iconWedstrijden

Uitslagen Archief

Uitslagen 2004-2020

iconWeather

Weer & Wind

Weerstation Sneekermeer

Klasse 12 is om 15:40 van start gegaan op baan L.

 

In klasse4 Flits krijgen OCS 10, 45, 600 en 911.

 

In klasse1 O jol krijgen OCS 599, 566 en 615.

 

Race 4 klasse 1 is om 14:20 van start gegaan.

  

 

Mededeling 1 Kampioenschappen District Noord

 

 

De uitgestelde wedstrijden van zaterdag 9 juni 2012 zullen op zondag 10 juni 2012 worden verzeild.

C1 van de wedstrijdbepalingen wijzigt als volgt:

 

Klassen nummer 

Klasse 

1e start 

2e start 

3e start 

4e start 

Zondag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Olympiajol

09.00

z.s.m.

13.00

z.s.m.

2

2.4

09.05

z.s.m.

13.05

z.s.m.

3

12 Voetsjol

09.10

z.s.m.

13.10

z.s.m.

4

Flits

09.15

z.s.m.

13.15

z.s.m.

 

 

09.20

z.s.m.

13.20

z.s.m.

5

Schakel

09.25

z.s.m.

13.25

z.s.m.

6

Valk

09.30

z.s.m.

13.30

z.s.m.

7

Top

09.35

z.s.m.

13.35

z.s.m.

 

 

09.40

z.s.m.

13.40

z.s.m.

8

16 m2

09.45

z.s.m.

13.45

z.s.m.

9

G2

09.50

z.s.m.

13.50

z.s.m.

10

30m2

09.55

z.s.m.

13.55

z.s.m.

 

 

10.00

z.s.m.

14.00

z.s.m.

11

Regenboog

10.05

z.s.m.

14.05

z.s.m.

12

Pampus

10.10

z.s.m.

14.10

z.s.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5.4 van appendix S wijzigt als volgt:

Er zal geen waarschuwingssein worden gegeven na 17:00 uur.

 

Race 5 zal niet worden verzeild.

 

Johan de Visser

09.06.2012; 13:10 uur

District Noord Kampioenschappen

Aankondiging DNK 2012.pdf

 

AANKONDIGING

voor de KAMPIOENSWEDSTRIJDEN van het

Watersportverbond District Noord

 

Aankondiging voor de KAMPIOENSWEDSTRIJDEN van het Watersportverbond District Noord  (DNK) te houden op 9 en 10 juni 2012 op het Sneekermeer.

 

De organiserende autoriteit bestaat uit de volgende verenigingen:

  • Het Watersportverbond (KNWV)
  • De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)

 

1          De regels 

1.1           De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.2           De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.

1.3           Het Reglement voor de Kampioenswedstrijden van het Watersportverbond District Noord en de voorschriften van de deelnemende Klassen zijn van toepassing.

1.4           Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) Wedstrijdbepalingen worden vermeld.

             

2          Inschrijvingen

2.1           Inschrijvingen dienen te worden gedaan via de internetsite www.sneekweek.nl

2.2           Het inschrijfgeld kan uitsluitend worden voldaan door middel van een iDEAL betaling.

2.3           Sluiting van de inschrijving is 3 juni 2012. Inschrijving na deze datum wordt automatisch verhoogt met € 7,50 administratiekosten.

2.4           Een klasse wordt geaccepteerd als alle dagen  minimaal 7 deelnemers bij sluiting van de inschrijving staan ingeschreven.

 

3          Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:

            Optimist, Splash                      € 15,00

            Flits                                          € 20,00

            1 mansboten                            € 20,00           

            2 mansboten                            € 25,00

            3 mansboten                            € 30,00

 

4          Kwalificaties en finales

Niet van toepassing

 

5          Programma van de Wedstrijden

            De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:

             datum

1e start

2e start

 

3e start

 

Zaterdag 8 juni

10.00 uur

z.s.m

14:00

Zondag 9 juni

10.00 uur

z.s.m.

 

 

 

 

 

 

 

6          Meting en controle op Klassenvoorschriften

Alleen boten met een geldig meetcertificaat ingeschreven door een verantwoordelijke persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW waarvan  de inschrijving via internet inclusief het inschrijfgeld is ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen. Bij het afhalen van de Wedstrijdbepalingen dient het bij de meetbrief behorende registratiebewijs 2012 te worden getoond alsmede de startlicentie van verantwoordelijke persoon van de deelnemende boot (bepaling bij regel 46 RvW). Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als houder van een geldige startlicentie en als certificaathouder dan hoeft u deze papieren niet te tonen. U kunt dit controleren op de website van het Watersportverbond:     http://www.watersportverbond.nl/zeilen/Content.aspx?sid=2&cid=&mid=29&mnu=382&ctl=MeasureCertificate (voor de Certificaten) en

http://www.watersportverbond.nl/zeilen/Content.aspx?sid=2&cid=&mid=37&mnu=1096 (voor de Startlicenties)

 

7          Wedstrijdbepalingen

De Wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar bij registratie in het Wedstrijdcentrum van de KWS op 9 juni 2012 vanaf 08.30 uur en staan vanaf 5 juni eveneens vermeld op de KWS-site: www.sneekweek.nl.
De openingstijden van het wedstrijdcentrum zijn op zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur en zondag van 08.30 tot de start van de prijsuitreiking.

 

8               Locatie

De wedstrijden zullen worden gehouden op het Sneekermeer.

 

9          De Baan

            De wedstrijden worden gezeild op de KWS Clubwedstrijdbanen versie 2011 waarvan een omschrijving is opgenomen in de wedstrijdbepalingen. Banenkaarten zijn verkrijgbaar bij het Wedstrijdcentrum.

 

10        Scoren

10.1     Het Lage Punten Scoresysteem van Appendix A, regel A4.1 RvW is van toe­pas­sing.

Er zijn 5 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 4 wedstrijden moeten worden voltooid om de serie geldig te maken voor het Kampioenschap. Bij 4 geldige scores voor de eindscore wordt de slechtste score niet afgetrokken. Bij 5 of meer geldige wedstrijden wordt de slechtste score afgetrokken. Dit wijzigt regel A2.

 

12            Officiële boten

Boten die vallen onder het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan een KWS-vlag. Rescueboten zijn herkenbaar aan een oranje vlag of wimpel.

 

13            Kranen, pont en ligplaatsen van boten

13.1       Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen. Boten kunnen op een vrije plaats op de wal worden gelegd of in de haven worden afgemeerd. Voor deelnemende boten is geen liggeld verschuldigd. Aanwijzigen van de havenmeester dienen te worden opgevolgd.

13.2       De KWS heeft de beschikking over een eigen trailerhelling en kraan nabij het Sneekermeer. Deelnemers aan het DNK 2012, kunnen voorafgaande aan- en na afloop van het evenement tegen betaling van € 12,50 gebruik maken van de kraanfaciliteiten. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. De trailerhelling is te vinden op een parkeerterrein waarvan de inrit ligt tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen.

13.3       Het starteiland is bereikbaar middels een pont. De kosten van een retour bedragen € 2,-

 

14            Radiocommunicatie

Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

 

15        Prijzen

15.1        Prijzen zullen worden toegekend aan ieder lid van de bemanning die de eerste, tweede en derde plaats heeft behaald.

15.2        De verantwoordelijke persoon van de winnende boot verwerft de titel Kampioen district Noord 2012 en de Kampioenswimpel.

15.3        De prijsuitreiking is zondag 10 juni 2012 circa 1,5 uur na de finish van het laatste deelnemende jacht onder voorbehoud van protesten in of in de nabijheid van café restaurant It Foarûnder.

 

16            Afwijzing van aansprakelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie (zie regel 4 RvW, Besluit om te zeilen). De organiserende autoriteit alsmede het wedstrijdcomité accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

17            Verzekering

Elke boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van 1.200.000 euro per evenement of het equivalent daarvan.

 

18            Overige informatie

18.1        Zaterdag 9 juni 2012 is er voor alle deelnemers een zeilersbuffet in It Foarunder. De kosten van dit buffet zijn 15 euro per persoon. Inschrijven voor het sociaal programma  is mogelijk bij het afhalen van het programmaboekje.