iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

NK Pampus 2010

26 t/m 29 augustus 2010 op het Sneekermeer.

Meer info via de klasse organisatie. (www.pampusclub.nl)

Inschrijven via het menu INSCHRIJVEN

Aankondiging

 Aankondiging NK Pampus 2010

 

AANKONDIGING

 

Wedstrijden voor het

 

Nederlands Kampioen­schap

 

in de

 

Pampusklasse

 

van 26 tot en met 29 augustus 2010

 

 

Aankondiging voor het NEDERLANDS KAM­PI­OENSCHAP in de Pampusklasse te houden van 26 t/m 29 augustus 2010 op het Sneeker­meer.

 

De organiserende autoriteit bestaat uit het Watersportverbond en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) in samenwerking met de Pampusclub.

 

1              De regels

1.1                 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.2                 De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.

1.3                 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen’ is van toepassing.

1.4                 Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

1.5                 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd

 

2              Reserve

 

3              Deelnamerecht en inschrijving

3.1                De wedstrijd is uitgeschreven voor de Pampusklasse.

3.2                Alleen Pampussen met een geldig meetcertificaat en ingeschreven door een verantwoordelijke

persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en waarvan het terplaatse onderte­kende inschrijfformulier en het inschrijfgeld vooraf is ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen.­­­­­­­

3.3                Inschrijven dient te geschieden via de website van de KWS : www.sneekweek.nl
Sluiting van de inschrijving: 18 augustus 2010. Voor betaling van het inschrijfgeld zie punt 4.

3.4                Voor inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen en worden gehonoreerd zal het inschrijfgeld worden verhoogd met € 15,00

3.5                Beperking stuurman en bemanning: 
Bij inschrijven dient ook het bemanningslid te worden opgegeven. Tijdens de hele serie wordt er met 1 vaste stuurman en 1 vast bemanningslid gevaren. Uitzondering door calamiteiten worden door de wedstrijdleiding beoordeeld en al dan niet schriftelijk geaccordeerd en gepubliceerd.

 

4                     Inschrijfgeld

                Het inschrijfgeld bedraagt € 65,00 en dient vóór 18 augustus 2010 overgemaakt te worden op bankrekeningnummer 53.80.85.150 ten name van de Pampusclub te Amsterdam, onder vermelding van NK Pampus 2010, naam van de verantwoordelijke persoon, en het zeilnummer.

 

5                     Kwalificaties en finales

5.1                Als er op de sluitingsdatum 40 of meer boten zijn ingeschreven zullen de boten, verdeeld over 4 subgroepen, kwalificatiewedstrijden zeilen.

5.2                Indeling van deelnemers in de subgroepen zal gebeuren door de klassenorganisatie.

5.3                De wedstrijden op de eerste twee dagen van het evenement zijn kwalificatiewedstrijden en de wedstrijden op de laatste twee dagen zijn Kampioenswedstrijden.

5.4                Indien na de eerste twee dagen 2 of minder kwalificatiewedstrijden zijn voltooid zijn de wedstrijden op de derde dag eveneens kwalificatiewedstrijden tot er 3 zijn voltooid.

5.5                Indien drie of meer geldige kwalificatiewedstrijden zijn voltooid, zal de tussenklassementscore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score. De beste helft van het tussenklassement gaat door naar de goldfleet, die vervolgens de wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap zeilt. De overige boten gaan door naar de silverfleet welke vervolgens voor een apart evenementklassement zeilt. Bij een oneven aantal deelnemers zal 1 extra boot aan de goldfleet worden toegevoegd.

5.6                Indien na 3 wedstrijddagen slechts twee kwalificatiewedstrijden zijn voltooid vindt geen aftrek plaats voor de plaatsing in de Gold- en Silverfleet.

5.7                Punten behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven behouden voor het eindresultaat van de serie.

 

6                     Programma van wedstrijden

6.1                 Registratie:
Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden in het wedstrijdcentrum voor registratie en het tonen van hun startlicentie. Registratie is alleen mogelijk met het afmeldingrapport van de meting. (regel 7.5.) Indien u geregistreerd staat bij het KNWV als licentiehouder dan hoeft u deze licentie niet te tonen. U kunt dit controleren op http://www.watersportverbond.nl/zeilen/Content.aspx?sid=2&cid=&mid=37&mnu=1096

Openingstijden: 25 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur en op 26 augustus van 08.30 tot 10.00 uur.

6.2                 Meting en controles:
Op woensdag 25 augustus 2010 van 14.00 – 20.00 uur

6.3                 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
(tijden zijn van toepassing op het waarschuwingssein voor groep 1 van een startserie)

 

                Datum

1e start

2e start

3e start

donderdag 26 aug.

11.00 uur

14.00

 

vrijdag 27 aug.

10.00 uur

z.s.m.

15.00

zaterdag 28 aug.

10.00 uur

z.s.m.

15.00

zondag 29 aug.

11.00 uur

z.s.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4                 Er zijn in totaal 10 wedstrijden geprogrammeerd waarbij voor de 2e en  3e dag 3 wedstrijden en voor de 1e en laatste dag 2 wedstrijden zijn geprogrammeerd. Het wedstrijdcomité heeft de mogelijkheid om maximaal 4 wedstrijden per dag te laten varen.

6.5                 Op zondag 29 augustus zal er na 15.00 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven.

 

7                     Meting

7.1                 Er is een verplichte bootmeting (Conform regel 78 (RvW)) vóór aanvang van de wedstrijdserie op
woensdag 25 augustus van 14.00 tot 20.00 uur.
Op donderdag 26 augustus van 08.00 - 09.30 uur zullen uitsluitend nog boten gemeten worden die vóór woensdag 25 augustus schriftelijk toestemming hebben gekregen van de voorzitter van de technische commissie: dhr. Rolf Kurpershoek  email: r.kurpershoek@kubus-sports.nl

7.2                 De meting vindt plaats te water met staande mast en zonder dektent in de haven voor de Roerkoning van het starteiland.

7.3                 De controles vinden plaats in volgorde van het aanbieden van de boten. In principe kan gecontroleerd worden op alle onderdelen van de klassenvoorschriften.

7.4                 Beperking van het aantal zeilen:       
Tijdens de meting worden maximaal 2 fokken en 1 grootzeil aangeboden voor controle en het stempelen van de zeilen. Alleen de gestempelde zeilen mogen tijdens de wedstrijdserie aan boord opgeslagen zijn c.q aangeslagen zijn.

7.5                 De verantwoordelijke persoon van de boot dient vóór de meting de boot met het Watersportverbond registratiebewijs van de boot, te melden bij de klassencontroleur(s). Daarna dient hij/zij de instructies van de klassencontroleur op te volgen omtrent locatie en tijdstip van de meting. Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als geldige certificaathouder dan hoeft u dit registratiebewijs niet te tonen. U kunt dit controleren op de website van het Watersportverbond: http://www.watersportverbond.nl/zeilen/Content.aspx?sid=2&cid=&mid=29&mnu=382&ctl=MeasureCertificate

 

7.6                 Afmelden en het afmeldingrapport
Na de meting ontvangt de verantwoordelijke persoon een afmeldingrapport ter inlevering in het wedstrijdbureau. Zonder het afmeldingrapport zal de boot niet worden geregistreerd.

7.7                 De contactpersoon voor de metingen is dhr. Rolf Kurpershoek, email: r.kurpershoek@kubus-sports.nl

 

 

8                     Wedstrijdbepalingen

De Wedstrijdbe­palingen zijn beschikbaar bij registratie in het Wed­strijd­centrum van de KWS op 25 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur en op 26 augustus vanaf 08.30 uur en staan vanaf 18 augustus eveneens vermeld op de website www.pampusclub.nl en op de KWS-site: www.sneekweek.nl onder NK Pampus 2010.
De normale openingstijden van het wedstrijdcentrum zijn dagelijks van 09.00 - 18.00 uur.

 

9                     Locatie

De wedstrijden zullen worden gehouden op het Sneekermeer. Het wedstrijdcentrum bevindt zich op het starteiland in het Sneekermeer en is te bereiken via een pont. Adres: Kolmeersland 1, 8626 GH  Offingawier.

 

10                 Banen                   

De wedstrijden zullen worden gezeild op een zgn. "upwind - downwind baan" of een variant daarop, en zullen nader worden omschreven in de wedstrijdbepalingen.

 

11                 Strafsysteem

                Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het Protestcomité aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5(a) en de bepaling van het Watersportverbond.

 

 

12             Scoren

12.1             Het Lage Punt Systeem, regel A4 RvW is van toe­pas­sing.
Er zijn 10 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 4 wedstrijden reglementair moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken voor het Kampioenschap.

12.2             Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

 

13                 Reserve

 

14                 Ligplaatsen en kranen van boten

14.1             Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen, maar worden verzocht om een ligplaats te betrekken zo dicht mogelijk bij de Roerkoning.

14.2             De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het NK 2010 kunnen, voorafgaande aan- en na afloop van het evenement tegen betaling van 12,50 gebruik maken van deze faciliteiten. De kraan en trailerhelling is te vinden op een parkeerterrein waarvan de inrit ligt tegenover de afslag van de weg  naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

 

15                 Beperkingen op het uit het water halen

Deelnemende boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met, en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.

 

16                 Duikuitrusting en kunststof baden

Onderwater ademhalingsapparatuur en kunststof baden of een equivalent daarvan mogen niet worden gebruikt nabij aan het Kampioenschap deelnemende boten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

 

17                 Radiocommunicatie

Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

 


18                 Prijzen

18.1             De winnende boot verwerft de hoofdprijs 2010 van de Pampusclub en de titel Nederlands Kampioen 2010 met daaraan verbonden voor elk bemanningslid een kampioenwimpel en bijbehorende medaille van het Watersportverbond.

18.2             De winnende boten op de plaatsen 1 t/m 5 in elke fleet, ontvangen prijzen van de Pampusclub.

18.3             Aan de boot die de eerste plaats behaalt in de silverfleet, wordt de zogenaamde Joekel toegekend.

18.4             Indien besloten wordt dat het Nederlandse Kampioenschap 2010 zal worden overgezeild, dan zullen de prijzen voor deze NK serie niet worden toegekend en uitgereikt.

­­

19                 Afwijzing van aansprakelijkheid    

                Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie

 

20                 Verzekering

                Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.200.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

21                  Informatie

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met:

1.                    Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS), via www.sneekweek.nl, wedstrijdzeilen@sneekweek.nl of tel. 0515-430810.
Wedstrijdcentrum KWS, telefoon 0515-415140.

2.                    Pampusclub:  Anton Hassing, www.pampusclub.nl e-mail: anton.hassing@hetnet.nl

3.                    Informatie voor een ligplaats voor een moederschip, een plaats voor tent of camper en informatie over de locatie komt zoveel mogelijk beschikbaar op de website van de Pampusclub. www.pampusclub.nl