iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Houtevenement 2009

AANKONDIGING KLASSENEVENEMENT

in de 16m2-, 30m2, Pampus- en Regenboogklasse

20e HOUTEVENEMENT

op 16 en 17 mei 2009

 

 

Aankondiging voor het Houtevenement in de 16m2-, 30m2-, Pampus- en Regenboog­klasse te houden op 16 en 17 mei 2009 op het Snee­ker­meer.

 

1 De organiserende autoriteit

De organiserende autoriteit bestaat uit de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) i.s.m. het Houtcomité.

 

2 De reglementen

Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2009-2012 (RvW), vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 90.2 RvW.

 

3 Inschrijvingen

3.1 In aanmerking komende boten met een geldig meetcertificaat en ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en in het bezit is van een geldige startlicentie 2009 kunnen worden inge­schreven. Inschrijving is alleen mogelijk via de website van de KWS (www.sneekweek.nl). Bij de inschrijving wordt automatisch een bevestiging aangemaakt en u toegezonden per e-mail. Bij inschrijving via internet dient u de u toegezonden mail via de aangegeven link te bevestigen.
Pas nadat u de mail heeft bevestigd bent u ingeschreven voor het Houtevenement 2009.

Sluiting van de inschrijving: 11 mei 2009.

3.2. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00. Betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend via het afgeven van een éénmalige machtiging door de benodigde gegevens op het inschrijfformulier in te vullen.

Indien een afgegeven machtiging na 11 mei binnenkomt wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld!

 

4 Wijzigingen van de Regels voor Wedstrijdzeilen

De wijzigingen van de Regels voor Wedstrijdzeilen wor­den in de Lokale Wedstrijdbepalingen met een verwijzing naar de betreffende regels genoemd.

 

5 Reserve

 

6 Wedstrijdbepa­lingen

De Lokale Wedstrijdbe­palingen zijn beschikbaar bij het Wed­strijd­centrum van de KWS op de eerste dag van het evenement vanaf 09.00 uur en tevens vanaf 14 mei op de website van de KWS (www.sneekweek.nl).

 

7 Meting

Niet van toepassing

8 Wedstrijdsche­ma

8.1 De Wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

Klasse

Zaterdag

1e start

Zaterdag

2e start

Zaterdag

3e start

Zondag

1e start

Zondag

2e start

16 m²

11.00

z.s.m.

15.00

11.00

z.s.m.

Pampus

11.10

z.s.m.

15.10

11.10

z.s.m.

30 m²

11.20

z.s.m.

15.20

11.20

z.s.m.

Regenboog

11.30

z.s.m.

15.30

11.30

z.s.m.


 

9 De baan

De wedstrijden zullen worden gezeild op een trapeziumbaan. De Pampusklasse en de 16m2 klasse varen de outerloop en de 30m2 klasse en de Regenboogklasse varen de innerloop. Er wordt naar gestreefd iedere wed­strijd na ca. 60 minuten te beëindigen.

 

10 Vaartijden pont

De pont naar het starteiland vaart op vrijdagavond tot 22.00 uur, op zaterdag van 8.30 – 22.00 uur en op zondag vanaf 9.00 uur

11 Prijzen

11.1 Voor iedere klasse geldt dat per 5 deelnemers 1 prijs wordt toegekend met een maximum van 5 prijzen voor iedere klasse.

11.2 Speciale prijzen kunnen worden uitgereikt.

 

12 Informatie

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de leden van uw klasse in het Houtcomité. Tevens is op de website van de klassenorganisatie of via www.sneekweek.nl meer informatie te vinden.

 

Klasse :

Website :

Naam:

Adres:

Telefoon:

e-mail:

16 m2

www.16m2.nl

Wietse Cuperus

Zwolsmanweg 9,

8606 KC Sneek

06-20394843

Triade4325@live.nl

30 m2

www.30m2.nl

William Geveke

Westereiland 116,

1671 HX Medemblik

06-17401082

wgeveke@quicknet.nl

Pampus

www.pampusclub.nl

Quintus Lampe

Dr. Boumaweg 8,

8601 GM Sneek

06-55793305

qlampe@home.nl

Regenboog

www.regenboogclub.nl

Peter Schuil

Kerkgracht 3,

8601 EC Sneek

06-44516673

pschuil@home.nl

 

13 Kranen

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het Houtevenement 2009 kunnen, na telefonische afspraak met de heer T. Postma (06-18125015), de dag voorafgaande aan het evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag van het evenement van 08.30-11.00 uur en na afloop van het evenement, tegen betaling van €12,50 gebruik maken van de kraanfaciliteiten. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

14 Gebruik kleedruimtes en mogelijkheid voor overnachting

De deelnemers aan het Houtevenement kunnen voor het omkleden en douchen gebruik maken van het nieuwe kielboot trainingscentrum van de KWS op het starteiland nabij de kraan. Tevens is het voor deelnemers aan het Houtevenement mogelijk om te overnachten in dit centrum. Kosten voor overnachten bedragen 30 p.p. voor 2 nachten. Voor de mensen die overnachten zal er indien gewenst een ontbijt worden geregeld. Aanmelden voor overnachting en ontbijt kan voor 10 mei bij: Quintus Lampe - 06-55793305 - qlampe@home.nl