iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

aankondiging

Download hier de aankondiging in PDF formaat. 

 

 

AANKONDIGING

voor 

het 29e Houtevenement

In de 16m2-, 30m2-, Pampus- en Regenboogklasse

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (K.W.S.)

 

In samenwerking met het Houtcomité

Op 5 en 6 mei 2018

te houden op het Sneekermeer.

 

Het 29e Houtevenement van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek worden gehouden 5 en 6 mei 2018 op het Sneekermeer.

 

1          DE REGELS

1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2       Bepaling van het Watersportverbond Bijlage Z Standaardwedstrijdbepalingen RvW is van toepassing.

1.3       De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen wijzigingen op de Regels voor Wedstrijdzeilen en/of Bijlage Z RvW bevatten.

1.4       Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

 

2          DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

2.1       De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): 16m2-, 30m2-, Pampus- en Regenboogklasse.

2.2       Deelname gerechtigde boten in alle klassen kunnen inschrijven via de website www.kws-sneek.nl en het tijdig voldoen van hun inschrijfgeld.

2.3       De sluitingsdatum voor inschrijvingen is: 29-4-2018.

2.4       Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende extra voorwaarden geaccepteerd: de voor inschrijvingskorting vervalt.

2.5       Wanneer er na 29 april, 40 of meer deelnemers in een klasse zijn ingeschreven, kán worden besloten de deelnemers, verdeeld over 4                                  subgroepen, kwalificatiewedstrijden te laten zeilen.

 

3          INSCHRIJFGELD

3.1       Het inschrijfgeld bedraagt voor alle klassen €30,-

3.2       Bij inschrijving ná wordt €5,- extra in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten gunste van het Houtcomité.

 

4          PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

4.1       Registratie:

            Op 5 mei 2018 vanaf 08:30 uur bij het Wedstrijdkantoor.

4.2       Data van de wedstrijden:

            5 mei 2018       3 wedstrijden                          

            6 mei 2018       2 wedstrijden               

            minimaal 2 wedstrijden moeten voltooid zijn om de serie geldig te maken.

4.3       De tijd voor het eerste waarschuwingssein is:

            5 mei 2018       10:55 uur

            6 mei 2018       10:55 uur

4.4       Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.

 

5          WEDSTRIJDBEPALINGEN EN MELDING

5.1       De wedstrijdbepalingen zijn vanaf 3 mei 2018 beschikbaar op internet, www.kws-sneek.nl.

5.2       Deelnemers moeten zich op 5 mei 2018 tussen 08:30 en 10:00 uur melden bij het wedstrijdkantoor.

 

6          LOCATIE WEDSTRIJDKANTOOR

Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het gebouw de Roerkoning op het Kolmarslân (Starteiland in het Sneekermeer), nabij het adres Kolmarslân 1, Offingawier.

Het Kolmarslân is bereikbaar met een pont. 

 

7          BANEN

7.1      Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal.

7.2       De wedstrijden worden gevaren op een inner-outerloop baan.

 

8          PRIJZEN

8.1       In elke klasse zal op zaterdag 5 mei 2018 tijdens de After Sail borrel een prijs worden uitgereikt aan

            nummers 1 van het tussenklassement.

8.2       De uitreiking van de hoofdprijzen zal op de laatste dag van het evenement zo mogelijk anderhalf uur na de laatste finish (protestbehandeling                        voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdkantoor van de KWS op het Kolmeersland.

 

9          AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

10        VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

11        OVERIGE INFORMATIE

Bij problemen met inschrijven kan contact opgenomen worden met inschrijving@kws-sneek.nl.

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de Klassenorganisatie of de KWS, via wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl.

 

Wedstrijdinformatie kan vermeld worden op het Twitteraccount @KWSSneek, dit is niet het officiële mededelingenbord in de zin van de Wedstrijdbepalingen.

 

Voor overige informatie kunt u zich richten tot het Houtcomité:

16m2 – Jansje Hofstra

30m2 – Dirk de Vries

Pampus – Marieke Guichard

Regenboog – Peter Schuil