iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Houtevenement

AANKONDIGING KLASSENEVENEMENT

 in de 16m2-, 30m2, Pampus- en Regenboogklasse

24e HOUTEVENEMENT

op 4 en 5 mei 2013

 

 

Aankondiging voor het Houtevenement in de 16m2-, 30m2-, Pampus- en Regenboog­klasse te houden op 4 en 5 mei 2013 op het Snee­ker­meer.

 

 

1     De organiserende autoriteit

De organiserende autoriteit bestaat uit de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) i.s.m. het Houtcomité.

 

2     De regels

2.1.  De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

2.2.  De Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW) zijn van toepassing

2.3.  Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

 

3     Inschrijvingen

3.1    In aanmerking komende boten met een geldig meetcertificaat en ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en in het bezit is van een geldige startlicentie 2013 kunnen worden ingeschreven. Inschrijving is alleen mogelijk via de website van de KWS: www.sneekweek.nl

Sluiting van de inschrijving:  30 april 2013

3.2.  Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00. Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend plaatsvinden via iDEAL op het moment van inschrijven.

3.3.  Indien een inschrijving na 30 april binnenkomt wordt het inschrijfgeld verhoogd Met € 5,00 administratiekosten

 

4       Reserve

 

5       Kwalificaties en finales

5.1   Als er op de sluitingsdatum 40 of meer boten per klasse zijn ingeschreven, kan worden besloten de boten, verdeeld over 4 subgroepen, kwalificatiewedstrijden te laten zeilen.

 

6     Wedstrijdbepa­lingen

De Lokale Wedstrijdbe­palingen zijn beschikbaar bij het Wed­strijd­centrum van de KWS op de eerste dag van het evenement vanaf 09.00 uur en tevens vanaf 1 mei op de website van de KWS (www.sneekweek.nl).

 

7     Meting

Niet van toepassing

 

8     Wedstrijdsche­ma

8.1    De Wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

Klasse

Zaterdag

1e start

Zaterdag

2e start

Zaterdag

3e start

Zondag

1e start

Zondag

2e start

30 m²

11.00

z.s.m.

15.00

11.00

z.s.m.

Regenboog

11.10

z.s.m.

15.10

11.10

z.s.m.

16 m2

11.20

z.s.m.

15.20

11.20

z.s.m.

Pampus

11.30

z.s.m.

15.30

11.30

z.s.m.

 


 

9     De baan

De wedstrijden zullen worden gezeild op een trapeziumbaan. De Pampusklasse en de 16m2 klasse varen de innerloop en de 30m2 klasse en de Regenboogklasse varen de outerloop. Er wordt naar gestreefd iedere wed­strijd na ca. 60  minuten te beëindigen.

 

10    Vaartijden pont

De pont naar het starteiland vaart op vrijdagavond tot 22.00 uur, op zaterdag van 8.30 – 22.00 uur en op zondag vanaf 9.00 uur.

 

11    Prijzen en uitslagen

11.1 Voor iedere klasse prijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

bij   7 t/m 10 inschrijvers: 2 prijzen

bij 11 t/m 15 inschrijvers: 3 prijzen

bij 16 t/m 20 inschrijvers: 4 prijzen

bij 21 t/m 25 inschrijvers: 5 prijzen

11.2 Speciale prijzen kunnen worden uitgereikt.

 

 

12    Informatie

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de leden van uw klasse in het Houtcomité. Tevens is op de website van de klassenorganisatie of via www.sneekweek.nl meer informatie te vinden.

 

Klasse :

Website :

Naam:

Telefoon:

e-mail:

16 m2

www.16m2.nl

Wietse Cuperus

06-20394843

Triade4325@live.nl

30 m

www.30m2.nl

Pieter Tuinstra

06-16106550

pietertuinstra@home.nl

Pampus

www.pampusclub.nl

Quintus Lampe

06-55793305

qlampe@home.nl

Regenboog

www.regenboogclub.nl

Peter Schuil

06-44516673

pschuil@home.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

13    Kranen

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan door de KWS georganiseerde evenementen kunnen gebruik maken van de kraanfaciliteiten. Dit kan op de dag voorafgaand aan een evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag van het evenement van 08.30-11.00 uur en na afloop van het evenement. De kraanservice is op deze dagen telefonisch bereikbaar op 06-81402252. De kosten bedragen EUR 12,50 (in en uit). Het gebruik van de trailerhelling is gratis.

Voor bediening van de kraan buiten de evenementen kan een afspraak worden gemaakt via email: kranen@sneekweek.nl. De kosten bedragen dan EUR 15,00 per keer.

De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje naar het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.