iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Hart en Zeil weekend

Informatie klassen weekend Hart en Zeil 1,2 en 3 juni 2012.

Vertegenwoordigers van de klassen zijn Jan Hielke van der Meulen (Schakel), Bauke de Haan en Anna Boukje van der Meer (Vaurien) en Bouwien van der Zweep (Flits) .

 

Het Hartenweekend is voor de eerste maal gehouden in 1972 bij het 20 jarig bestaan van de Flitsclub. Voor de Flitsclubkinderen en hun ouders is eigenlijk ieder zeilweekend al een groot feest. Daarom werden ter viering van het 4de lustrum ruim 50 kinderen met een aangeboren hartafwijking uitgenodigd om het feest mee te vieren. Zij konden zo kennis maken met het jeugdwedstrijdzeilen. Deze kinderen hebben daar zo van genoten, dat 10 jaar later het 6de lustrum van de Flitsclub ook zo gevierd werd.

 

Vervolgens is een Hart en Zeilweekend in 2007 en 2009 dit keer ook met deelname vanuit de Schakelklasse gehouden en het is mooi, dat wij het vijfde Hart en Zeilweekend nu kunnen organiseren met Flits, Schakel en Vaurien in het jaar, dat de Flitsclub haar 40 jarig bestaan viert.

 

Van de Flits-, Vaurien- en Schakelklasse wordt verwacht dat zij met zo veel mogelijk schepen aanwezig zijn, zodat ieder Hartenkind (50-60 kinderen) het weekeinde aan een boot met bemanning gekoppeld wordt. De Hartenkinderen slapen en ontbijten op de drie zeilklippers, waarmee zij op vrijdag vanuit Harlingen over de Wadden en het IJsselmeer via Stavoren naar het Sneekermeer komen. Na aankomst en ontvangst om 10 uur zaterdagochtend op het Starteiland gaan de kinderen kennismaken met de zeilers en hun ouders en gaan ze aan de slag met het optuigen van de wedstrijdschepen.

 

De lunch nuttigen alle kinderen en vrijwilligers samen in ‘t Foarunder.

Daarna gaat iedereen het water op. De zeilers gaan een wedstrijdje doen en de Hartenkinderen kunnen of met de Stand-by mee, of met de moederschepen de wedstrijd volgen. Een aantal van de Hartenkinderen zal op het Startschip meehelpen. Na de wedstrijd kunnen ze afhankelijk van het weer zelf meezeilen in de jeugdklassen of enkele wat grotere wedstrijdzeilschepen.

Om 18.00 uur dineren alle deelnemende zeilers, de Hartenkinderen en vrijwilligers samen in ‘t Foarunder.

 

Zaterdagavond is er een disco/karaoke voor alle kinderen en andere gezinsleden van de zeilers. Het is erg leuk als de zeilers net als tijdens het Pinksterweekeinde ook op het podium wat creatief zijn en daarbij de Hartenkinderen betrekken.

Op zondagochtend herhalen wij de zaterdagmiddag op het water. De lunch gebruiken alle deelnemende zeilers, de Hartenkinderen en vrijwilligers weer samen in ‘t Foarunder.

 

De Schakel- en Vaurienklasse zorgen ervoor, dat bij echt slecht weer er wat anders gedaan kan worden.

 

Over de medische kant hoeft niemand zich zorgen te maken. Er zijn zeker vijftien gespecialiseerde verpleegkundigen en zes artsen/specialisten uit het Antonius Ziekenhuis Sneek dag en nacht aanwezig voor de bewaking van de medische kant. Gaan de Hartenkinderen het water op, dan gaan dezen mee het water op, zeker bij de risicokinderen. Iedereen wordt goed op de hoogte gebracht, wie wat doet en hoe iedereen te bereiken is.

 

Wel willen wij graag dat er zes slaapmoeders/vaders ‘ s nachts aan boord van de zeilklippers slapen (twee per schip) om de “gewone” problemen op te vangen. Deze ouders varen vrijdag al vanaf Harlingen mee (14.30 uur ontvangst Hartenkinderen in Harlingen en 16.00 uur inschepen). Omdat de verpleegkundigen al de hele dag volop bezig zijn, moeten zij een goede nachtrust hebben.

 

Voor overdag is het nodig dat er op de schepen bedmoeders/vaders zijn, die de Hartenkinderen op kunnen vangen als ze even moeten rusten of wat anders willen op de zeilklippers. Zij zullen ook meehelpen bij het naar bed gaan. Waarschijnlijk zullen ze een dagdeel helpen en er zijn er waarschijnlijk negen tot twaalf bedmoeders/vaders nodig.

 

Er zijn verder geen kosten aan het weekeinde verbonden voor de zeilers.


De zeilers en slaap-en bed-moeders/vaders kunnen zich opgeven bij de klassenorganisaties. De klassenorganisaties geven bij het Secretariaat Hart en Zeil/Wiepie Elzinga de deelnemers en vrijwilligers op. De deelnemers en vrijwilligers worden vervolgens gekoppeld aan de Hartenkinderen. De contactpersonen van Flits, Schakel en Vaurien worden nauw betrokken bij de voortgang van de organisatie van het weekend.

 

Het hele Hart en Zeilevenement  wordt gefotografeerd en gefilmd. Alle deelnemers en vrijwilligers krijgen later de gemaakte DVD.

 

Doe mee met dit fantastisch weekend voor zowel de Hartenkinderen, de zeiljeugd en de vrijwilligers!!

 

 

Bestuur Stichting Hart en Zeil/Rudy van Eijk, voorzitter.