iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Houtevenement 2010

AANKONDIGING KLASSENEVENEMENT

 in de 16m2-, 30m2, Pampus- en Regenboogklasse

21e HOUTEVENEMENT

op 08 en 09 mei 2010

 

 Download deze aankondiging als PDF

 

Aankondiging voor het Houtevenement in de 16m2-, 30m2-, Pampus- en Regenboog­klasse te houden op 08 en 09 mei 2010 op het Snee­ker­meer.

De pampusklasse vaart tijdens dit weekend een klasse-evenement.

 

1     De organiserende autoriteit

De organiserende autoriteit bestaat uit de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) i.s.m. het Houtcomité.

 

2     De regels

2.1.   De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

2.2.   De Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2009-2012 (RvW) zijn van toepassing

2.3.   Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

 

 

3     Inschrijvingen

3.1    In aanmerking komende boten met een geldig meetcertificaat en ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en in het bezit is van een geldige startlicentie 2010 kunnen worden ingeschreven. Inschrijving is alleen mogelijk via de website van de KWS (www.sneekweek.nl). Bij de inschrijving wordt automatisch een bevestiging aangemaakt en u toegezonden per e-mail. Bij inschrijving via internet dient u de u toegezonden mail via de aangegeven link te bevestigen.
Pas nadat u de mail heeft bevestigd bent u ingeschreven voor het Houtevenement 2010

Sluiting van de inschrijving: 03 mei 2010

3.2.   Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00. Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend via het bankrekeningnummer 294511512  t.n.v. Q.J.Lampe Sneek van het Houtcomite ovv klasse en zeilnummer.

Indien een inschrijving  na 03 mei binnenkomt wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld!

 

4     Reserve

 

5     Reserve

 

6     Wedstrijdbepa­lingen

De Lokale Wedstrijdbe­palingen zijn beschikbaar bij het Wed­strijd­centrum van de KWS op de eerste dag van het evenement vanaf 09.00 uur en tevens vanaf 06 mei op de website van de KWS (www.sneekweek.nl).

 

7     Meting

Niet van toepassing

 

8     Wedstrijdsche­ma

8.1    De Wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

Klasse

Zaterdag

1e start

Zaterdag

2e start

Zaterdag

3e start

Zondag

1e start

Zondag

2e start

30 m²

11.00

z.s.m.

15.00

11.00

z.s.m.

Regenboog

11.10

z.s.m.

15.10

11.10

z.s.m.

16 m2

11.20

z.s.m.

15.20

11.20

z.s.m.

Pampus groep 1

11.30

z.s.m.

15.30

11.30

z.s.m.

Pampus groep 2

11.40

z.s.m.

15.40

11.40

z.s.m.


 

9     De baan

De wedstrijden zullen worden gezeild op een trapeziumbaan. De Pampusklasse en de 16m2 klasse varen de innerloop en de 30m2 klasse en de Regenboogklasse varen de outerloop. Er wordt naar gestreefd iedere wed­strijd na ca. 60-70 minuten te beëindigen.

 

10    Vaartijden pont

De pont naar het starteiland vaart op vrijdagavond tot 22.00 uur, op zaterdag van 8.30 – 23.00 uur en op zondag vanaf 9.00 uur.

 

11    Prijzen en uitslagen

11.1  Voor iedere klasse geldt dat er 1 prijs wordt toegekend en dat deze op zaterdagavond om ca. 19.00 uur zal worden uitgereikt waarbij de uitslagen van de wedstrijden op zaterdag gezeild, als klassement zullen gelden.

11.2  Speciale prijzen kunnen op zondag worden uitgereikt, dit i.v.m. het klasse evenement van de pampusklasse. Van de overige klassen wordt melding gemaakt van de einduitslag

11.3  Na afloop van de wedstrijden op zondag zullen er uitslagen worden uitgereikt.

 

12    Informatie

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de leden van uw klasse in het Houtcomité. Tevens is op de website van de klassenorganisatie of via www.sneekweek.nl meer informatie te vinden.

 

Klasse :

Website :

Naam:

Adres:

Telefoon:

e-mail:

16 m2

www.16m2.nl

Wietse Cuperus

Zwolsmanweg 9,

8606 KC  Sneek

06-20394843

Triade4325@live.nl

30 m

www.30m2.nl

William Geveke

Westereiland 116,

1671 HX Medemblik

06-17401082

wgeveke@quicknet.nl

Pampus

www.pampusclub.nl

Quintus Lampe

Dr. Boumaweg 8,

8601 GM  Sneek

06-55793305

qlampe@home.nl

Regenboog

www.regenboogclub.nl

Peter Schuil

Kerkgracht 3,

8601 EC Sneek

06-44516673

pschuil@home.nl

 

13    Kranen

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het Houtevenement 2010 kunnen, na telefonische afspraak met de heer T. Postma (06-18125015), de dag voorafgaande aan het evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag van het evenement van 08.30-11.00 uur en na afloop van het evenement, tegen betaling van €12,50 gebruik maken van de kraanfaciliteiten. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen

.

14      Kwalificaties en finales

14.1  Voor de Pampusklasse geldt dat als er op de sluitingsdatum 40 of meer boten zijn ingeschreven de boten, verdeeld over 4 subgroepen, kwalificatiewedstrijden zullen zeilen.

14.2  Indien er 40 of minder boten zijn ingeschreven dan komt de Pampusgroep 2 in het startrooster te vervallen.

14.3  Indeling van deelnemers in de subgroepen zal gebeuren door de klassenorganisatie.

14.4  De wedstrijden op de eerste dag van het evenement zijn kwalificatiewedstrijden en de wedstrijden op de tweede  dag zijn Kampioenswedstrijden.

14.5  Indien na de eerste dag minder dan 2 kwalificatiewedstrijden zijn voltooid zijn de wedstrijden op de tweede dag eveneens kwalificatiewedstrijden totdat er 3 zijn voltooid.

14.6  Indien op zaterdag twee kwalificatie wedstrijden zijn voltooid, vindt er geen aftrek plaats en wordt er een splitsing gemaakt in een A- en een B klasse. De derde kwalificatie wedstrijd is dan komen te vervallen.  

14.7  Indien drie of meer geldige kwalificatiewedstrijden zijn voltooid, zal de tussenklassementscore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score. De beste helft van het tussenklassement gaat door naar de A klasse. De overige boten gaan door naar de B klasse  Bij een oneven aantal deelnemers zal 1 extra boot aan de A klasse  worden toegevoeg.

14.8  Punten behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven behouden voor het eindresultaat van de serie.

 

15    Ontzegging van hoger beroep

        Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het Protestcomité aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5(a) en de bepaling van het Watersportverbond.

 

16    Algemene informatie

16.1 Het Houtcomite organiseert in nauwe samenwerking met de Pampusclub Noord een aftersail op de zaterdagmiddag/avond. Meer info hierover volgt via de afzonderlijke K.O.’s.