iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

mededeling 3

Op zondag 20 september zal race 11 worden gestart om 11.00 uur. Dit wijzigt mededeling 2. 

 

Johan de Visser

wedstrijdleider

 

19 september 2015, 16.40 uur

NK Regenboog 2015 - Mededeling 1

 

Lees hier de wijziging in de aankondiging en de wedstrijdbepalingen!

Aankondiging

De definitieve aankondiging is hieronder beschikbaar en tevens als PDF te downloaden:

20150824 Aankondiging_Nederlands_Kampioenschap Regenboog 2015_def.pdf

 

 

Aankondiging

 

voor het

 

Nederlands Kampioenschap

 

In de Regenboogklasse

 

georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek

in samenwerking met het Watersportverbond

 

van 16 tot en met 20 september 2015 op het Sneekermeer

______________________________________________________________________________________

 

1.         DE REGELS

 

1.1*      De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

.

1.2*      Het ‘ Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen’ is van toepassing.

 

1.3       De volgende Regels worden als volgt gewijzigd: A4, A5, 29.1, 29.2, 33, 35, De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

 

1.4       De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.

 

1.5       In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

 

1.6*      Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

           

 

2          Reserve

 

 

3*.        DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

 

3.1       De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de Regenboogklasse voorzien van een geldige meetbrief.

 

3.2        Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website van de KWS: www.sneekweek.nl. Sluiting van de inschrijving 13 september 2015 om 23:59 uur.

 

3.3       Inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen worden niet meer geaccepteerd!

 

 

4.         INSCHRIJFGELD

 

4.1       Het inschrijfgeld bedraagt € 87,50 en dient op het moment van inschrijven te worden voldaan d.m.v. een iDEAL betaling.

 

 

5.         KWALIFICATIES EN FINALES

 

Indien op de sluitingsdatum 40 of meer boten zijn ingeschreven kan de wedstrijdserie worden verdeeld in kwalificatie- en finalewedstrijden.

 

 

6.         PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

 

6.1*      Registratie:

            16 september van 19:00 tot 20:30 uur

            17 september van 08:30 tot 10:00 uur

Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden in het wedstrijdkantoor voor registratie en het tonen van hun wedstrijdlicentie en bemanningslicentie. Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder dan hoeft u deze licentie niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond: http://www.watersportverbond.nl/wedstrijdsport/wedstrijdorganisatie/zeilen/licenties-en-meetbrieven/ Bij registratie op het wedstrijdkantoor dient tevens het bij de meetbrief behorende registratiebewijs 2015  te worden getoond. Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als geldige certificaathouder dan hoeft u dit registratiebewijs niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Watersportverbond: http://www.watersportverbond.nl/wedstrijdsport/wedstrijdorganisatie/zeilen/licenties-en-meetbrieven/

 

 

6.2       Meting en controles:

16 september tussen 14.00 uur en 20.00 uur: Controle van de zeilen.

 

6.3*      Data van de wedstrijden:

Datum

1e start

2e start

3e start

donderdag 17 september.

11.00 uur

14:00

z.s.m.

vrijdag 18 september.

10.00 uur

13:00

z.s.m.

zaterdag 19 september.

10.00 uur

13:00

z.s.m.

zondag 20 september

10.00 uur

z.s.m.

 

                       

6.4       Er zijn in totaal 11 wedstrijden geprogrammeerd waarbij voor de 1e, 2e en 3e dag 3 wedstrijden zijn geprogrammeerd en voor de 4e dag 2 wedstrijden. Het wedstrijdcomité heeft de mogelijkheid om maximaal 4 wedstrijden per dag te laten varen.

 

 

7*         METING

 

7.1

Let op mededeling 1:

De tekst van artikel 7.1 van de Aankondiging wordt:

7.1          Iedere boot moet een geldige meetbrief tonen. Donderdag 17 en vrijdag 18 moeten de nummers 1 tot en met 5 van de laatste wedstrijd van die dag hun schip bij de door het Watersportverbond aangestelde meter ter controle aanbieden in de Noordelijke havenkom in de buurt van De Roerkoning.

Hiermee vervalt de oorspronkelijke tekst van 7.1:

7.1       Iedere boot moet een geldige meetbrief tonen. In aanvulling hierop zullen de volgende metingen worden uitgevoerd:

Meting en controle zal plaatsvinden op woensdag 16 september 2015 van 14.00 – 20.00 uur. Schepen dienen op 16 september voor 14:00 uur aangemeld te zijn en tussen 14.00 - 18.00 uur ter meting worden aangeboden op het parkeerterrein bij de kraan van de KWS

  • Een deel van de meting betreft het onderwaterschip, derhalve dienen de schepen op het droge beschikbaar te worden gemaakt voor dat deel van de meting.

  • Een deel van de meting betreft het mastbeslag, derhalve dienen de schepen ter meting te worden aangeboden met de mast omlaag.

Meting vindt plaats op basis van de volgorde van aanmelding.

7.2       Controle punten:

Zeilen:

De zeilen waarmee in de NK serie gezeild zal worden moeten op 16 september tussen 14.00 uur en 20.00 uur ter controle aangeboden worden in het “Foarûnder” op het starteiland. Controles aan boord op naleving van Klasse Voorschriften is mogelijk voor, tussen en na de wedstrijden. Tevens is waarneming op afstand tijdens de wedstrijden mogelijk.

Passende straffen op geconstateerde afwijkingen naar het oordeel van de jury.

 

 

8          WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

            De Wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar bij registratie in het Wedstrijdcentrum van de KWS op 16 september van 19:00 uur tot 20:30 uur en op 17 september vanaf 8:30 uur en staan vanaf 1 september eveneens vermeld op de website www.regenboogclub.nl en op de KWS-site: www.sneekweek.nl onder NK Regenboog 2015.

 

9           LOCATIE

 

9.1       Het wedstrijdcentrum bevindt zich op het starteiland in het Sneekermeer en is te bereiken via een pont. Adres: Kolmeersland 1, 8626 GH  Offingawier Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

9.2       De wedstrijden zullen worden gehouden op het Sneekermeer.

Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.

             

 

10        BANEN

 

De wedstrijden zullen worden gezeild op een zgn. "upwind - downwind baan" of een variant daarop, en zullen nader worden omschreven in de wedstrijdbepalingen.

 

 

11        STRAF SYSTEEM

 

11.1      Beslissingen van het protestcomité betreffende de kwalificatiewedstrijden zijn bindend zoals voorzien in regel 70.5.

Het Watersportverbond heeft hier conform regel 70.5 (a) en de bepaling van het Watersportverbond hierbij toestemming voor verleend.

 

 

12        SCOREN

 

12.1*    Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.

12.2      (a)        Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

(b)        Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. Dit is een wijziging op art.18.2 van het Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen.

12.3      Indien kwalificatiewedstrijden worden gevaren dan geldt dat de punten behorende bij  de letterscore zoals vermeld in App. A11 RvW is het zelfde als de grootste mogelijke vloot +1. Dit wijzigt regel A 4.2 RvW.

 

13        HULPSCHEPEN

 

Hulpschepen moeten kenbaar zijn aan de KWS vlag of een driehoekige oranje vlag met de tekst “Standby”.

 

 

14        LIGPLAATSEN EN KRANEN

 

14.1      Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen.

14.2      De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het NK 2015 kunnen voorafgaande aan- en na afloop van het evenement gebruik maken van deze faciliteiten. Het gebruik van deze kraan is voor deelnemers van het NK gratis. De kraan en trailerhelling is te vinden op een parkeerterrein waarvan de inrit ligt tegenover de afslag van de weg  naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

 

 

15        BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN

 

Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.

 

 

 

16.       DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN

                             

Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

 

17.       RADIOCOMMUNICATIE

 

Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie.

 

 

18*.      PRIJZEN

 

Het team van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen en ontvangen de bijbehorende medaille(s) en de Blauwe Kampioenswimpel van het Watersportverbond.           Prijzen zullen worden toegekend aan ieder lid van de bemanning die de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde plaats heeft behaald in het Kampioenschap. De nummer 18 krijgt de Wil Schonk wisselbokaal.

Indien in poules wordt gevaren ontvangt ook ieder lid van de bemanning die de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde plaats heeft behaald in de Silver fleet een prijs.

           

 

19.       AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

 

20.       VERZEKERING

 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

 

21        OVERIGE INFORMATIE

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met:

  1. Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS), via www.sneekweek.nl, wedstrijdzeilen@sneekweek.nl Wedstrijdcentrum KWS, telefoon 0515-415140

  2. Regenboogclub via www.regenboogclub.nl Fetze Reitsma

     

     

     

 

Aanhangsel A: De plaats van de haven

 zie PDF

 

Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden

 zie PDF