iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Protesten Kleine Sneekweek 2005

Samenvatting van protesten

Onderstaand overzicht bevat samenvattingen van de ingediende protesten en de uitspraken van het protestcomité. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Zij gelden niet als schriftelijke uitspraak in de zin van regel 65.2 Regels voor Wedstrijdzeilen.

Nr.

Partijen

Protest

Beslissing

1

Schakel 2529 tegen Schakel 2561 & 2605

Schakel 2529 zag Schakels 2561 & 2605 binnen de betonning van het Pr.Margrietkanaal varen.

Schakel 2605 heeft regel Bijlage A2 LWB overtreden en krijgt DSQ. Schakel 2529 heeft geen regel overtreden.

2

30m2 17 tegen Regenboog 77

30m2(aan loef) en Regenboog varen met overlap in de Sybesloot. Regenboog loeft op en er is een aanvaring.

Er heeft Arbitrage plaatsgevonden.

Regenboog 77 accepteert scorestraf van 8 extra punten. Protest teruggetrokken.

3

FlitsB 1013 tegen FlitsB 1074

`Flits 1074 heeft de baan niet goed gevaren door boei 2 over te slaan.

Protest is ondanks verlengde protesttijd te laat ingeleverd. Ongeldig

4

Pampus 108 tegen Pampus 381

Beide pampussen naderen over SB een bovenwinds merkteken. Er nadert een pampus over Bakboord. Pampus 381 aan lij van 108 en gaat overstag. Daarna gaat ook Pampus 108 overstag. Er is een aanvaring met veel schade.

Pampus 108 overtreedt regel 13 door niet vrij te blijven tijdens overstag, Pampus 381 overtreedt regel 14 en wordt op grond van 14(b) gestraft omdat er schade is. Beide schepen krijgen DSQ

5

Randmeer 558 tegen Valk 342

Randmeer 558 schiet te hulp bij een overboord gevallen bemanningslid van de Valk. Voordat de drenkeling kan worden opgepikt vaart de Valk tegen de Randmeer aan en er is veel schade. Beide verlaten de wedstrijd

Protest is ongeldig. Ruim na protesttijd pas ingeleverd.

6

16m2 4354 tegen 16m2 4304

4304 over stuurboord wijkt te laat voor 4354 over bakboord. Er is aanvaring met schade.

In behandeling

7

Wedstrijdcomité tegen Top 356

Resque sleept een schakel en moet hard achteruitslaan om een Top, die net voorlangs wil, te ontwijken. Er is schade aan de motor doordat de schakel er tegenaan vaart

Top 356 heeft regel 21.4 SWB overtreden door niet vrij te blijven van een officiële (resque)boot.

8

Schakel 2529 tegen Schakel 2604

Schakel 2604 heeft merkteken 1 niet aan BB gelaten

Overtreding van 28.1 – het varen van de baan – Schakel 2604 krijgt DSQ

9

FlitsC 1103 tegen FlitsC 1112

Flits 1112 heeft boei 1 aan stuurboord gehouden

Flits 1112 overtreedt regel 28.1 RvW en krijgt DSQ

10

Verzoek om verhaal van Valk 168

Valk 168 verzoekt om vervangende punten omdat klassebord 5 aan SB op het startschip heeft gestaan minder dan 5 minuten voor de start. Daardoor was hij te laat voor de start van de valkenklasse.

Klassebord 5 heeft circa 10 seconden op het bord gestaan na start van klasse 6. Valk is 1 minuut te laat gestart en eindigde als 4de. Voor toekenning van verhaal volgens Regel 62.1 moet de aankomstplaats aanmerkelijk verslechterd zijn.

Dat is niet zo. Verzoek afgewezen.

11

Randmeer 939 tegen Randmeer 909 en 670

Bij het ronden van boei 8 hebben de 909 en 670 de boei aan bakboord gehouden. Het merkteken moest aan SB worden gehouden

Randmeer 909 en 670 trekken zich terug uit de wedstrijd. Protest wordt daarna ingetrokken.

12

Randmeer 338 tegen Valk 791

Bij het ronden van een benedenwinds merkteken is er een aanvaring tussen de boeg van de valk en de spiegel van de randmeer.

Beide schepen hebben schade.

Valk 791 overtreedt regel 18.2(c) en krijgt een DSQ

13

Valk 791 tegen Randmeer 338

Zie protest 12

Ongeldig, geen aanroep en geen rode vlag.

14

Regenboog 17 tegen Regenboog 140

Regenbogen naderen halve wind het startschip voor de start met de 17 aan loef met overlap op de 140. De 17 valt af, voor de 140 langs, om achter startschip langs te gaan en zijn giek raakt de voorstag van de 140

Het startschip is een hindernis die beide schepen aan dezelfde zijde hebben gehouden. De 140 is de boot met voorrang, maar heeft de 17 niet voldoende ruimte gegeven voor de hindernis en overtreedt regel 18.2(a). 140 krijgt DSQ

15

Regenboog 140 tegen Regenboog 17

Zie protest 14

Zie protest 14