 16.6 voor “19.2” te lezen “19”.

4.2 (a)  In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag "OW" boven "C" wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden voor de C-klasse worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.

4.2 (b)  In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag "OW" boven "B" wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden voor zowel de B-klasse als de C-klasse worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven.

4.2 (c)  In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag N boven Tweede Vervang (Wit/blauw driehoek) wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in zowel de B- als de C-klasse niet meer op deze dag zullen worden verzeild.

4.3         Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de

startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW.

4.4         Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 60 minuten te beëindigen. Boten die er niet in

slagen om de finish te bereiken binnen 20 minuten na de finish van de eerste boot in hun klasse krijgen de score “DNF” (niet gefinisht). Dit wijzigt regel 15 SWB.

4.6         In afwijking van regel 41 RvW mogen boten uit de Flitsklasse C en uit de Splashklasse B hulp

ontvangen, doch uitsluitend en alleen van boten van de standby en  van het wedstrijdcomité welke herkenbaar zijn conform regel 21 SWB.

4.7 (a)  De Splashklasse A2 dient als wedstrijdteken een rood lint in de top van de mast te voeren. De linten worden tegen betaling van 1 euro verstrekt bij de inschrijving en hoeven niet te worden teruggebracht.

4.7 (b)  De Splashklasse B dient als wedstrijdteken een groen lint in de top van de mast te voeren. De linten worden tegen betaling van 1 euro verstrekt bij de inschrijving en hoeven niet te worden teruggebracht.

4.7 (c)  Flitsklasse C dient een groen wedstrijdteken in het voorlijk van de fok te voeren.

4.7 (d)  Flitsklasse B dient een groen wedstrijdteken in een groen wedstrijdteken in het voorlijk van het grootzeil te voeren.

5.      Prijzen

5.1       Het aantal prijzen wordt als volgt bepaald: één prijs voor elke 5 in een groep op tijd

ingeschreven boten met een maximum van 10 prijzen voor iedere groep. Op basis van het aldus bepaalde aantal worden aan de stuurlieden en bemanningen van de hoogst geëindigde boten in het eindklassement van de groepen de prijzen toegekend.

5.2       De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 16:00 uur (protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden bij het Wedstrijdkantoor van de KWS op het Kolmeersland.

Bijlage A: Het Wedstrijdgebied

 

A1       Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuid-oosten van het Prinses Margrietkanaal.

A2       Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW.

A3       Het wedstrijdgebied is hierna weergegeven

  

(kan niet worden weergegeven)

 

 

Bijlage B: Banen en merktekens

B1.      De Banen

             De wedstrijden worden gevaren op de KWS-evenementenbanen.

 

Baan A (noord)                        : start bij boei 4 – 2bb – 5sb – 1bb – 6sb – 8bb – 7bb – 3sb – 4sb – 2bb – enz.

Baan B (noordwest)     : start bij boei 3 – 1bb – 4sb – 8bb – 5sb – 7bb – 6bb – 2sb – 3sb – 1bb – enz.

Baan C (west)              : start bij boei 2 – 8bb – 3sb – 7bb – 4sb – 6bb – 5bb – 1sb – 2sb – 8bb – enz.

Baan D (zuidwest)        : start bij boei 1 – 7bb – 2sb – 6bb – 3sb – 5bb – 4bb – 8sb – 1sb – 7bb – enz.

Baan E (zuid)               : start bij boei 8 – 6bb – 1sb – 5bb – 2sb – 4bb – 3bb – 7sb – 8sb – 6bb – enz.

Baan F (zuidoost)         : start bij boei 7 – 5bb – 8sb – 4bb – 1sb – 3bb – 2bb – 6sb – 7sb – 5bb – enz.

Baan G (oost)               : start bij boei 6 – 4bb – 7sb – 3bb – 8sb – 2bb – 1bb – 5sb – 6sb –  4bb – enz.

Baan H (noordoost)      : start bij boei 5 – 3bb – 6sb – 2bb – 7sb – 1bb – 8bb – 4sb – 5sb – 3bb – enz.

B2.      Baansein

Het baansein is een geel bord met een zwarte letter.

B3.      De merktekens

B3.1     De merktekens van de baan zijn rode boeien voorzien van oneven nummers en gele boeien voorzien van even nummers.

B3.2     Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde kleur met een ander nummer. Er worden geen geluidseinen gegeven bij dit merkteken.

B3.3     De merktekens van de start­lijn zijn ongenummerde oran­je boeien.

Bijlage C: Startprocedure en Startrooster

C1.      Waarschuwingssein.

In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klassensein en vlag “W”. Voor iedere klasse is het klassensein gelijk aan het klassennummer zoals vermeld in het startrooster.

Wanneer het waarschuwingssein samenvalt met het startsein van een klasse is het neerhalen van vlag “W” het visuele waarschuwingssein en startsein.

C2.      Algemene Terugroep

De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start.

De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C4, zal altijd worden gehandhaafd.

Het strijken van vlag “W” voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als nieuw visueel waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, gestreken. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en Wedstrijdseinen RvW.

C4.      Het Startrooster.

            De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

                              

Klassen

nummer

Klasse

Zaterdag

1e start

Zaterdag

2e start

Zondag

1e start

Zondag

2e start

Maandag 1e start

Maandag

2e start

1

Schakel

12.00 uur

15.00 uur

11.00 uur

14.00 uur

10.00 uur

13.00 uur

2

Vaurien

12.05 uur

15.05 uur

11.05 uur

14.05 uur

10.05 uur

13.05 uur

3

Flash

12.10 uur

15.10 uur

11.10 uur

14.10 uur

10.10 uur

13.10 uur

4

Splash A1

12.15 uur

15.15 uur

11.15 uur

14.15 uur

10.15 uur

13.15 uur

5

Splash A2

12.20 uur

15.20 uur

11.20 uur

14.20 uur

10.20 uur

13.20 uur

6

Splash B

12.25 uur

15.25 uur

11.25 uur

14.25 uur

10.25 uur

13.25 uur

7

Flits A

12.30 uur

15.30 uur

11.30 uur

14.30 uur

10.30 uur

13.30 uur

8

Flits B+C

12.35 uur

15.35 uur

11.35 uur

14.35 uur

10.35 uur

13.35 uur

·         Voor iedere klasse is het klassensein gelijk aan het klassennummer zoals aangegeven in het  startrooster.