iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Houtevenement 2011

AANKONDIGING KLASSENEVENEMENT

 in de 16m2-, 30m2, Pampus- en Regenboogklasse

22e HOUTEVENEMENT

op 28 en 29 mei 2011

 

 

Aankondiging voor het Houtevenement in de 16m2-, 30m2-, Pampus- en Regenboog­klasse te houden op 28 en 29 mei 2011 op het Snee­ker­meer.

 

 

1     De organiserende autoriteit

De organiserende autoriteit bestaat uit de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) i.s.m. het Houtcomité.

 

2     De regels

2.1.   De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

2.2.   De Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2009-2012 (RvW) zijn van toepassing

2.3.   Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

 

 

3     Inschrijvingen

3.1     In aanmerking komende boten met een geldig meetcertificaat en ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en in het bezit is van een geldige startlicentie 2011 kunnen worden ingeschreven. Inschrijving is alleen mogelijk via de website van de KWS (www.sneekweek.nl). Bij de inschrijving wordt automatisch een bevestiging aangemaakt en u toegezonden per e-mail. Bij inschrijving via internet dient u de u toegezonden mail via de aangegeven link te bevestigen.
Pas nadat u de mail heeft bevestigd bent u ingeschreven voor het Houtevenement 2011

Sluiting van de inschrijving: 23 mei 2011

3.2.   Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00. Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend via het afgeven van een éénmalige machtigingdoor de benodigde gegevens op het inschrijfformulier in te vullen .

Indien een inschrijving na 23 mei binnenkomt wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld!

 

4     Reserve

 

5     Reserve

 

6     Wedstrijdbepa­lingen

De Lokale Wedstrijdbe­palingen zijn beschikbaar bij het Wed­strijd­centrum van de KWS op de eerste dag van het evenement vanaf 09.00 uur en tevens vanaf 26 mei op de website van de KWS (www.sneekweek.nl).

 

7     Meting

Niet van toepassing

 

8     Wedstrijdsche­ma

8.1     De Wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

Klasse

Zaterdag

1e start

Zaterdag

2e start

Zaterdag

3e start

Zondag

1e start

Zondag

2e start

30 m²

11.00

z.s.m.

15.00

11.00

z.s.m.

Regenboog

11.10

z.s.m.

15.10

11.10

z.s.m.

16 m2

11.20

z.s.m.

15.20

11.20

z.s.m.

Pampus

11.30

z.s.m.

15.30

11.30

z.s.m.


 

9     De baan

De wedstrijden zullen worden gezeild op een trapeziumbaan. De Pampusklasse en de 16m2 klasse varen de innerloop en de 30m2 klasse en de Regenboogklasse varen de outerloop. Er wordt naar gestreefd iedere wed­strijd na ca. 60  minuten te beëindigen.

 

10    Vaartijden pont

De pont naar het starteiland vaart op vrijdagavond tot 22.00 uur, op zaterdag van 8.30 – 22.00 uur en op zondag vanaf 9.00 uur.

 

11    Prijzen en uitslagen

11.1  Voor iedere klasse geldt dat per 5 deelnemers 1 prijs wordt toegekend met een maximum van 5 prijzen voor iedere klasse.

11.2  Speciale prijzen kunnen worden uitgereikt.

 

 

12    Informatie

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de leden van uw klasse in het Houtcomité. Tevens is op de website van de klassenorganisatie of via www.sneekweek.nl meer informatie te vinden.

 

Klasse :

Website :

Naam:

Adres:

Telefoon:

e-mail:

16 m2

www.16m2.nl

Wietse Cuperus

Zwolsmanweg 9,

8606 KC  Sneek

06-20394843

Triade4325@live.nl

30 m

www.30m2.nl

William Geveke

Westereiland 116,

1671 HX Medemblik

06-17401082

wgeveke@quicknet.nl

Pampus

www.pampusclub.nl

Quintus Lampe

Dr. Boumaweg 8,

8601 GM  Sneek

06-55793305

qlampe@home.nl

Regenboog

www.regenboogclub.nl

Peter Schuil

Kerkgracht 3,

8601 EC Sneek

06-44516673

pschuil@home.nl

 

13    Kranen

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het Houtevenement 2011 kunnen, na telefonische afspraak met de heer T. Postma (06-18125015), de dag voorafgaande aan het evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag van het evenement van 08.30-11.00 uur en na afloop van het evenement, tegen betaling van €12,50 gebruik maken van de kraanfaciliteiten. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen

.

 

 

16    Algemene informatie

16.1 Het Houtcomite organiseert een muzikale borrel op de zaterdagmiddag/avond met aansluitend een buffet. Meer info hierover volgt via de afzonderlijke K.O.’s.