iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

NK Valk en Vrijheid 2010

3 t/m 5 september op het Sneekermeer.

Meer info en inschrijving via de klasse organisatie.

(www.valkenklasse.nl & www.vrijheid.org)

Aankondiging

 Aankondiging NK Valk en Vrijheid 2010

 

AANKONDIGING

 

Wedstrijden voor het

 

Nederlands Kampioen­schap

 

in de

 

Valkenklasse en Vrijheidklasse

 

van 3 tot en met 5 september 2010

 

 

Aankondiging voor het NEDERLANDS KAM­PI­OENSCHAP in de Valkenklasse en Vrijheidklasse te houden van 3 t/m 5 september 2010 op het Sneeker­meer.

 

De organiserende autoriteit bestaat uit het Watersportverbond en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) in samenwerking met de Valken klassenorganisatie en de Vrijheid klassenorganisatie.

 

1             De regels

1.1             De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.2             De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.

1.3             Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen’ is van toepassing.

1.4             Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

1.5             De klassenvoorschriften zijn ongewijzigd van kracht; In de Valkenklasse is het derhalve niet toegestaan om met laminaatzeilen te varen.

 

2             Reclame

 

Er wordt van deelnemers niet verwacht om reclame van evenement sponsors te voeren op hun boot.

 

3             Deelnamerecht en inschrijving

3.1             De wedstrijd is uitgeschreven voor de volgende klassen: Valk, Vrijheid

3.2             Alleen boten met een geldig meetcertificaat voor de Valken- of Vrijheidklasse en ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en waarvan de inschrijving en het inschrijfgeld tijdig zijn ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen.

3.3            Inschrijven dient te geschieden via de website van de Valkenklasse: www.valkenklasse.nl of de website van de Vrijheidsklasse: www.vrijheid.org. Sluiting van de inschrijving: 29 augustus 2010 om 23:59 uur.

3.4            Voor inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen zal het inschrijfgeld worden verhoogd met € 15,00

 

4                 Inschrijfgeld

               Het inschrijfgeld bedraagt voor de Valk: € 65,00 en voor de Vrijheid: € 45,00 en dient te worden betaald middels een machtiging tot automatische incasso ten gunste van de Valken klassenorganisatie resp. de Vrijheidklassenorganisatie.

 

5                 Kwalificaties en finales

5.1             Voor de Valkenklasse geldt dat als er op de sluitingsdatum 50 of meer boten zijn ingeschreven de boten, verdeeld over 4 subgroepen, kwalificatiewedstrijden zullen zeilen.

5.2             Indeling van deelnemers in de subgroepen zal gebeuren door de klassenorganisatie (bestuur/comm. Noord).

5.3             De wedstrijden op de eerste dag van het evenement zijn kwalificatiewedstrijden en de wedstrijden op de laatste twee dagen zijn Kampioenswedstrijden.

5.4             Indien na de eerste dag minder dan 3 kwalificatiewedstrijden zijn voltooid zijn de wedstrijden op de tweede dag eveneens kwalificatiewedstrijden totdat er 3 zijn voltooid.

5.5             Indien na de eerste twee dagen minder dan 2 kwalificatiewedstrijden zijn voltooid, is de eerste wedstrijd op de derde dag eveneens een kwalificatiewedstrijd en zijn de daaropvolgende wedstrijden Kampioenswedstrijden.

5.6             Indien drie of meer geldige kwalificatiewedstrijden zijn voltooid, zal de tussenklassementscore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score. De beste helft van het tussenklassement gaat door naar de goldfleet, die vervolgens de wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap zeilt. De overige boten gaan door naar de silverfleet welke vervolgens voor een apart evenementklassement zeilt. Bij een oneven aantal deelnemers zal 1 extra boot aan de goldfleet worden toegevoegd.

5.7             Indien twee kwalificatiewedstrijden zijn voltooid vindt geen aftrek plaats voor de plaatsing in de Gold- en Silverfleet.

5.8             Punten behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven behouden voor het eindresultaat van de serie.

 

6                 Programma van de wedstrijden

6.1             Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden in het wedstrijdcentrum voor registratie en het tonen van hun startlicentie. Registratie is alleen mogelijk met het afmeldingrapport van de meting. (zie regel 7.5.)

6.2             De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
(tijden zijn van toepassing op het waarschuwingssein voor klasse nr.1 van een startserie)

Datum

1e

waarschuwings-sein

2e

waarschuwings-sein

3e

waarschuwings-sein

4e waarschuwings-sein

vrijdag 3 sept.

12.00 uur

z.s.m.

z.s.m.

 

zaterdag 4 sept.

10.00 uur

z.s.m.

z.s.m.

z.s.m.

zondag 5 sept.

10.00 uur

z.s.m.

 

 

Indien de Valkenklasse in groepen vaart, dan start de 2e groep 5 minuten na een geldige start van de eerste groep. De Vrijheidsklasse start 5 minuten na een geldige start van de laatste groep van de Valkenklasse.

Op zaterdag zal er tussen de 2e en de 3e start een pauze worden geprogrammeerd.

6.3             Er zijn in totaal 9 wedstrijden geprogrammeerd. Het wedstrijdcomité heeft de mogelijkheid om maximaal 4 wedstrijden per dag te laten varen (op zondag 5 september zijn er maximaal 3 wedstrijden).

6.4             Op zondag 5 sept. zal er na 14.30 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven.

 

7                 Meting

7.1             Voor de Valk en Vrijheid is er een verplichte bootmeting (Conform regel 78 (RvW)) vóór aanvang van de wedstrijdserie op donderdag 2 september van 15:30 - 21:30 uur .  Voor de Valk is het eventueel ook mogelijk gemeten te worden op vrijdag 3 september tussen 8.30u en 10.30u, hiervoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de TAC: (Rogier Groeneveld: tac.rogiergroeneveld@valkenklasse.nl 0618845932)

7.2             Meting vindt plaats vóór de tewaterlating van de boot of de meting vindt plaats te water met staande mast en zonder dektent.
De locatie van de meting is:
voor de Vrijheidklasse: nabij de KWS kraan, welke is te vinden op het parkeerterrein waarvan de inrit zich bevindt nabij het paviljoen, tegenover de afslag naar het pontje van het Starteiland.
voor de Valkenklasse: Bij het trainingscentrum de Roerkoning welke zich bevindt aan de noordzijde van het starteiland.

7.3             De controles vinden plaats in volgorde van het aanbieden van de boten. In principe kan gecontroleerd worden op alle onderdelen van de klassenvoorschriften.
Bij de Vrijheidklasse wordt vooral naar de volgende meetpunten gekeken:
1. Lengte en uitbouwbreedte onder trapeze.
2. Lengte steven strip.
3. Gaffel afmetingen (lengte, doorsnede afmetingen lepeltjes).
4. Vloeren (spt 2-7, dikte & openingen boven lozers).

Bij de Valkenklasse zal vooral worden gekeken naar de volgende meetpunten:
1.  meetbanden op giek en gaffel, aangrijpingspunt grootschoot
2.  positie mastkoker en aangrijpingspunt van de genua in het dek
3.  Aanwezigheid voldoende drijfvermogen , peddel en sleeplijn
4.  Gewicht van het roer+helmstok.
5.  Lengte Spiboom

7.4             De verantwoordelijke persoon van de boot dient zich vóór de meting met het Watersportverbond registratiebewijs van de boot, te melden bij de klassencontroleur(s). Daarna dient hij/zij de instructies van de klassencontroleur op te volgen omtrent locatie en tijdstip van de meting.

7.5             Afmelden en het afmeldingrapport
Voor de Vrijheidklasse geldt dat de verantwoordelijke persoon na de meting een afmeldingrapport ontvangt ter inlevering in het wedstrijdbureau. Zonder het afmeldingrapport zal de boot niet worden geregistreerd.

7.6             De contactpersoon voor de metingen voor de Valk is dhr. Rogier Groeneveld. Voor de Vrijheid is dat Dhr. Marcel Wagenaar. Telefoonnummers volgen separaat via de websites van de betreffende klassenorganisatie.

 

8                 Wedstrijdbepalingen

De Wedstrijdbe­palingen zijn beschikbaar bij registratie in het Wed­strijd­centrum van de KWS op 2 september van 19.00 uur tot 21.00 uur en op 3 september vanaf 08.30 uur en staan vanaf 25 augustus eveneens vermeld op de website www.valkenklasse.nl, www.vrijheid.org en op de KWS-site: www.sneekweek.nl onder NK Valk en Vrijheid 2010.
De normale openingstijden van het wedstrijdcentrum zijn dagelijks van 09.00 - 18.00 uur.

 

9                 Locatie

               De wedstrijden zullen worden gehouden op het Sneekermeer. Het wedstrijdcentrum bevindt zich op het starteiland in het Sneekermeer en is te bereiken via een pont. Adres: Kolmeersland 1, 8626 GH  Offingawier.

 

10              Banen                  

De wedstrijden zullen worden gezeild op een zgn. "upwind - downwind baan", en zullen nader worden omschreven in de wedstrijdbepalingen.

 

11              Strafsysteem

               Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het Protestcomité aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5(a) en de bepaling van het Watersportverbond.

 

12            Scoren

12.1         Het Lage Punt Systeem, regel A4 RvW is van toe­pas­sing.
Er zijn 9 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 4 wedstrijden reglementair moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken voor het Kampioenschap.

12.2         Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

12.3         Indien vijf of meer geldige wedstrijden worden voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score.

 

13              Reserve

 

14              Ligplaatsen en kranen van boten

14.1          Deelnemende boten kunnen in de haven van het starteiland worden afgemeerd. De boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen.

14.2          De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het NK 2010 kunnen, voorafgaande aan- en na afloop van het evenement gratis gebruik maken van deze faciliteiten. De kraan en trailerhelling is te vinden op een parkeerterrein waarvan de inrit ligt tegenover de afslag van de weg  naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

 

15    Beperkingen op het uit het water halen

Deelnemende boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met, en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.

 

16              Duikuitrusting en kunststof baden

Onderwater ademhalingsapparatuur en kunststof baden of een equivalent daarvan mogen niet worden gebruikt nabij aan het Kampioenschap deelnemende boten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

 

17              Radiocommunicatie

Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

 

18              Prijzen

18.1          De winnende boot van de Valkenklasse en van de Vrijheidklasse verwerft de titel Nederlands Kampioen 2010 met daaraan verbonden voor elk bemanningslid een kampioenwimpel en bijbehorende medaille van het Watersportverbond.

18.2          De winnende boten van de Valkenklasse op de plaatsen 1 t/m 5 of indien er een splitsing is in Goldfleet en Silverfleet, de plaatsen 1 t/m 3 van de goldfleet en silverfleet, ontvangen prijzen van de Valkenklasse. Daarnaast ontvangt het winnende Valkenteam de Kristallen Vleugel en wordt aan het team op de 2e plaats de Bruijnzeel beker uitgereikt. Het team dat de 13e plaats bezet ontvangt de van Schoten flacon en het team op de 20e plaats ontvangt de Pierot wisselprijs.
De winnende boten van de Vrijheidklasse op de plaatsen 1 t/m 5 ontvangen prijzen van de Vrijheidklasse.

18.3          Indien besloten wordt dat het Nederlandse Kampioenschap 2010 zal worden overgezeild, dan zullen de prijzen voor deze NK serie niet worden toegekend en uitgereikt.

 

19              Afwijzing van aansprakelijkheid              

               Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie

 

20              Verzekering

               Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.200.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

21              Informatie

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met:

1.                Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS), via www.sneekweek.nl, wedstrijdzeilen@sneekweek.nl of tel. 0515-430810.
Wedstrijdcentrum KWS, telefoon 0515-415140.

2.                Valkenklasse:  Hero Hettinga en Mark Nauta, www.valkenklasse.nl e-mail: comm.noord.herohettinga@valkenklasse.nl of comm.noord.marknauta@valkenklasse.nl
Vrijheidklasse: Paul Wassink, www.vrijheid.org  e-mail: wedstrijd@vrijheid.org

3.                Informatie voor een ligplaats voor een moederschip, een plaats voor tent of camper en informatie over de locatie komt zoveel mogelijk beschikbaar op de website van de klassenorganisatie.