iconInschrijven

Inschrijven

voor de Sneekweek

iconFacebook

Facebook

Sneekweekzeilen

sneekweek-app-icon

Informatiepagina

Meer informatie

algemene mededelingen

 

 

Algemene mededelingen:

I.

De officiële opening van de Sneekweek zal plaatsvinden op vrijdag 5 augustus 2016 om 19:30 uur in het stadhuis van Sneek. Deze bijeen­komst is alleen toegankelijk voor genodigden.

 

Na de opening vindt er om ca. 21.15 uur een Vlootschouw plaats door de Sneeker grachten. De vlootschouw zal worden afgenomen door de Vlootvoogd van de Sneekweek, de heer J.A. Jorritsma, Commissaris der Koning van Fry­slân. Aan deze vlootschouw nemen alleen de schepen deel die hiervoor zijn uitgenodigd.

II.

Ingeschreven deelnemers kunnen zich melden:

 

· op vrijdag 5 augustus, 's middags tussen 14.30 en 17.30 uur in café-restaurant 'De Kajuit', Dompleane 1 te Sneek (bij Jachthaven Domp I)

of

 

· Vanaf zaterdag 6 augustus vanaf 08.30 uur bij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland.

 

Hierbij worden de Sneekweekboekjes met de wedstrijdbepalingen en de deelnemersherinneringen aan de ingeschreven deelne­mers ver­strekt. 

 

Tevens zijn tegen betaling wedstrijdtekens en zeilwedstrijd-reglemen­ten (RvW 2013-2016) ver­krijgbaar. Deelnemers kunnen hier ook hun Sneekweek-pontpas laten maken. Hiervoor is een pasfoto nodig. Vergeet dus niet een pasfoto mee te nemen!

III.

Iedere deelnemer woonachtig in Nederland dient, zoals te lezen in bepaling 3, te beschikken over een geldige en juiste licentie. Voor de verantwoordelijke persoon aan boord is dit een wedstrijdlicentie. Andere bemanningsleden volstaan met een bemanningslicentie. Deze beide licenties kunnen online aangevraagd worden bij het Watersportverbond via www.mijnwatersportverbond.nl. Tevens kan aan het loket van het wedstrijdkantoor een evenementen(bemannings)licentie worden gekocht.

IV.

Elke deelnemende boot dient te beschikken over een geldig meetcertificaat. Deze is tevens aan te vragen bij het Watersportverbond.

 

 

Gebruik Trailerhelling en kranen

De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. In de bocht naar links van de Paviljoenwei naar het Paviljoen Sneekermeer is een openbare trailerhelling aanwezig met een botenkraan.

Deelnemers aan de Sneekweek kunnen gebruik maken van de kraanfaciliteiten.

De kosten voor het gebruik van de kraan bedragen € 12,50 (in en uit), te betalen uitsluitend via PIN bij het te water laten.

Contant betalen is niet mogelijk.

Het gebruik van de trailerhelling is gratis.

 

Takeltijden Sneekweek 2016

donderdag 4 augustus:  13.00 - 18.00 uur
vrijdag 5 augustus: 10.00 - 20.00 uur (alleen met gestreken mast)
zaterdag 6 augustus: 09.00 - 12.00 uur
zondag 7 augustus: 17.00 - 18.00uur
maandag 8 augustus: 17.00 - 18.00 uur (vooraf telefonisch aanmelden)
dinsdag 9 augustus: 17.00 - 18.00 uur (vooraf telefonisch aanmelden)
woensdag 10 augustus: 17.00 - 18.00 uur (vooraf telefonisch aanmelden)
donderdag 11 augustus: 13.00 - 20.00 uur turbotakelen
vrijdag 12 augustus: 09.00 - 12.00 uur servicetakelen

 

Turbotakelen op donderdag 11 augustus:

- met gestreken mast

- pas boot naar takel wanneer de trailer daar ook staat

- na takelen zo spoedig mogelijk uit takelgebied en het terrein verlaten i.v.m. doorstroming  

 

Servicetakelen op vrijdag 12 augustus:

- staande mast ook mogelijk

- schoonmaakspullen aanwezig

- ivm skutsjesilen op deze dag zo vroeg mogelijk takelen    

 

Te allen tijde geldt:

- Alle aanwijzingen van KWS mensen op het terrein dienen opgevolgd te worden voor een zo vlot mogelijke doorloop

- Stal uw trailer alleen op het daarvoor bestemde (parkeer)terrein aan de overkant van de kraan. Er mag ivm doorstroming niet op het kraanterrein zelf worden gestald

- Parkeren van auto’s (ook tijdelijk) op het kraanterrein is verboden

- De rijrichting op het takelterrein is voor iedereen met de klok mee

 

De kraanservice is bereikbaar op 06-28498062